Tuen hakeminen

HUOM! Tällä hetkellä Leader Suupohjan rahoituskehys v. 2014-2022 on myönnetty. Seuraavan kerran voimme rahoittaa hankkeita uuden ohjelmakauden alkaessa v. 2023.

Näin yritystuen haku etenee: 

(Tämän sivun linkit avautuvat uuteen välilehteen ruokavirasto.fi -sivustolle)

 1. Yrittäjällä on idea, jonka kanssa hän ottaa yhteyttä Leader-toimistoon.
 2. Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan, ja yrittäjää neuvotaan hakemuksen laatimisessa.
 3. Yrittäjä jättää sähköisen hakemuksen HYRRÄ-hakujärjestelmään.
 4. Hanke otetaan vireille Leader-työntekijän toimesta.
 5. Yrittäjä saa vireilletuloilmoituksen. HUOM! Ennen vireilletuloa tehtyjä toimenpiteitä (hankintoja, sopimuksia yms.) ei voida hankkeessa hyväksyä.  
 6. Hanketta voi alkaa toteuttaa omalla riskillä.
 7. Tarvittaessa hakemusta täydennetään.
 8. Leader-hallitus käsittelee hakemuksen, tekee päätöksen ja antaa lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
 9. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee laillisuustarkastuksen ja lähettää rahoituspäätöksen
 10. Hanke toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti
 11. Hankkeeseen haetaan maksatusta: yrittäjää kehotetaan olemaan yhteydessä Leader-ryhmään ennen maksuhakemuksen jättämistä HYRRÄän (maksatuksia voi hakea myös hankkeen aikana).
 12. Hankkeesta tehdään maksupäätös
 13. Tukirahat maksetaan yrityksen tilille

Leader-tukia haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä.

Mitä yritystukihakemuksen liitteiksi tarvitaan?

 • Liiketoimintasuunnitelma  (mm. toiminta-ajatus, liikeidea)
 • Toimenpidesuunnitelma (kuvaus liiketoiminnan kehittämisestä, investointisuunnitelma, suunnitellut toimenpiteet haettaessa perustamistukea)
 • Hankkeen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta
 • Rakennushankkeissa suunnitelma-asiakirjat sekä tarvittavat viranomaisluvat
 • Hankintojen hintatason selvitys tai kilpailutusasiakirjat

Lomakkeet

Yritystukihakemus 3305 (PDF)

Yritystukihakemuksen täyttöohje (PDF)