Kehittämisstrategia

Ohjelmakaudella 2014-2020 ja siirtymäkaudella 2021-2022 Leader Suupohja toteuttaa Uudet Tuulet -kehittämisstrategiaa. (PDF) Kehittämisstrategian painotusten mukaisesti toiminnalla ja rahoituksella:

 • edistetään yritysten syntymistä ja jo olemassa olevien yritysten kilpailukykyä, kannattavuutta ja kansainvälistymistä.
 • edistetään yrittäjyyden syntymistä uusille toimialoille ja hyödynnetään alueen vetovoimatekijöitä entistä paremmin myös elinkeinotoiminnassa
 • edistetään biotaloutta ja kestävien energiaratkaisujen hyödyntämistä
 • tuetaan hyvien verkkoyhteyksien rakentamista
 • hyödynnetään nopeaa tietoverkkoa uudenlaisten palvelujen tuottamiseen ja jakamiseen
 • kehitetään suupohjalaisten tietoteknistä osaamista
 • kehitetään asumista ja ympäristöä
 • edistetään uusien toimintamallien ja -ratkaisujen kehittämistä palvelujen tuottamiseen
 • edistetään lähidemokratiaa ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä
 • edistetään alueen kulttuuritoimintaa ja vahvistetaan kulttuurin ja yhteistyön avulla asukkaiden paikallista ja alueellista identiteettiä
 • kannustetaan asukkaita kehittämään omaehtoisesti asuinpaikkaansa ja tarjotaan heille tietoa ja koulutusta kehittämistyöhön
 • edistetään alueen kansainvälistymistä

Uusi kehittämisstrategia Virtaa viisikkoon

Olemme valmistelleet uuden paikallisen kehittämisstrategian, Virtaa viisikkoon, ohjelmakaudelle 2023-2027. Se on syksyn 2022 aikana arvioitavana maa- ja metsätalousministeriössä ja julkaistaan hyväksymisen jälkeen. Virtaa viisikkoon -kehittämisstrategia tehtiin tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien, elinkeinoelämän, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Strategian pääpainopisteet ovat elinvoimainen seutu (yrittäjyys, elinkeinot), hyvinvoiva ja taitava seutu (yhteisöllisyys, kylät, osaaminen), ainutlaatuinen seutu (luonto, matkailu, kulttuuri) sekä aktiivinen seutu (nuoret, kansainvälisyys). Läpileikkaavat teemat ovat älykkyys, innovatiivisuus ja kestävä kehitys. Paikallista kehittämisstrategiaa toteuttaviin toimiin on haettu rahoitusta 11.250000 €.

Kehittämisstrategian sisältöihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä toiminnanjohtaja Hanna-Leenaan, hanna-leena.pihlajaniemi(at)leadersuupohja.fi tai p. 040 536 8404 tai kehittämissuunnittelija Mirkaan, mirka.puska(at)leadersuupohja.fi tai p. 0400 474 880.