Alueen kylät

Kylä on paikallisyhteisö, johon asukkaat tuntevat kuuluvansa. Paikallisella asuinympäristöllä ja elämänlaadulla on huomattava merkitys ihmisten viihtyvyydelle. Kylä määrittelee itse itsensä; sen asukkaat kokevat yhteenkuuluvuutta ja haluavat toimia yhdessä. Kyliä on niin haja-asutusalueilla, keskustaajamassa kuin keskustaajaman liepeille nousseissa, uusissa asuinalueissa. Kylien kehittämisessä avainasemassa ovat kyläyhdistykset ja niissä toimivat aktiiviset ihmiset, mutta kaikkia toimijoita tarvitaan, jotta kylät kehittyvät. Hyvinvoiva kylä on kunnan paras mainos; haja-asutusalueiden kyliä ei kannata ajaa alas.