Hallitus

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n hallitus

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n hallitus kokoontuu määräajoin, yleensä kerran kuukaudessa, käsittelemään ryhmään jätetyt tukihakemukset ja antamaan niistä lausuntonsa. Paikallinen kehittämisstrategia ohjaa hallituksen toimintaa, kun se tekee päätökset rahoitettavista hankkeista.

Hallitus puoltaa hakemusta, jos se täyttää paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Leader-periaatteiden asettamat kriteerit.

Kerran vuodessa yhdistyksen jäsenet kokoontuvat äänestämään uudet jäsenet hallitukseen. Hallitus valitaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti siten, että kolmasosa jäsenistä edustaa paikallista julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä sekä yrityksiä ja loput kolmasosa alueen asukkaita. Sukupuoli- ja ikäjakauma pyritään pitämään tasaisena. Lisäksi huolehditaan eri alueiden tasapuolisesta edustavuudesta.

Leader Suupohjan hallitukseen kuuluu 15 jäsentä, ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vuosien mittaan hallituksessa on tapahtunut maltillista uudistumista, mikä osaltaan kertoo hallitustyöskentelyn palkitsevuudesta. Ja vaikka vuodet tulisivat täyteen, moni vanha hallituslainen jatkaa työskentelyä yhdistyksen muun toiminnan parissa.

Toimikaudella 2020-2021 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Hallituksen puheenjohtaja Aki Ollikkala
Hallituksen varapuheenjohtaja Mika Ruutiainen

a. Julkinen sektori / kuntien edustajat:

Varsinainen jäsen: 
Jari Pitkäranta, Isojoen kunta
Markus Blommendahl, Kurikan kaupunki
Petri Ahola, Karijoen kunta
Antti Ala-Kokko, Kauhajoen kaupunki
Jouko Rintala, Teuvan kunta 
Henkilökohtainen varajäsen:
Anna Alakortes, Isojoen kunta
Markku Hyden, Kurikan kaupunki
Seppo Tienhaara, Karijoen kunta
Marko Ylinen, Kauhajoen kaupunki
Juha-Matti Kiviluoma, Teuvan kunta

b. Yhteisöjen edustajat:

Varsinainen jäsen:
Jukka Pitkäranta,
Isojoen Yrittäjät ry
Jaana Perälä,
Kurikan Yrittäjät ry
Mika Ruutiainen,
Kurikka Travel ry
Eija Venäläinen,
Suupohjan Nuorkauppakamari ry
Aki Ollikkala
Teuvan Yrittäjät ry
Henkilökohtainen varajäsen:
Aki Pitkäkoski,
Kärjenkosken Kyläseura ry
Pia Liukku,
Niemenkylän kyläyhdistys ry
Aino Haavisto,
SPR Kurikan osasto
Virpi Myllymäki,
Kauhajoki Seura ry
Hannu Kittilä,
Teuvan Yrittäjät ry

c. Yksityishenkilöt

Varsinainen jäsen:
Markku Saloranta, Kurikka
Johanna Myllykangas, Karijoki
Riitta Uusi-Kokko, Kauhajoki
Sirkku Ylikoski, Kauhajoki
Seija Muotio, Teuva
Henkilökohtainen varajäsen:
Anne Laitala, Kurikka
Jaakko Ylikärppä, Karijoki 
Petri Piipari, Kauhajoki
Jennika Hakola, Kauhajoki
Tapio Korpela, Teuva

Hallituksen kokouspäivämäärät 2021

  • 15.4.2021, Karijoella. Samana päivänä järjestetään myös yhdistyksen yleinen kokous, jolloin valitaan uusi hallitus toimikaudelle 2021-2022.
  • 20.5.2021
  • 17.6.2021

Hallituskäsittelyä varten rahoitushakemusten tulee olla sähköisenä Hyrrä-järjestelmässä tai paperisena Leader Suupohjan toimistolla kaksi viikkoa (14 päivää) ennen kokousta. Ajankohtiin voi tulla muutoksia, joten seuraa ilmoittelua verkkosivuilla ja Facebookissa

Leader Suupohjan työjaosto 2020-2021

  • Aki Ollikkala, puheenjohtaja
  • Mika Ruutiainen, varapuheenjohtaja
  • Jari Pitkäranta
  • Johanna Myllykangas
  • Sirkku Ylikoski