Kansainväliset hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Kylään Külla!

Kylään Külla! on Leader Suupohjan ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogun välinen kansainvälinen yhteistyöhanke.

Kylään Külla! -hankkeessa Leader Suupohja aktivoi ja mallintaa ystävyyskylä- ja -yhteisötoimintaa virolaisen hankekumppanin Valgamaa Partnerluskogun kanssa. Hankkeen tavoitteena on lisätä alueidenvälistä yhteistyötä, auttaa alueiden kyliä ja yhteisöjä löytämään toisensa, verkostoitumaan ja saamaan kokemusta yhdessä toimimisesta kansainvälisesti. Hankkeessa on mukana neljä pilottiryhmää Leader Suupohjan alueelta.

Hankkeen kehittämistarpeet voidaan tiivistää seuraavaan:

1. Kansainvälisen yhteistyön aloittaminen uusien toimijaryhmien kesken
2. Ystävyyskylä- ja -yhteisötoiminnan mallin luominen ja kokeilu
3. Ystävyyskaupunkitoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen
4. Eri toimijoiden yhteistyön edistäminen
5. Kulttuurisen tiedon ja kokemuksen lisääminen suomalaisten ja virolaisten välillä

Hankkeen osallistujat tutustuvat Suomen ja Viron kulttuureihin, kieleen, tapoihin ja perinteisiin. Yhteistyö lisää osallisuutta ja osaamista. Tutustumisen ohella kansainvälisissä tapaamisissa vaihdetaan hyviä toimintatapoja ja tutustutaan yhteisöjä yhdistävään toimintaan. Haetaan oppia ja ideoita, joista parhaimmillaan syntyy paikallisesti jotain uutta; tapahtumia, palveluja tai toimintaa. 

Pidemmällä aikatähtäimellä hanke mahdollisesti lisää matkailua alueiden välillä sekä auttaa eri-ikäisiä asukkaita solmimaan ja ylläpitämään ystävyys- ja yhteistyösuhteita.

Päättyneet hankkeet

SE TO NW: ESTFIN tourist trails

Hanke oli kansainvälisyyttä edistävä hanke Leader Suupohjan ja MTÜ Kirderannik välillä.

Hankkeen päätavoitteena oli kartoittaa Suupohjan alueen kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneet matkailutoimijat ja sitouttaa heidät yhteistyöhön Kirderannik alueen matkailutoimijoiden kanssa. Matkailutoimijoiden osaamista ja kielitaitoa kehitettiin, ja parannettiin edellytyksiä yritysten kansainväliseen markkinointiin ja viestintään.

Molempien toimintaryhmien, Leader Suupohjan sekä MTÜ Kirderannik alueelta löytyy ainutlaatuisia luonto- ja kulttuurikohteita. Hankkeella pyrittiin toteuttamaan uusia toimivia ja kiinnostavia elämysmatkailun reittejä tai -palveluita, jotta alueen matkailupalvelut kehittyvät ja kilpailukyky paranee. Hanke edisti verkostoitumista kansainvälisellä tasolla.

Hankkeen aikana järjestettiin opintomatka hankekumppanin alueelle Viroon. Vastaavasti isännöitiin hankekumppanien vierailua Suupohjassa.

Hankkeen puittessa on valmistunut upea alueemme esittelyvideo jossa nähdään alueemme upeita kohteita sekä hankkeessa mukana olevien yrittäjien kohteita ja palveluita.
Pohjatonta vieraanvaraisuutta ja elämää kaikessa väreissä. Otamme vieraat vastaan lämmöllä ja suurella sydämellä! Tervetuloa Suupohjaan!

FINEST Media

5.5.2020-30.9.2022

”Pelillisyys, mediakasvatus, kansainvälisyys sekä nuorten osallistaminen ja aktivointi oman kotiseutunsa kehittämiseen”, nämä teemat ovat hankkeen ydinajatus. Nuoret ovat tärkeitä oman ympäristönsä kehittäjiä ja seutukunnan tulevaisuuden rakentajia, tästä johtuen hankkeessa selvitetään myös seudulle sopivaa nuorisolähtöistä Leader-toimintatavan mallia.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Suupohjan alueen nuorisotoimijoiden ja harrastusseurojen sekä virolaisten hankekumppaneiden kanssa.