NuorisoLeader-raha

NuorisoLeader-raha on haettavissa nuorten ryhmien pieniin projekteihin, jolla parannetaan nuorten hyvinvointia, viihtyvyyttä ja osallisuutta. Se myönnetään Leader Suupohjan omista varoista.

Nuorten ryhmässä tulee olla vähintään kolme 13–25-vuotiasta henkilöä. Ryhmän vastuuhenkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Projektirahan hakuaika on jatkuva. Tukea voi saada 65 % hyväksyttävistä kustannuksista sekä investointi- että kehittämisprojekteihin. Enintään kuitenkin 500 euroa.

NuorisoLeader-rahaa ei pääsääntöisesti myönnetä:

  • toimintaan, josta peritään maksu
  • palkkakuluihin tai päivärahoihin
  • talkootyöhön
  • ICT-kuluihin (puhelin- ja liittymäkulut)
  • palkintokuluihin
  • ruokailu- tai kahvituskuluihin
  • kansalaisopiston järjestämiin kursseihin tai salivuoromaksuihin
  • kunnan vastuulla oleviin hankintoihin
  • nuorten ryhmän normaaliin toimintaan
  • korvausinvestointeihin

Sama ryhmä voi hakea NuorisoLeader-rahaa kahdesti vuoden aikana. Tällöin tuettavien projektien tulee olla keskenään erilaisia – esim. investointiprojekti ja kehittämisprojekti.

NuorisoLeader-raha voidaan maksaa ryhmälle ennakkoon 70 %. Loppu 30 % maksetaan projektin toteutukseen liittyviä kuitteja vastaan. Maksua haettaessa on toimitettava loppuraportti projektin toteutuksesta. Loppuraporttiin tulee liittää myös kuvia projektista.

HUOM! Projektiin kuuluvia hankintoja voi tehdä vasta hakemuksen jättämisen jälkeen.

HUOM! Nuoret yrittäjät tai yrittäjäksi aikovat voi hakea yrityskokeiluun tai osa- tai kokoaikaiseen yritystoimintaa YritysLeader-rahaa!

Täytä ja tulosta NuorisoLeader-rahan hakulomake, ja tuo se allekirjoitettuna Kauhajoen tai Kurikan toimistoomme. Allekirjoitetun hakemuksen voi myös skannata osoitteeseen toimisto(at)leadersuupohja.fi

Myönnetyt NuorisoLeader-rahat v. 2022

Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ryKeocon-tapahtumaKauhajoki