Hallitus

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n hallitus

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n hallitus kokoontuu määräajoin, yleensä kerran kuukaudessa, käsittelemään ryhmään jätetyt tukihakemukset ja antamaan niistä lausuntonsa. Paikallinen kehittämisstrategia ohjaa hallituksen toimintaa, kun se tekee päätökset rahoitettavista hankkeista.

Hallitus puoltaa hakemusta, jos se täyttää paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Leader-periaatteiden asettamat kriteerit.

Kerran vuodessa yhdistyksen jäsenet kokoontuvat äänestämään uudet jäsenet hallitukseen. Hallitus valitaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti siten, että kolmasosa jäsenistä edustaa paikallista julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä sekä yrityksiä ja loput kolmasosa alueen asukkaita. Sukupuoli- ja ikäjakauma pyritään pitämään tasaisena. Lisäksi huolehditaan eri alueiden tasapuolisesta edustavuudesta.

Leader Suupohjan hallitukseen kuuluu 15 jäsentä, ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vuosien mittaan hallituksessa on tapahtunut maltillista uudistumista, mikä osaltaan kertoo hallitustyöskentelyn palkitsevuudesta. Ja vaikka vuodet tulisivat täyteen, moni vanha hallituslainen jatkaa työskentelyä yhdistyksen muun toiminnan parissa.

Toimikaudella 2022-2023 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Hallituksen puheenjohtaja Aki Ollikkala
Hallituksen varapuheenjohtaja Mika Ruutiainen

a. Julkinen sektori / kuntien edustajat:

Varsinainen jäsen: 
Antti Herrala, Isojoen kunta
Markus Blommendahl, Kurikan kaupunki
Arja Harjunpää, Karijoen kunta
Miko Mettälä, Kauhajoen kaupunki
Anu Salmela, Teuvan kunta 
Henkilökohtainen varajäsen:
Anna Alakortes, Isojoen kunta
Markku Hyden, Kurikan kaupunki
Rami Aalto, Karijoen kunta
Päivi Nummijoki, Kauhajoen kaupunki
Saija Syväluoma, Teuvan kunta

b. Yhteisöjen edustajat:

Varsinainen jäsen:
Jukka Pitkäranta,
Isojoen Yrittäjät ry
Jaana Perälä,
Kurikan Yrittäjät ry
Mika Ruutiainen,
Kurikka Travel ry
Eija Venäläinen,
Suupohjan Nuorkauppakamari ry
Aki Ollikkala
Teuvan Yrittäjät ry
Henkilökohtainen varajäsen:
Markku Kortesniemi,
Kärjenkosken Kyläseura ry
Pia Liukku,
Niemenkylän kyläyhdistys ry
Aino Haavisto,
SPR Kurikan osasto
Virpi Myllymäki,
Kauhajoki Seura ry
Ilpo Saksa,
Teuvan Yrittäjät ry

c. Yksityishenkilöt

Varsinainen jäsen:
Markku Saloranta, Kurikka
Marjaana Uusitalo, Karijoki
Kaisa Isomäki, Kauhajoki
Sirkku Ylikoski, Kauhajoki
Kaija Aura, Teuva
Henkilökohtainen varajäsen:
Anne Laitala, Kurikka
Ulla Hiula-Honkanen, Karijoki 
Petri Piipari, Kauhajoki
Paula Jyräkoski, Kauhajoki
Sari Hirvelä, Teuva

Hallituksen kokouspäivämäärät kevätkaudella 2023

  • 22.3.2023
  • 13.4.2023
  • 13.5.2023

HUOM! Uusi rahoituskausi on alkanut 1.1.2023, mutta rahoitushaut yritys- ja hanketukien osalta eivät ole vielä alkaneet. Tällä tietoa ne avautuvat Hyrrässä kevään 2023 aikana.

Hallituskäsittelyä varten rahoitushakemusten tulee olla sähköisenä Hyrrä-järjestelmässä (avautuu uuteen välilehteen) kaksi viikkoa (14 päivää) ennen kokousta. Ajankohtiin voi tulla muutoksia, joten seuraa ilmoittelua verkkosivuilla ja Facebookissa (avautuu uuteen välilehteen). 

Leader Suupohjan työjaosto toimikaudelle 2022-2023

  • Aki Ollikkala, puheenjohtaja, Teuva
  • Mika Ruutiainen, varapuheenjohtaja, Kurikka
  • Antti Herrala, Isojoki
  • Marjaana Uusitalo, Karijoki
  • Sirkku Ylikoski, Kauhajoki