YritysLeader-raha

YritysLeader-raha on haettavissa aloittavien ja 1-3 henkilöä työllistävien yritysten pieniin investointi- ja kehittämisprojekteihin. Se myönnetään Leader Suupohjan omista varoista.

YritysLeader-rahaa hakevan yrityksen tulee olla Leader Suupohjan jäsen. Hakuaika on jatkuva. Tukiprosentti yrityksille on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista sekä investointi- että kehittämisprojekteissa. Tuen maksimitukisumma on 800 euroa.

Tällä projektirahoituksella yrittäjä voi osallistua vaikkapa koulutukseen tai hankkia yritystoiminnassaan tärkeitä laitteita tai välineistöä.

YritysLeader-rahaa ei pääsääntöisesti myönnetä:

  • palkkakuluihin tai päivärahoihin
  • puhelin- tai liittymäkuluihin
  • ruokailu- tai kahvituskuluihin
  • yrityksen markkinointikuluihin

Sama yritys voi hakea YritysLeader-rahaa kahdesti vuoden aikana. Tällöin tuettavien projektien tulee olla keskenään erilaisia – esim. investointiprojekti ja kehittämisprojekti.

YritysLeader-raha maksetaan yrittäjälle takautuvasti kuitteja vastaan. Maksua haettaessa on toimitettava loppuraportti projektin toteutuksesta.