Yrityksen perustamistuki

HUOM! Seuraavan kerran voimme rahoittaa yrityshankkeita vuoden 2023 keväästä alkaen. Yritysrahoitus muuttuu uudella rahoituskaudella ja yksityiskohdat päivitetään näille sivuille, kun asetukset valmistuvat.

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää aloittavan yrittäjän ensimmäisen uuden yrityksen perustamiseen tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle.

Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen.

Aloittava yritys

Tukea voidaan myöntää seuraaviin uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin:

 1. Palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
 2. Tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus
 3. Muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet investointeja lukuun ottamatta. Tarvittaviin investointeihin voidaan erikseen myöntää investointitukea.

Yritystoimintaa suunnittelevan olisi hyvä osallistua yrittäjäkurssille tai testauttaa liikeideansa ja hakea neuvoja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, ennen kuin hän ottaa yhteyttä Leader-ryhmään. 

Perustamistuen edellytyksenä on, että yritystä ei ole perustettu ennen 1.1.2014.

Perustamistukea voidaan myöntää kaikille toimialoille lukuun ottamatta maataloutta ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta. Paikallisille markkinoille suunnattuun palvelutoimintaan perustamistukea myönnetään vain perustellusta syystä.

Toimiva yritys

Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassaan osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun.

Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin:

 1. Ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
 2. Osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin
 3. Muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset

Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on harjoitettu vähintään kolmen vuoden ajan.

Kokeiluhankkeet

Tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle.

Tuen suuruus ja myöntäminen

Perustamistukea voidaan myöntää 5.000-35.000 €. Kokeiluhankkeissa minimituki on 2.000 € ja maksimi 10.000 €.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, jonka toteutumisen perusteella tuki maksetaan.

Tuen tarpeen arvioimiseksi ja tukimäärän määrittämiseksi tukihakemukseen tulee liittää toimenpidesuunnitelma ja sen kustannusarvio.

Tuki maksetaan vähintään kahdessa erässä tukipäätöksessä vahvistettujen liiketoimintasuunnitemassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Investointi-ja perustamistukea ei myönnetä seuraaville toimialoille:

 • tukku-ja vähittäiskauppa lukuun ottamatta kyläkauppoja
 • varastointi-ja terminaalitoiminta
 • liikenteen toimiala
 • kiinteistöala
 • koneiden ja laitteiden vuokraustoiminta
 • maa-ja vesirakentaminen
 • pääsääntöisesti rakentamisen toimiala (esim. valmistelutyöt, rakentaminen, LVIS)
 • ravitsemistoiminta
 • sosiaali-ja terveysala
 • henkilökohtaiset palvelut lukuun ottamatta lemmikkieläinten hoito-ja koulutuspalveluita sekä matkailuun liittyviä oheispalveluita