NuorisoLeader-raha

NuorisoLeader-raha on haettavissa nuorten ryhmien pieniin projekteihin, jolla parannetaan nuorten hyvinvointia, viihtyvyyttä ja osallisuutta. Se myönnetään Leader Suupohjan omista varoista.

Nuorten ryhmässä tulee olla vähintään kolme 13–25-vuotiasta henkilöä. Ryhmän vastuuhenkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja Leader Suupohjan jäsen. Projektirahan hakuaika on jatkuva. Tukea voi saada 65 % hyväksyttävistä kustannuksista sekä investointi- että kehittämisprojekteihin. Enintään kuitenkin 500 euroa.

NuorisoLeader-rahaa ei pääsääntöisesti myönnetä:

  • toimintaan, josta peritään maksu
  • palkkakuluihin tai päivärahoihin
  • talkootyöhön
  • ICT-kuluihin (puhelin- ja liittymäkulut)
  • palkintokuluihin
  • ruokailu- tai kahvituskuluihin
  • kansalaisopiston järjestämiin kursseihin tai salivuoromaksuihin
  • kunnan vastuulla oleviin hankintoihin
  • nuorten ryhmän normaaliin toimintaan
  • korvausinvestointeihin

Sama ryhmä voi hakea NuorisoLeader-rahaa kahdesti vuoden aikana. Tällöin tuettavien projektien tulee olla keskenään erilaisia – esim. investointiprojekti ja kehittämisprojekti.

NuorisoLeader-raha voidaan maksaa ryhmälle ennakkoon 50 %. Loppu 50 % maksetaan projektin toteutukseen liittyviä kuitteja vastaan. Maksua haettaessa on toimitettava loppuraportti projektin toteutuksesta. Loppuraporttiin tulee liittää myös kuvia projektista.

Täytä ja tulosta NuorisoLeader-rahan hakulomake, ja tuo se allekirjoitettuna Kauhajoen tai Kurikan toimistoomme. Allekirjoitetun hakemuksen voi myös skannata osoitteeseen toimisto(at)leadersuupohja.fi