Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllinen investointihanke parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja palveluita. Tuella voidaan hankkia, rakentaa, korjata tai laajentaa yhteisötaloja, hankkia yhteisiä koneita, laitteita ja kalustoa tai tehdä pienimuotoisia vesihuolto- tai tietoliikenneverkkotoimenpiteitä.

Yleishyödyllistä investointihanketta voi hakea sekä Leader Suupohjasta että ELY:stä. Euromäärältään suuret investointihankkeet haetaan pääsääntöisesti ELY-keskuksesta.

Leader Suupohjan rahoittamat investointihankkeet

Rahoitamme yleishyödyllisiä investointihankkeita vain silloin, kun investointiin liittyy kehittämistä tai se on muuten Leader-tyyppinen eli uutuusarvoltaan merkittävä.

Investointituki on enintään 70 %. Erillistä kuntarahaa meiltä haettavaan investointihankkeeseen ei tarvita. Hankkeen julkinen tuki 5.000-80.000 euroa. Poikkeuksia tuen maksimäärään voidaan tehdä, jos hankkeella on alueellisesti merkittäviä vaikutuksia.

Meiltä haettavien investointien tulee toteuttaa hankkeille asetetut valintakriteerit (PDF). Hankkeiden tukiprosentti määräytyy valintakriteerien toteutumisen mukaan seuraavasti

 • 8-10 pist. 70 %
 • 6-7 pist. 60 %
 • 4-5 pist. 50 %

Yleishyödyllisten investointihankkeiden yksityinen rahoitus voi olla kokonaan vastikkeetonta työtä.

Kuntien hakemiin hankkeisiin myönnetään 60 % tuki, kuntien omaa rahoitusta tulee olla vähintään 30 % ja loppuosa voi olla kunnan omaa rahaa tai sitten yksityistä rahoitusta.

Ely-keskuksen rahoittamat investointihankkeet

ELY-keskuksesta haettaessa yleishyödyllisen investoinnin julkinen tuki on 75 %, josta kuntarahan osuus on 20 %. Hakijan on itse haettava kuntaraha. Ely:ltä haettavan hanke voi olla kooltaan 8.400-180.000 euroa.

ELY:stä haettavien investointien tulee toteuttaa Etelä-Pohjanmaan alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa ja niiden valinnassa käytetään ELY-keskuksen asettamia valintakriteerejä. Hankkeille on jatkuva haku, mutta hankkeista tehdään päätökset valintajaksoissa. Päätöksen hankkeen rahoituksesta tekee ELY-keskus.

Yleishyödyllisessä investointihankkeessa huomioitavaa

 • Investoinnin pysyvyys – viisi vuotta viimeisen erän maksamisesta
 • Alueen omistajan suostumus
 • Riittävän pitkä ja rekisteröity vuokrasopimus – 10 vuotta
 • Käyttöoikeuden säilyttäminen

Investointihankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen
 • koneiden laitteiden ja välineiden hankinta
 • pienimuotoisen paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelu ja toteuttaminen
 • viranomaisluvat
 • palo- ja talkovakuutusmaksut hankkeen toteutusajalta
 • ohjelmiston hankinta

Hankehaku tapahtuu ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän (avautuu uuteen välilehteen) kautta. Päätöksen hankkeen rahoituksesta tekee Leader Suupohjan hallitus. Sen jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee hankkeelle laillisuustarkastuksen ja virallisen rahoituspäätöksen.

Ohjeita ja lomakkeita

(Alla olevat linkit avautuvat uuteen välilehteen.)