YhteisöLeader-raha

Vuoden 2021 osalta kaikki YhteisöLeader-rahat on myönnetty. Haku avautuu uudelleen tammikuussa 2022!

YhteisöLeader-raha on yleishyödyllisille yhteisöille pieniin investointi- ja kehittämisprojekteihin. Se myönnetään Leader Suupohjan omista varoista.

YhteisöLeader-rahaa hakevan yhteisön tulee olla Leader Suupohjan jäsen. Hakuaika on jatkuva. Tukiprosentti yhteisöille on 65 % hyväksyttävistä kustannuksita sekä investointi- että kehittämisprojekteissa. Tuen maksimitukisumma on 500 euroa.

Tätä projektirahaa yhteisöt voivat hyödyntää erilaisiin laite- ja välinehankintoihin, julkaisuihin tai vaikkapa tapahtumajärjestelyihin, joilla parannetaan asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä, osaamista ja osallisuutta.

YhteisöLeader-rahaa ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • toimintaan, josta peritään maksu
 • palkkakuluihin tai päivärahoihin
 • talkootyöhön
 • ICT-kuluihin (puhelin- ja liittymäkulut)
 • palkintokuluihin
 • ruokailu- tai kahvituskuluihin
 • kansalaisopiston järjestämiin kursseihin tai salivuoromaksuihin
 • kunnan vastuulla oleviin hankintoihin
 • yhdistysten vuosijuhlien järjestämiseen
 • yhdistysten normaaliin toimintaan
 • projekteihin, joihin on haettu/saatu muuta julkista tukea (esim. kunnan myöntämä kohdeavustus)

Sama yhteisö voi hakea YhteisöLeader-rahaa kahdesti vuoden aikana. Tällöin tuettavien projektien tulee olla keskenään erilaisia – esim. investointiprojekti ja kehittämisprojekti.

YhteisöLeader-rahan hakua suunnataan puolivuosittain erilaisilla teemoilla. Vuoden 2021 ajan teemana on turvallisuus. Tästä teemasta saa lisäpisteen hankkeen valintakriteeripisteytyksessä. Myös muista teemoista tulevat hankkeet ovat silti tervetulleita.

YhteisöLeader-raha voidaan maksaa ennakkoon 50 %. Loppu 50 % maksetaan projektin toteutukseen liittyviä kuitteja vastaan. Maksua haettaessa on toimitettava loppuraportti projektin toteutuksesta. Loppuraporttiin tulee liittää myös kuvia projektista.

(Alla olevat docx-tiedostot latautuvat laitteellesi.)