Yleishyödyllinen kehittämishanke

HUOM! Seuraavan kerran voimme rahoittaa hankkeita vuoden 2023 keväästä alkaen. Uudella rahoituskaudella yleishyödyllisten hankkeiden rahoitukseen tulee jonkin verran muutoksia ja yksityiskohdat päivitetään näille sivuille, kun asetukset valmistuvat.

Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa voidaan esimerkiksi suunnitella ja kehittää asukkaiden palveluja, kehittää kyliä, luoda toimintaa tai edistää paikallista kulttuuria. Ne ovat luonteeltaa yhteistyöhankkeita.

Tukea voidaan myöntää sellaiseen maaseutuohjelman mukaiseen toimintaan, josta saatava hyöty ei rajoitu alueellisesti tai hyötyjien perusteella yhteen tai harvaan ennalta tiedossa olevaan ryhmään. Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön (esim. kunta) lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

Rahoitamme yleishyödyllisiä kehittämishankkeita, jotka ovat välineitä jonkun uuden idean toteuttamiseksi. Kehittämishankkeiden avulla ei voi ylläpitää yhdistysten normaalia toimintaa.

Hankkeen suuruus ja tuen määrä

Kehittämishankkeiden tukiprosentti on 80-90 % hyväksyttävistä kustannuksista. Prosentin suuruus päätetään hankekohtaisesti.

  • yleishyödyllinen kehittämishanke, tuki 80-90 %
  • koulutushanke, tuki 80-90 %
  • tiedonvälityshanke, tuki 80-90 %
  • alueiden välinen tai kansainvälinen hanke, tuki 80-90 %
  • selvitystyyppiset hankkeet voivat olla kooltaan 15.000 € ja niiden tukiprosentti on 80-90 %.

Hanketuen enimmäismäärä julkisen tuen osalta on 100.000 €.

Talkootyö

Hankkeissa voidaan tarvita yksityistä rahoitusta, joka voi kokonaisuudessaan olla talkootyötä. Talkoissa henkilötyötunnin arvo on 20 €, ja jos työssä tarvitaan traktoria tai siihen rinnastettavaa konetta, tulee tähän lisäksi 40 € konetyötunti. Talkootöiden tekijän tulee olla vähintään 15-vuotias.

Hankkeen kesto

Hankkeen enimmäispituus on kolme vuotta.

Valintakriteerit

Leader Suupohjan hallitus arvioi hankehakemukset valintakriteerien perusteella.

Hankehaku tapahtuu sähköisen Hyrrä-järjestelmän (avautuu uuteen välilehteen)  kautta. Päätöksen hankkeen rahoituksesta tekee kehittämisyhdistyksen hallitus, jonka jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee hankkeelle laillisuustarkastuksen ja virallisen rahoituspäätöksen.

Lisätietoja

Yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin liittyvissä ideoissa ja kysymyksissä voit ottaa yhteyttä kehittämissuunnittelija Mirka Puskaan mirka(at)leadersuupohja.fi, 0400 474 880.

Ohjeita ja lomakkeita

(Alla olevat linkit avautuvat uusiin välilehtiin.)