Omat hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

SYTYKE-Suupohjan yritysten tukeminen koronatilanteessa

23.4.2020-30.4.2021

Hankkeella pyritään pienentämään Covid19-pandemian vaikutuksia alueen yrityksissä ja myös helpottamaan yrittäjien arkea muuttuneessa maailman tilanteessa. Yrittäjien tietämystä muuttuneista elinkeinopalveluista ja erilaisista tukimahdollisuuksista parannetaan monipuolisin keinoin. Alueen yrityksistä tehdään lyhyitä esittelyvideoita, joissa yritysten edustajat kertovat, miten ovat erilaisia elinkeinopalveluita tai rahoitusmahdollisuuksia hyödyntäneet. Yrittäjille, yritysten työntekijöille ja yrittäjiksi aikoville suunnattuja koulutuksia järjestetään erilaisista aiheista, joita nousee elinkeinotoimien kautta kentältä tai hankkeen palautekyselyissä. Digitaalisuus on yksi vahva painopiste koulutuksissa. Lisäksi hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota yrittäjien jaksamisen vahvistamiseen sekä hyvinvointiin. Hankkeessa tullaan järjestämään ensimmäiset Suupohjan Rekrymessut. Hankkeen tuloksena yrittäjien, yritysten työntekijöiden ja yrittäjiksi aikovien tietämys on kasvanut monipuolisesti, ja he osaavat hakea apua kuntien elinkeinotoimesta tarpeen tullen. Yrittäjät ovat saaneet myös vinkkejä oman hyvinvointinsa parantamiseen, ja he ovat myös verkostoituneet toistensa kanssa mm. järjestettävien luontoretkien aikana.

Hankesuunnittelija Aili Raudla-Majakangas
+358 44 972 7391
aili(at)leadersuupohja.fi

SE to NW: ESTFIN Tourist Trails

1.1.2020-30.7.2021

Hanke on kansainvälisyyttä edistävä hanke Leader Suupohjan ja MTÜ Kirderannik välillä.

Hankkeen päätavoitteena on kartoittaa Suupohjan alueen kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneet matkailutoimijat ja sitouttaa heidät yhteistyöhön Kirderannik alueen matkailutoimijoiden kanssa.
Matkailutoimijoiden osaamista ja kielitaitoa kehitetään ja parannetaan edellytyksiä yritysten kansainväliseen markkinointiin ja viestintään.

Hankesuunnittelija Aili Raudla-Majakangas
+358 44 972 7391
aili(at)leadersuupohja.fi

FINEST Media

5.5.2020-30.9.2022

”Pelillisyys, mediakasvatus, kansainvälisyys sekä nuorten osallistaminen ja aktivointi oman kotiseutunsa kehittämiseen”, nämä teemat ovat hankkeen ydinajatus. Nuoret ovat tärkeitä oman ympäristönsä kehittäjiä ja seutukunnan tulevaisuuden rakentajia, tästä johtuen hankkeessa selvitetään myös seudulle sopivaa nuorisolähtöistä Leader-toimintatavan mallia.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Suupohjan alueen nuorisotoimijoiden ja harrastusseurojen sekä virolaisten hankekumppaneiden kanssa.

Hankesuunnittelija Janne Taipaleenmäki
+358 40 171 5600
janne.taipaleenmaki(at)leadersuupohja.fi

Through Culinary Heritage to Key Competences

1.10.2018-30.11.2021

Through culinary heritage to key competences, tuttavallisemmin CUHEKO tai Kitchen of Skills on kansainvälinen Erasmus+ strateginen kumppanuushanke aikuiskoulutusalalle.

Hankkeen aikana toteutetaan työvälineitä aikuiskoulutusalan ammattilaisille valikoitujen avaintaitojen opettamiseen kulinarismin ja kulttuuriperinnön ’varjolla’. Lue lisää hankkeesta täältä! (Avautuu uuteen välilehteen)

Kehittämissuunnittelija Mirka Puska
+358 400 474 880
mirka(at)leadersuupohja.fi

Lähiruoka- ja maaseutumatkailu Leader Aktiivisen Pohjois-Satakunnan ja Leader Suupohjan alueella

1.1.2018-31.12.2020

Lähiruoka- ja maaseutumatkailun vetovoimaisuuden kasvattamiseen tähtäävä hanke, jossa kehitetään yrittäjien ammattitaitoa. Tavoitteena on hakea ja välittää uusinta tietoa, osaamista ja mallia parhaista käytännöistä kotimaasta ja ulkomailta.

Lue lisää hankkeesta tästä (avautuu uuteen välilehteen)

Hankesuunnittelija Kirsti Vuori
+ 358 (0)40 861 5175
Sähköposti: kirsti.vuori(at)leadersuupohja.fi

Päättyneet hankkeet

Kiikarissa kansainvälisyys

1.8.2018-31.5.2020

Hankkeen toimet ovat päättyneet. 

Kansainvälisyys on yksi Leader-toiminnan kantavista periaatteista. Suupohjan alueella Leaderin luotsaamalla kv-työllä on jo pitkän perinteet. Leader Suupohjan tuella kansainvälisten kokemusten hankkiminen on mahdollista kaikille alueen asukkaille. Leader Suupohja on käynnistänyt kansainvälisen toiminnan aktivoimiseksi Kiikarissa kansainvälisyys -hankkeen. 

Pihat ja pientareet

15.3.2017 – 31.5.2020

Hankkeen toimet ovat päättyneet.

Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen yhdistyksiä ympäristötoimintaan ja -hankkeisiin ja tuottaa yhdistyksille osallistavin menetelmin maisemasuunnitelmat ja -toteutussuunnitelmat. Hankkeessa tuetaan yhdistyksiä maisemasuunnitelmien toteutuksessa ja tuotetaan ja välitetään alueelle maisemanhoidon tietotaitoa koulutuksen, työpajojen ja opastuksen keinoin. Hankkeessa etsitään keinoja alueen jokiympäristöjen kunnostustyön edistämiseksi. Hankkeen järjestämien työpajojen sekä tiedotus- ja koulutustapahtumien sisällöstä kootaan sähköisesti julkaistavia tietopaketteja.

Kylille -hanke

 ”Aina oppii uutta, kun lähtee kylille.

Me Leader Suupohjassa haluamme tukea alueemme kyliä ja paikallistoimijoita kannustamalla ja tarjoamalla tietoa erilaisista toimista, joilla kyliä voidaan elävöittää. Olemme usean vuoden ajan satsanneet kyliin omalla kylienkehittämishankkeella, jonka avulla voimme tarjota apua ja ideoita kylien toimijoille.

Kylille I 2015 – 2017, hankkeen teemoina oli yhteisöllisyys,palvelut ja viestintä.
Kylille II 2018 – 2020, hankkeessa otettiin kansalaistaidot haltuun muuttuvassa maakunnassa, digitaalisuus palveluissa ja viestinnässä, edistettiin kylien turvallisuutta ja tuotiin esiin luonnon ja kulttuurin parhaat palat.
Kylille III 2020 – 2022, hankkeen teemoina: Osaava ja osallistava kylä – osaaminen hyötykäyttöön ja kumppanuuksia yli kylärajojen, Kiertotaloutta kylille – kokeiluja kestävän elämäntavan edistämiseksi, Hyvinvoivat kylät – eläviä kyliä ja onnellisia ihmisiä: yksilön hyvinvoinnista kasvaa yhteisön hyvinvointi, Arjen turvaa kylille – kokonaisturvallisuus on arjen pieniä tekoja ja omatoimista varautumista. Hankkeita on toteutettu kaikissa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmissä.

Lue lisää Kylille-hankkeen omilta sivuilta (avautuu uuteen välilehteen)

Meillä on tarjota kylille ja yhdistyksille tukea myös suoraan rahallisesti, paikallisyhdistykset voivat hakea YhteisöLeader-rahaa ja hankerahoitusta erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin ja projekteihin.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

Kehittämissuunnittelija Tuija Takamäki
Kylät ja yhdistykset; yhteisöinvestoinnit, YhteisöLeader-raha ja teemahankkeet
+358 (0)40 705 5801
Sähköposti: tuija.takamaki(at)leadersuupohja.fi

Teemahankkeet

Teemahankkeet (avautuu uuteen välilehteen) : Säpinä ja TUUmasta TEEmaan, Markit kuntoon, Energia ja turva