YritysLeader-raha

YritysLeader-raha on haettavissa aloittavien ja 1-3 henkilöä työllistävien yritysten pieniin investointi- ja kehittämisprojekteihin. Se myönnetään Leader Suupohjan omista varoista.

YritysLeader-rahaa hakevan yrityksen tulee olla Leader Suupohjan jäsen. Hakuaika on jatkuva. Tukiprosentti yrityksille on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista sekä investointi- että kehittämisprojekteissa. Tuen maksimitukisumma on 600 euroa.

Tällä projektirahoituksella yrittäjä voi osallistua vaikkapa koulutukseen tai hankkia yritystoiminnassaan tärkeitä laitteita tai välineistöä. Tuki myönnetään arvonlisäverottomiin hintoihin.

YritysLeader-rahan hakeminen on mahdollista myös jos olet osa-aikayrittäjä, kevytyrittäjä tai 4H-yrittäjä.

YritysLeader-rahaa ei pääsääntöisesti myönnetä:

  • palkkakuluihin tai päivärahoihin
  • talkootyöhön
  • kiinteisiin kuluihin (vuokrat, puhelin- tai liittymäkulut jne.)
  • korvausinvestointeihin
  • ruokailu- tai kahvituskuluihin
  • yrityksen markkinointiin

Sama yritys voi hakea YritysLeader-rahaa kerran vuoden aikana. Hakemukseen tulee liittää hakemuslomakkeen lisäksi yrityksen viimeisin tilinpäätös.

YritysLeader-raha maksetaan yrittäjälle takautuvasti kuitteja vastaan. Maksua haettaessa on toimitettava loppuraportti projektin toteutuksesta. Loppuraporttiin tulee liittää myös kuvia projektista.

Täytä ja tulosta YritysLeader-rahan hakulomake, ja tuo se allekirjoitettuna Kauhajoen tai Kurikan toimistoomme. Allekirjoitetun hakemuksen voi myös skannata osoitteeseen toimisto(at)leadersuupohja.fi