Omat hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Nuoret Äänessä

Toteutusaika 1.4.2024-31.3.2025

Nuoret Äänessä -hankkeen ajatuksena on, että nuoret pääsevät itse kertomaan omasta heille tärkeästä paikasta, sen vaikutuksesta vuosien aikana ja erityisesti nykyhetkestä nuorten silmin katsottuna – lisäksi nuoret kertovat mitä terveisiä tai haasteita he näkevät oman kotikunnan tulevaisuudessa ja lähettävät kuntapäättäjille viestin videon välityksellä.

Hankevastaava
Janne Taipaleenmäki
+358 40 171 5600
janne(at)leadersuupohja.fi

Kylään Külla

1.1.2024-31.12.2024

Kylään Külla! on Leader Suupohjan ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogun välinen kansainvälinen yhteistyöhanke.
Kylään Külla! -hankkeessa Leader Suupohja aktivoi ja mallintaa ystävyyskylä- ja -yhteisötoimintaa virolaisen hankekumppanin Valgamaa Partnerluskogun kanssa. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueidenvälistä yhteistyötä, auttaa alueiden kyliä ja yhteisöjä löytämään toisensa, verkostoitumaan ja saamaan kokemusta yhdessä toimimisesta kansainvälisesti. Hankkeessa on mukana neljä pilottiryhmää Leader Suupohjan alueelta.

Hankevastaava
Aili Raudla-Majakangas

aili@leadersuupohja.fi
+358 44 972 7392

Satumainen Suupohja

1.1.2024-31.12.2024

Hankkeessa tavoitteena on Visit Suupohja -sivuston sekä alueen matkailullisten palvelujen kehittyminen ja uudenlainen näkyvyys. Hankkeen kehittämistoimenpiteillä tuodaan aluetta esiin XR-teknologialla tuotettujen 360⁰ videoiden, kuvien ja 3D mallinnusten avulla. Hankkeessa kerätään alueelta matkailussa hyödynnettäviä tarinoita, joita sitten hyödynnetään sivustolla ja muussa materiaalissa monipuolisesti. Testaamme myös bussikuljetusta alueen kansallispuistoihin lähialueen rautatieasemilta pienimuotoisesti.

Hankevastaava
Riikka Timonen

riikka.timonen(at)leadersuupohja.fi
+358 (0)50 371 6737

Visit Suupohja sykähdyttää

1.1.2023-31.4.2024

Hankkeessa kehitetään Visit Suupohja -brändiä ja Visit Suupohja -sivustoa siten, että se vastaa yhä paremmin alueen asukkaiden ja matkailijoiden tarpeita.

Suupohjan helmet -hankkeessa luotu brändi Visit Suupohja ja sivusto visitsuupohja.fi ovat saaneet hyvän vastaanoton. Koronan tuoman kotimaanmatkailun innostuksen myötä on noussut esiin tarpeita Visit Suupohja -konseptin edelleen kehittämiseksi. Matkailijat haluavat saada sivustolta yhä enemmän ja tarkempaa tietoa, mutta myös elämyksellistä sisältöä. Alueelta löytyy myös edelleen jonkin verran luontomatkailu- ja kulttuurikohteita, jotka puuttuvat kokonaan sivustolta tai niiden tiedot ovat vajavaisia.

Kaikessa Visit Suupohja -sivustoon liittyvässä voi olla yhteydessä hankkeen vetäjään!

Kehittämisasiantuntija
Tuija Takamäki

tuija.takamaki(at)leadersuupohja.fi
+358 (0)40 705 5801

Kylille III -hanke

Me Leader Suupohjassa haluamme tukea alueemme kyliä ja paikallistoimijoita kannustamalla ja tarjoamalla tietoa erilaisista toimista, joilla kyliä voidaan elävöittää. Olemme usean vuoden ajan satsanneet kyliin omalla kylienkehittämishankkeella, jonka avulla voimme tarjota apua ja ideoita kylien toimijoille.

Kylille III 2020 – 2022, hankkeen teemoina: Osaava ja osallistava kylä – osaaminen hyötykäyttöön ja kumppanuuksia yli kylärajojen, Kiertotaloutta kylille – kokeiluja kestävän elämäntavan edistämiseksi, Hyvinvoivat kylät – eläviä kyliä ja onnellisia ihmisiä: yksilön hyvinvoinnista kasvaa yhteisön hyvinvointi, Arjen turvaa kylille – kokonaisturvallisuus on arjen pieniä tekoja ja omatoimista varautumista. Hankkeita on toteutettu kaikissa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmissä.

Lue lisää Kylille-hankkeen omilta sivuilta (avautuu uuteen välilehteen)

Meillä on tarjota kylille ja yhdistyksille tukea myös suoraan rahallisesti, paikallisyhdistykset voivat hakea YhteisöLeader-rahaa ja hankerahoitusta erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin ja projekteihin.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

Kehittämissuunnittelija Tuija Takamäki
Kylät ja yhdistykset; yhteisöinvestoinnit, YhteisöLeader-raha ja teemahankkeet
+358 (0)40 705 5801
Sähköposti: tuija.takamaki(at)leadersuupohja.fi

Päättyneet hankkeet

Tulevaisuuden tekijät

Toteutusaika 1.4.2022-30.9.2023

Media- ja ympäristökasvatus, nuorten osallistaminen, kansainvälisyys sekä nuorten aktivointi oman kotiseutunsa kehittämiseen. Nämä ovat Leader Suupohjan Tulevaisuuden tekijät – hankkeen ydinteemat. Hankkeessa kehitettiinn myös Leader Suupohjan nuorisojaoston jäsenten osaamista.

Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Suupohjan alueen nuorisotoimijoiden ja harrastusseurojen kanssa.

Hankevastaava Janne Taipaleenmäki

+358 40 171 5600
janne(at)leadersuupohja.fi

Omistajanvaihdoksilla kasvua ja elinvoimaa

1.4.2022-31.12.2023

Suupohjan alueella on huomattava määrä yrittäjiä, jotka suunnittelevat yrityksensä myymistä seuraavan viiden vuoden sisällä. Pääosa yrityksistä on pieniä, alle 5 työntekijää työllistäviä. Kaikille yrityksille ei löydy jatkajaa suvusta tai henkilökunnasta, joten jatkaja on löydettävä muualta. Myyntiin tulevien yritysten omistajat tarvitsevat monesti sparraamista sekä yritysasiantuntijaverkoston osaajien apua, että kaupankäynti saadaan vauhtiin. Samoin mahdolliset ostajat tarvitsevat apua yritysten löytymiseen sekä prosessin läpiviemiseen. Omistajanvaihdos-teema kaipaa alueellamme vahvempaa esille tuontia yleensäkin. Hankkeen päätavoitteena on edesauttaa yrityskauppojen syntymistä molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Vauhtia valokuituun

Toteutusaika 1.2.2021-31.12.2022

Vauhtia valokuituun -hankkeen tarkoituksena on saada valokuitu mahdollisimman monelle eteläpohjalaiselle melko nopeasti. Hanketta toteutetaan kaikkien Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien alueella eli toimialueena on koko Etelä-Pohjanmaa ja erityisesti ne alueet, joilla valokuituverkon kattavuus on huono. Hankkeessa tiedotetaan valokuidun eduista ja sen tuomista mahdollisuuksista, sekä aktivoidaan toimijoita valokuituhankkeisiin. Lisäksi kartoitetaan valokuitutarvekyselyn avulla mahdollisia investointikohteita ja autetaan niiden rahoituksen haussa.

Suupohjan Kehittämisyhdistyksen alueella ole yhteydessä Mikkoon!
Tietoverkkoasiantuntija Mikko Ojainväli
+358 50 553 0997
mikko.ojainvali(at)liiveri.net

SYTYKE-Suupohjan yritysten tukeminen koronatilanteessa

23.4.2020-31.10.2022

Hankkeella pyritään pienentämään Covid19-pandemian vaikutuksia alueen yrityksissä ja myös helpottamaan yrittäjien arkea muuttuneessa maailman tilanteessa. Yrittäjien tietämystä muuttuneista elinkeinopalveluista ja erilaisista tukimahdollisuuksista parannetaan monipuolisin keinoin. Alueen yrityksistä tehdään lyhyitä esittelyvideoita, joissa yritysten edustajat kertovat, miten ovat erilaisia elinkeinopalveluita tai rahoitusmahdollisuuksia hyödyntäneet. Yrittäjille, yritysten työntekijöille ja yrittäjiksi aikoville suunnattuja koulutuksia järjestetään erilaisista aiheista, joita nousee elinkeinotoimien kautta kentältä tai hankkeen palautekyselyissä. Digitaalisuus on yksi vahva painopiste koulutuksissa. Lisäksi hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota yrittäjien jaksamisen vahvistamiseen sekä hyvinvointiin. Hankkeessa tullaan järjestämään ensimmäiset Suupohjan Rekrymessut. Hankkeen tuloksena yrittäjien, yritysten työntekijöiden ja yrittäjiksi aikovien tietämys on kasvanut monipuolisesti, ja he osaavat hakea apua kuntien elinkeinotoimesta tarpeen tullen. Yrittäjät ovat saaneet myös vinkkejä oman hyvinvointinsa parantamiseen, ja he ovat myös verkostoituneet toistensa kanssa mm. järjestettävien luontoretkien aikana.

FINEST Media

5.5.2020-30.9.2022

”Pelillisyys, mediakasvatus, kansainvälisyys sekä nuorten osallistaminen ja aktivointi oman kotiseutunsa kehittämiseen”, nämä teemat olit hankkeen ydinajatus. Nuoret ovat tärkeitä oman ympäristönsä kehittäjiä ja seutukunnan tulevaisuuden rakentajia, tästä johtuen hankkeessa selvitettiin myös seudulle sopivaa nuorisolähtöistä Leader-toimintatavan mallia.

Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Suupohjan alueen nuorisotoimijoiden ja harrastusseurojen sekä virolaisten hankekumppaneiden kanssa.

SE to NW: ESTFIN Tourist Trails

1.1.2020-31.5.2022

Hanke on kansainvälisyyttä edistävä hanke Leader Suupohjan ja MTÜ Kirderannik välillä.

Hankkeen päätavoitteena on kartoittaa Suupohjan alueen kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneet matkailutoimijat ja sitouttaa heidät yhteistyöhön Kirderannik alueen matkailutoimijoiden kanssa.
Matkailutoimijoiden osaamista ja kielitaitoa kehitetään ja parannetaan edellytyksiä yritysten kansainväliseen markkinointiin ja viestintään.

Lähiruoka- ja maaseutumatkailu Leader Aktiivisen Pohjois-Satakunnan ja Leader Suupohjan alueella

1.1.2018-31.12.2020

Lähiruoka- ja maaseutumatkailun vetovoimaisuuden kasvattamiseen tähtäävä hanke, jossa kehitetään yrittäjien ammattitaitoa. Tavoitteena on hakea ja välittää uusinta tietoa, osaamista ja mallia parhaista käytännöistä kotimaasta ja ulkomailta.

Lue lisää hankkeesta tästä (avautuu uuteen välilehteen)

Through Culinary Heritage to Key Competences

1.10.2018-30.11.2021

Through culinary heritage to key competences, tuttavallisemmin CUHEKO tai Kitchen of Skills oli kansainvälinen Erasmus+ strateginen kumppanuushanke aikuiskoulutusalalle.

Hankkeen aikana toteutettiin työvälineitä aikuiskoulutusalan ammattilaisille valikoitujen avaintaitojen opettamiseen kulinarismin ja kulttuuriperinnön ’varjolla’. Lue lisää hankkeesta täältä! (Avautuu uuteen välilehteen)

Kiikarissa kansainvälisyys

1.8.2018-31.5.2020

Hankkeen toimet ovat päättyneet. 

Kansainvälisyys on yksi Leader-toiminnan kantavista periaatteista. Suupohjan alueella Leaderin luotsaamalla kv-työllä on jo pitkän perinteet. Leader Suupohjan tuella kansainvälisten kokemusten hankkiminen on mahdollista kaikille alueen asukkaille. Leader Suupohja on käynnistänyt kansainvälisen toiminnan aktivoimiseksi Kiikarissa kansainvälisyys -hankkeen. 

Pihat ja pientareet

15.3.2017 – 31.5.2020

Hankkeen toimet ovat päättyneet.

Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen yhdistyksiä ympäristötoimintaan ja -hankkeisiin ja tuottaa yhdistyksille osallistavin menetelmin maisemasuunnitelmat ja -toteutussuunnitelmat. Hankkeessa tuetaan yhdistyksiä maisemasuunnitelmien toteutuksessa ja tuotetaan ja välitetään alueelle maisemanhoidon tietotaitoa koulutuksen, työpajojen ja opastuksen keinoin. Hankkeessa etsitään keinoja alueen jokiympäristöjen kunnostustyön edistämiseksi. Hankkeen järjestämien työpajojen sekä tiedotus- ja koulutustapahtumien sisällöstä kootaan sähköisesti julkaistavia tietopaketteja.

Kylille I ja II -hankkeet

 ”Aina oppii uutta, kun lähtee kylille.

Me Leader Suupohjassa haluamme tukea alueemme kyliä ja paikallistoimijoita kannustamalla ja tarjoamalla tietoa erilaisista toimista, joilla kyliä voidaan elävöittää. Olemme usean vuoden ajan satsanneet kyliin omalla kylienkehittämishankkeella, jonka avulla voimme tarjota apua ja ideoita kylien toimijoille.

Kylille I 2015 – 2017, hankkeen teemoina oli yhteisöllisyys,palvelut ja viestintä.
Kylille II 2018 – 2020, hankkeessa otettiin kansalaistaidot haltuun muuttuvassa maakunnassa, digitaalisuus palveluissa ja viestinnässä, edistettiin kylien turvallisuutta ja tuotiin esiin luonnon ja kulttuurin parhaat palat.

Lue lisää Kylille-hankkeen omilta sivuilta (avautuu uuteen välilehteen)

Meillä on tarjota kylille ja yhdistyksille tukea myös suoraan rahallisesti, paikallisyhdistykset voivat hakea YhteisöLeader-rahaa ja hankerahoitusta erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin ja projekteihin.

Teemahankkeet

Teemahankkeet (avautuu uuteen välilehteen) : Säpinä ja TUUmasta TEEmaan, Markit kuntoon, Energia ja turva sekä uusimpana Hyvis.