Kehittämisstrategia – Virtaa viisikkoon

Olemme valmistelleet uuden paikallisen kehittämisstrategian, Virtaa viisikkoon, ohjelmakaudelle 2023-2027. Virtaa viisikkoon -kehittämisstrategia tehtiin tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien, elinkeinoelämän, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Strategian pääpainopisteet ovat elinvoimainen seutu (yrittäjyys, elinkeinot), hyvinvoiva ja taitava seutu (yhteisöllisyys, kylät, osaaminen), ainutlaatuinen seutu (luonto, matkailu, kulttuuri) sekä aktiivinen seutu (nuoret, kansainvälisyys). Läpileikkaavat teemat ovat älykkyys, innovatiivisuus ja kestävä kehitys.

Paikallista kehittämisstrategiaa toteuttaviin toimiin saatiin julkista rahoitusta 5,6 miljoonaa euroa €.

Kehittämisstrategian painotusten mukaisesti toiminnalla ja rahoituksella:

 • Vahvistetaan alueen elinvoimaa tukemalla uusien mikroyritysten syntymistä ja edistämällä olemassa
  olevien yritysten kannattavuutta, kilpailukykyä ja kasvamista. Edistetään osaavaan työvoiman saantia ja
  yritysten välistä yhteistyötä.
 • Vahvistetaan kylien ja paikallisyhteisöjen elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä. Edistetään uudenlaisten palvelujen
  syntymistä ja käyttöönottoa, älykkäitä ratkaisuja, kiertotaloutta sekä osaamista.Tuetaan asumisen
  turvaIlisuutta ja omavaraisuutta sekä infrastruktuurin kunnossapitoa.
 • Edistetään alueen (luonto)matkailua ja kulttuuritoimintaa osana alueen pito- ja vetovoimaa sekä asukkaiden hyvinvointia.
 • Aktivoidaan alueen nuoria oman asuinseutunsa kehittämiseen ja osallisuuteen. Edistetään alueen kansainvälistymistä.

Pääteemojen lisäksi kehittämistyössä huomioidaan läpileikkaavat teemat: älykkyys, innovatiivisuus ja kestävä kehitys.

Kehittämisstrategian sisältöihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä toiminnanjohtaja Hanna-Leenaan, hanna-leena.pihlajaniemi(at)leadersuupohja.fi tai p. 040 536 8404 tai kehittämisasiantuntija Mirkaan, mirka.puska(at)leadersuupohja.fi tai p. 0400 474 880.