Omistajanvaihdoksilla kasvua ja elinvoimaa- hanke

Leader Suupohjan omistajan- ja sukupolvenvaihdos-hanke

Hankkeen tarve ja tausta
Suupohjan alueella on huomattava määrä yrittäjiä, jotka suunnittelevat yrityksensä myymistä seuraavan viiden vuoden sisällä. Pääosa yrityksistä on pieniä alle viisi työntekijää työllistäviä yrityksiä. Kaikille niille ei löydy jatkajaa suvusta tai henkilökunnasta, jolloin jatkaja on löydettävä muualta. Yrityskauppa on usein monitasoinen ja monivaiheinen prosessi, jossa asiantuntijan apu on niin myyjän kuin ostajankin etu.

Myyntiin tulevien yritysten omistajat tarvitsevat monesti sparraamista sekä yritysasiantuntijaverkoston osaajien apua, että kaupankäynti saadaan vauhtiin. Samoin mahdolliset ostajat tarvitsevat apua yritysten löytymiseen sekä prosessin läpiviemiseen. Omistajanvaihdos-teema kaipaa alueellamme vahvempaa esille tuontia. Hankkeen päätavoitteena on edesauttaa yrityskauppojen syntymistä molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla.


Hankkeen tavoitteena on muun muassa:

  • auttaa myyjiä valmistautumaan aiemmin ja paremmin mahdolliseen yrityskauppaan
  • auttaa ostajia ja myyjiä hahmottamaan yrityskauppaprosessit ja mitä ne eri osapuolilta vaativat
  • nostaa esille asiantuntijaverkostoa
  • koota infopankki omistajanvaihdosasioista
  • edesauttaa omistajanvaihdoksien tapahtumista seudulla
  • kartoittaa ostajien ja myyjien rahoitustarpeita ja neuvoa rahoituksen hakemisessa
  • saada ostajia ja myyjiä Etelä-Pohjanmaan yritysmarkkinoille
  • jakaa puolueetonta tietoa omistajanvaihdoksista ostajille ja myyjille
  • käynnistää mahdollisesti yritysryhmähanke, jossa keskitytään yritysten myyntikunnostukseen sekä ostajan löytämiseen.

Hankevastaava Aili Raudla-Majakangas
+358 44 972 7391
aili(at)leadersuupohja.fi

Hankkeen toimenpiteet

Materiaaleja ja linkkejä

Tapahtumien tallenteet

Omistajanvaihdostarinoita

Yhteystiedot