Kansainväliset hankkeet

SE TO NW: ESTFIN tourist trails

Hanke on kansainvälisyyttä edistävä hanke Leader Suupohjan ja MTÜ Kirderannik välillä.

Hankkeen päätavoitteena on kartoittaa Suupohjan alueen kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneet matkailutoimijat ja sitouttaa heidät yhteistyöhön Kirderannik alueen matkailutoimijoiden kanssa. Matkailutoimijoiden osaamista ja kielitaitoa kehitetään, ja parannetaan edellytyksiä yritysten kansainväliseen markkinointiin ja viestintään.

Molempien toimintaryhmien, Leader Suupohjan sekä MTÜ Kirderannik alueelta löytyy ainutlaatuisia luonto- ja kulttuurikohteita. Hankkeella pyritään toteuttamaan uusia toimivia ja kiinnostavia elämysmatkailun reittejä tai -palveluita, jotta alueen matkailupalvelut kehittyvät ja kilpailukyky paranee. Hanke edistää verkostoitumista kansainvälisellä tasolla.

Hankkeen tavoitteet

  1. Parantaa matkailuyrittäjien tietoja ja taitoja kulttuurin, kielen, yhteistyön, markkinoinnin osalta sekä edesauttaa paikallisten matkailukohteiden näkyvyyttä kansainvälisellä tasolla.
  2. Parantaa alueiden kansainvälistymisen edellytyksiä.
  3. Tiedotetaan mahdollisuuksista luoda alueelle uusia matkailupalveluja/- palvelumalleja.
  4. Suunnitella ja toteuttaa elämyksellisiä virtuaalimatkoja.
  5. Alueemme markkinointivideon tuottaminen ostopalveluna.
  6. Parhaimpien käytäntöjen vaihto hankekumppanin alueelta toiselle.
  7. Järjestää opintomatkoja matkailualan yrittäjille ja -toimijoille.

Hankkeen aikana järjestetään opintomatka hankekumppanin alueelle Viroon. Vastaavasti isännöidään hankekumppanien vierailua Suupohjassa. Koronaepidemian jatkumisesta riippuen, toinen matkoista toteuttaan virtuaalisena.

Mikäli sinulla on matkailuun tai elämyksiin liittyviä tuotteita tai palveluita ja haluat kehittää kansainvälisiä kontakteja, tai sinulle herää hankkeeseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä:

hanketyöntekijä Aili Raudla-Majakangas
aili(at)leadersuupohja.fi
p. 044 972 7391