Maatilan yritystuet

Maatilayrittäjä voi saada maaseudun yritystukea:

  • maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan käynnistämiseen
  • maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan kehittämiseen
  • maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan liittyviin investointeihin
  • maatilasi toiminnan uudistamiseen liittyviin kokeiluihin.

Maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa on mikä tahansa muu yritystoiminta, joka ei ole maatalouden alkutuotantoa tai maataloustuotteiden jalostusta (ns. annex I -tuotteiden valmistus)

Maatalouden kokeilutuki

Maatalouden kokeilutukea voi saada maatilan toiminnan uudistamiseen liittyviin kokeiluihin. Sitä voi käyttää esimerkiksi uusien tuotantomenetelmien kokeiluun, uusien tuotteiden kokeiluun tai uusien markkinointikanavien testaamiseen.

Maatalouden kokeilutukea voi saada 2.500, 5.000 tai 7.500 euroa.

Tuki maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan käynnistämiseen

Käynnistystukea voi hakea esimerkiksi kirjanpidon suunnitteluun, markkinointi- ja liiketoiminta-suunnitelman laadintaan sekä tuotannon ja investointien suunnitteluun.

Tuen suuruus on 5.000 €.

Investointituki

Investointitukea voi hakea tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan sekä aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Investointituen suuruus 20–40 prosenttia investoinnin hyväksytyistä kustannuksista. Leader-ryhmät rahoittavat 5.000–100.000 euron investointeja. Sitä suuremmat investoinnin haetaan ELY-keskuksesta.

Lisätietoa