Kehittämisstrategia

Ohjelmakaudella 2014-2020 ja siirtymäkaudella 2021-2022 Leader Suupohja toteuttaa Uudet Tuulet -kehittämisstrategiaa. (PDF) Kehittämisstrategian painotusten mukaisesti toiminnalla ja rahoituksella:

 • edistetään yritysten syntymistä ja jo olemassa olevien yritysten kilpailukykyä, kannattavuutta ja kansainvälistymistä.
 • edistetään yrittäjyyden syntymistä uusille toimialoille ja hyödynnetään alueen vetovoimatekijöitä entistä paremmin myös elinkeinotoiminnassa
 • edistetään biotaloutta ja kestävien energiaratkaisujen hyödyntämistä
 • tuetaan hyvien verkkoyhteyksien rakentamista
 • hyödynnetään nopeaa tietoverkkoa uudenlaisten palvelujen tuottamiseen ja jakamiseen
 • kehitetään suupohjalaisten tietoteknistä osaamista
 • kehitetään asumista ja ympäristöä
 • edistetään uusien toimintamallien ja -ratkaisujen kehittämistä palvelujen tuottamiseen
 • edistetään lähidemokratiaa ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä
 • edistetään alueen kulttuuritoimintaa ja vahvistetaan kulttuurin ja yhteistyön avulla asukkaiden paikallista ja alueellista identiteettiä
 • kannustetaan asukkaita kehittämään omaehtoisesti asuinpaikkaansa ja tarjotaan heille tietoa ja koulutusta kehittämistyöhön
 • edistetään alueen kansainvälistymistä

Uuden paikallisen kehittämisstrategian laatiminen EU-ohjelmakaudelle 2021-2027 on aloitettu yhdessä alueen kuntien, elinkeinoelämän, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Haluaisitko osallistua uuden kehittämisstrategian suunnitteluun? Ole yhteydessä toiminnanjohtajaamme Hanna-Leenaan, hanna-leena.pihlajaniemi(at)leadersuupohja.fi tai p. 040 536 8404