Yleishyödyllinen kehittämishanke

Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa voidaan esimerkiksi suunnitella ja kehittää asukkaiden palveluja, kehittää kyliä, luoda toimintaa tai edistää paikallista kulttuuria.

Tukea voidaan myöntää sellaiseen maaseutuohjelman mukaiseen toimintaan, josta saatava hyöty ei rajoitu alueellisesti tai hyötyjien perusteella yhteen tai harvaan ennalta tiedossa olevaan ryhmään. Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön (esim. kunta) lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

Rahoitamme yleishyödyllisiä kehittämishankkeita, jotka ovat välineitä jonkun uuden idean toteuttamiseksi. Kehittämishankkeiden avulla ei voi ylläpitää yhdistysten normaalia toimintaa.

Hankkeen suuruus ja tuen määrä

Hankkeen minimikoko määrittyy tuen määrän perusteella.

  • yleishyödyllinen kehittämishanke, tuki max. 100 %
  • koulutushanke, tuki max. 90 %
  • tiedonvälityshanke, tuki max. 100 %
  • alueiden välinen tai kansainvälinen hanke, tuki max. 100 %
  • esiselvityshankkeet voivat olla kooltaan noin 20.000 € ja pituudeltaan noin 6 kk. Kansainvälisten esiselvityshankkeiden tukiprosentiksi on päätetty 80 %, kun tukiprosentti voi olla muuten 100 %.

Hanketuen enimmäismäärä julkisen tuen osalta on 80.000 €. Poikkeuksia tuen maksimäärään voidaan tehdä, jos hankkeella on alueellisesti merkittäviä vaikutuksia.

Talkootyö

Hankkeissa voidaan tarvita yksityistä rahoitusta, josta osa voi olla talkootyötä. Lue täältä (PDF) lisää talkootöistä hankkeessa.

Hankkeen kesto

Hankkeen enimmäispituus on kolme vuotta.

Valintakriteerit

Leader Suupohjan hallitus arvioi hankehakemukset valintakriteerien (PDF) perusteella.

Hankehaku tapahtuu ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän (avautuu uuteen välilehteen)  kautta. Päätöksen hankkeen rahoituksesta tekee kehittämisyhdistyksen hallitus, jonka jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee hankkeelle laillisuustarkastuksen ja virallisen rahoituspäätöksen.

Lisätietoja

Yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin liittyvissä ideoissa ja kysymyksissä voit ottaa yhteyttä kehittämissuunnittelija Mirka Puskaan mirka(at)leadersuupohja.fi, 0400 474 880.

Ohjeita ja lomakkeita

(Alla olevat linkit avautuvat uusiin välilehtiin.)