Tietoa meistä

Leader-toiminnalla tarkoitetaan yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä. Sen ydintä on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta asuinalueensa ja maaseudun kehittämisessä. Alun perin Leader oli Euroopan yhteisön aloiteohjelma, joka on sittemmin antanut nimensä toimintatavalle. Manner-Suomessa toimii 52 Leader-ryhmää ja EU:n alueella yli 3.000.

Leader täydentää hyvin Suomen perinteistä kylätoimintaa. Sen kantavia ajatuksia ovat:

 • Alhaalta ylöspäin -periaate. Kotiseutunsa parhaat asiantuntijat eli asukkaat valmistelevat hankkeet ja päättävät niiden rahoittamisesta. Kuka tahansa voi tulla toimintaan mukaan.
 • Uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu. Tavoitteena on maaseudun elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen.
 • Resurssien kokoaminen verkostoitumalla pienten toimijoiden kesken sekä yhteistyö yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa.
 • Erityisesti naisten ja nuorten työmahdollisuuksien ja elinolosuhteiden parantaminen.
 • Kestävä kehitys.
 • Kansainvälistyminen ja alueiden välinen yhteistyö

Leader Suupohjan toiminta-alue

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n toiminta-alueena ovat Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien (pl. Jalasjärvi) lisäksi Teuvan, Karijoen ja Isojoen kunnat. Yhdessä nämä muodostavat n. 34.000 asukkaan ydinmaaseutualueen. Alue rajautuu pohjoisessa Satakuntaan, lännessä Suupohjan rannikkoalueeseen ja pohjoisessa ja idässä eteläiseen Seinäjoen seutuun.

Meillä eteläisellä Etelä-Pohjanmaalla asuu fiksuja ja rohkeita ihmisiä. Täällä ei touhuta yksin. Vaikka yksityisyrittäjyys on enemmän kuin luonteenomaista, tarvitaan myös yhteistyötä ja yhteisöjä. Alueen asukkaat ovatkin aktiivisia järjestöihmisiä – yhdessä viihdytään ja tehdään. Talkootyö on vielä voimissaan. Yhdistysten ja muiden verkostojen kautta parannetaan omaa asuinaluetta, tartutaan epäkohtiin ja etsitään uutta toimeentuloa.

Lauhanvuori-Hämeenkangas alueen ainutlaatuinen luonto on palkittu UNESCON Geopark-statuksella. Sen ja monien muiden luontokohteiden lisäksi monipuolinen kulttuuri luo oman leimansa suupohjalaiseen matkailutarjontaan. Voit täyttää vatsasi lähellä tuotetulla, laadukkaalla ruualla ja tutustua perinteisiin käsityötaitoihin. Vai kiinnostaisivatko enemmän neandertalilaisten entiset asuinsijat, ITE-taidetta tarjoileva Savanni, Kammikylä tai kenties Tove Janssonin tekemä alttaritaulu?

Faktaa alueesta

 • Suupohjassa on yritetty aina. Alueella toimii noin 2900 yritystä ja 1500 maatilaa.
 • Alueen kokonaispinta-ala on 3588 km2
 • Suupohja on kuulu sen vireistä kylistä, joissa yhdessä tekemisen perinne elää vahvana.
 • Suupohjan alueella tuotetaan noin puolet kotimaassa valmistettavista huonekaluista
 • Peruna ei Suupohjasta lopu – noin puolet Suomessa syötävästä ruokaperunasta tulee Suupohjasta
 • Suupohjasta löytyvät Suomen suurimmat spelttivehnän, öljypellavan ja tyrnin tuotantoalueet
 • Alueelta löytyy yhteensä 14 suota eli aluetta voisi kuvailla luonnonoloiltaan hyvin suoperäiseksi
 • Alueella löytyy Suomen toinen UNESCON Geopark, Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark
 • Alueella on kaksi kansallispuistoa: Lauhanvuori ja Kauhaneva-Pohjankangas
 • Kymmenet kunnostetut kylätalot, laavut, urheilukentät, ratsastusmaneesit, luontoreitit, osuuskunnat, tapahtumat sekä sadat muut yhteisponnistukset kuitenkin todistavat, että Suupohjassa uskotaan vahvasti maaseudun tulevaisuuteen!