Kansainväliset hankkeet

Alla olevat kansainväliset hankkeet ovat päättyneet. Kansainvälinen yhteistyö kuitenkin jatkuu myös ohjelmakaudella 2023-2027. Kansainvälisissä hankeideoissa otathan yhteyttä mirka(at)leadersuupohja.fi.

SE TO NW: ESTFIN tourist trails

Hanke oli kansainvälisyyttä edistävä hanke Leader Suupohjan ja MTÜ Kirderannik välillä.

Hankkeen päätavoitteena oli kartoittaa Suupohjan alueen kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneet matkailutoimijat ja sitouttaa heidät yhteistyöhön Kirderannik alueen matkailutoimijoiden kanssa. Matkailutoimijoiden osaamista ja kielitaitoa kehitettiin, ja parannettiin edellytyksiä yritysten kansainväliseen markkinointiin ja viestintään.

Molempien toimintaryhmien, Leader Suupohjan sekä MTÜ Kirderannik alueelta löytyy ainutlaatuisia luonto- ja kulttuurikohteita. Hankkeella pyrittiin toteuttamaan uusia toimivia ja kiinnostavia elämysmatkailun reittejä tai -palveluita, jotta alueen matkailupalvelut kehittyvät ja kilpailukyky paranee. Hanke edisti verkostoitumista kansainvälisellä tasolla.

Hankkeen aikana järjestettiin opintomatka hankekumppanin alueelle Viroon. Vastaavasti isännöitiin hankekumppanien vierailua Suupohjassa.

Hankkeen puittessa on valmistunut upea alueemme esittelyvideo jossa nähdään alueemme upeita kohteita sekä hankkeessa mukana olevien yrittäjien kohteita ja palveluita.
Pohjatonta vieraanvaraisuutta ja elämää kaikessa väreissä. Otamme vieraat vastaan lämmöllä ja suurella sydämellä! Tervetuloa Suupohjaan!

FINEST Media

5.5.2020-30.9.2022

”Pelillisyys, mediakasvatus, kansainvälisyys sekä nuorten osallistaminen ja aktivointi oman kotiseutunsa kehittämiseen”, nämä teemat ovat hankkeen ydinajatus. Nuoret ovat tärkeitä oman ympäristönsä kehittäjiä ja seutukunnan tulevaisuuden rakentajia, tästä johtuen hankkeessa selvitetään myös seudulle sopivaa nuorisolähtöistä Leader-toimintatavan mallia.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Suupohjan alueen nuorisotoimijoiden ja harrastusseurojen sekä virolaisten hankekumppaneiden kanssa.