Tuen hakeminen

Näin yritystuen haku etenee: 

(Tämän sivun linkit avautuvat uuteen välilehteen ruokavirasto.fi -sivustolle)

 1. Yrittäjällä on idea, jonka kanssa hän ottaa yhteyttä Leader-toimistoon.
 2. Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan, ja yrittäjää neuvotaan hakemuksen laatimisessa.
 3. Yrittäjä jättää sähköisen hakemuksen HYRRÄ-hakujärjestelmään.
 4. Hanke otetaan vireille Leader-työntekijän toimesta.
 5. Yrittäjä saa vireilletuloilmoituksen. 
 6. Hanketta voi alkaa toteuttaa omalla riskillä.
 7. Tarvittaessa hakemusta täydennetään.
 8. Leader-hallitus käsittelee hakemuksen, tekee päätöksen ja antaa lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
 9. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee laillisuustarkastuksen ja lähettää rahoituspäätöksen
 10. Hanke toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti
 11. Hankkeeseen haetaan maksatusta: yrittäjää kehotetaan olemaan yhteydessä Leader-ryhmään ennen maksuhakemuksen jättämistä HYRRÄän (maksatuksia voi hakea myös hankkeen aikana).
 12. Hankkeesta tehdään maksupäätös
 13. Tukirahat maksetaan yrityksen tilille

Leader-tukia haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä.

Mitä yritystukihakemuksen liitteiksi tarvitaan?

 • Liiketoimintasuunnitelma  (mm. toiminta-ajatus, liikeidea)
 • Toimenpidesuunnitelma (kuvaus liiketoiminnan kehittämisestä, investointisuunnitelma, suunnitellut toimenpiteet haettaessa perustamistukea)
 • Hankkeen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta
 • Rakennushankkeissa suunnitelma-asiakirjat sekä tarvittavat viranomaisluvat
 • Hankintojen hintatason selvitys tai kilpailutusasiakirjat

Lomakkeet

Yritystukihakemus 3305 (PDF)

Yritystukihakemuksen täyttöohje (PDF)