Yleishyödyllinen investointihanke

HUOM! Seuraavan kerran voimme rahoittaa hankkeita vuoden 2023 keväästä alkaen. Uudella rahoituskaudella yleishyödyllisten hankkeiden rahoitukseen tulee jonkin verran muutoksia ja yksityiskohdat päivitetään näille sivuille, kun asetukset valmistuvat.

Yleishyödyllinen investointihanke parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja palveluita. Tuella voidaan hankkia, rakentaa, korjata tai laajentaa yhteisötaloja, hankkia yhteisiä koneita, laitteita ja kalustoa tai tehdä pienimuotoisia vesihuolto- tai tietoliikenneverkkotoimenpiteitä.

Yleishyödyllistä investointihanketta voi hakea sekä Leader Suupohjasta että ELY:stä. Euromäärältään suuret investointihankkeet haetaan pääsääntöisesti ELY-keskuksesta.

Leader Suupohjan rahoittamat investointihankkeet

Rahoitamme yleishyödyllisiä investointihankkeita vain silloin, kun investointiin liittyy kehittämistä tai se on muuten Leader-tyyppinen eli uutuusarvoltaan merkittävä.

Yleishyödyllisten investointihankkeiden yksityinen rahoitus voi olla kokonaan vastikkeetonta työtä. Vastikkeettoman työn arvo on 20 € henkilötyötunti. Jos työssä käytetään traktoria tai siihen rinnastettavaa konetta, tulee tähän lisäksi vielä 40 € konetyötunti. Vastikkeettoman työn tekijän tulee olla vähintään 15-vuotias.

Kuntien hakemiin hankkeisiin myönnetään 60 % tuki, kuntien omaa rahoitusta tulee olla vähintään 30 % ja loppuosa voi olla kunnan omaa rahaa tai sitten yksityistä rahoitusta.

Ely-keskuksen rahoittamat investointihankkeet

ELY-keskuksesta haettaessa yleishyödyllisen investoinnin julkinen tuki on 75 %, josta kuntarahan osuus on 20 %. Hakijan on itse haettava kuntaraha. Ely:ltä haettavan hanke voi olla kooltaan 8.400-180.000 euroa.

ELY:stä haettavien investointien tulee toteuttaa Etelä-Pohjanmaan alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa ja niiden valinnassa käytetään ELY-keskuksen asettamia valintakriteerejä. Hankkeille on jatkuva haku, mutta hankkeista tehdään päätökset valintajaksoissa. Päätöksen hankkeen rahoituksesta tekee ELY-keskus.

Yleishyödyllisessä investointihankkeessa huomioitavaa

  • Investoinnin pysyvyys – viisi vuotta viimeisen erän maksamisesta
  • Alueen omistajan suostumus
  • Riittävän pitkä ja rekisteröity vuokrasopimus – 10 vuotta
  • Käyttöoikeuden säilyttäminen

Investointihankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

  • rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen
  • koneiden laitteiden ja välineiden hankinta
  • pienimuotoisen paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelu ja toteuttaminen
  • viranomaisluvat
  • palo- ja talkovakuutusmaksut hankkeen toteutusajalta
  • ohjelmiston hankinta

Hankehaku tapahtuu sähköisen Hyrrä-järjestelmän (avautuu uuteen välilehteen) kautta. Päätöksen hankkeen rahoituksesta tekee Leader Suupohjan hallitus. Sen jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee hankkeelle laillisuustarkastuksen ja virallisen rahoituspäätöksen.

Ohjeita ja lomakkeita

(Alla olevat linkit avautuvat uuteen välilehteen.)