Pihat ja pientareet

Pihat ja pientareet -hanke on päättynyt.

Hankkeessa tehtiiin yhdessä 17 yhdistyksen kanssa ympäristösuunnitelmat heidän toiminta-alueelleen. Hankkeessa muokana olevat yhdistykset olivat: 

 • Myrkyn Yksityisratsastajat ry
 • Hyypän Metsästysseura sekä Hyypän Urheilijat ry yhteistyössä
 • Kokon Kyläseura ry
 • Kauhajoen moottorikerho ry / KauhjMk
 • Niemenkylän nuorisoseura ry
 • Horon Nuorisoseura ry
 • Kainaston Nuorisoseura ry
 • Luovan Nuorisoseura Ry
 • Vanhankylän Nuorisoseura
 • Tainuksen kyläyhdistys ry
 • Kauhajoen museoyhdistys ry
 • Kauhajoen metsästysseura ry
 • Närvijoen Kyläyhdistys ry/Närvijoen Nuorisoseura ry
 • Kauhajoen VPK
 • Norin nuorisoseura ry/ Norin kyläosasto
 • Alpon Savanni
 • Pappilankangas

Hankkeessa mukana olevien yhdistysten alueelle tehtiin maisemansuunnitelmat ja -hoitosuunnitelmat yhteustyössä yhdistysten kanssa. Suunnitelmissa kiinnitettiin huomiota erityisesti alueiden toimivuuteen, turvallisuuteen, siisteyteen ja käytettävyyteen. Alueille ideoitiin myös uusia toimintoja yhdistysten omien toiveiden mukaan.

Suunnitelmien teossa kiinnitettiin huomiota siihen, että yhdistysten alueet ja rakennusten ympäristöt ovat tärkeä osa yhdistysten toimintaa ja toiminnan markkinointia: pihat antavat ensivaikutelman yhdistysten toiminnasta, aktiivisuudesta, mahdollisuuksista ja toimintakulttuurista.T ehtyjen suunnitelmien pohjalta yhdistyksillä oli mahdollisuus hakea rahoitusta oman alueensa investointeihin.

Kevään 2019 aikana hanke oli mukana edistämässä Leader Suupohjan alueen jokiympäristöjen kehittämistoimia. Vesistön kunnostusmateriaalit löytyy omalta sivultaan.

Hankkeen perustiedot
Hankkeen tavoitteena oliaktivoida alueen yhdistyksiä ympäristötoimintaan ja -hankkeisiin. Hankkeessa tuotettiin 17 yhdistykselle osallistavin menetelmin maisemasuunnitelmat ja -toteutussuunnitelmat ja tuettiin yhdistyksiä näiden suunnitelmien toteuttamisessa. Koulutuksilla, työpajoilla ja opastuksella lisättiin tietotaitoa maisemanhoidosta.

Hankkeessa etsittiin myös keinoja alueen jokiympäristöjen kunnostustyön edistämiseksi. Hankkeen järjestämien työpajojen sekä tiedotus- ja koulutustapahtumien sisällöstä koottiin sähköisesti julkaistavia tietopaketteja.

Hankkeen toimintakausi oli 15.3.2018—31.5.2020.

Tutustu vesistönkunnostus materiaaleihin.