Arvot ja laatukäsikirja

Suupohjan Kehittämisyhdistyksen arvot

Arvot kuvastavat toimintaamme ja muistuttavat, mitkä asiat olemme kokeneet yhteisesti tärkeiksi. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

asiakaslähtöisyys

paikallisuus

elinvoimaisuus

avoimuus

aktiivisuus.

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa yhdistyksessämme sitä, että pyrimme toiminnassamme huomioimaan jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet. Palvelumme ovat monipuolisia ja olemme sekä joustavasti että tasa-arvoisesti asiakkaiden tavoitettavissa ja käytettävissä. Asiakaslähtöisyyttä korostetaan yhdistyksen kaikissa toiminnoissa, sillä asiakas on yhdistyksen toiminnan lähtökohta.

Paikallisuus on tärkeä voimavara yhdistyksen toiminnassa. Paikallisuus tarkoittaa, että olemme toimija, joka pyrkii edistämään alueen kehittämistä ja toimii ”aidosti lähellä asiakasta”. Yhdistys arvostaa paikallisuutta ja alueella tehtävää yhteistyötä.

Yhdistyksen tavoitteena on elinvoimainen seutukunta. Alueen elinvoimaisuus on tärkeää, ja pyrimme toimintamme kautta vahvistamaan seutukunnan hyvinvointia ja elinkeinotoimintaa. Tarkoituksena on säilyttää Suupohja turvallisena, elinvoimaisena, kehittyvänä ja yritteliäänä seutuna ja asuinpaikkana.

Avoimuudella pyrimme varmistamaan toimintamme läpinäkyvyyden. Toimimalla avoimesti vahvistamme asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamusta meihin. Toiminnastamme tiedottamalla ja vuorovaikutteisella toiminnalla edistämme luottamuksellisen ja kehittävän ilmapiirin luomista. Tiedonvälitys on avointa ja tosiasioihin perustuvaa.

Yhdistyksen vahvuutena on työntekijöiden, hallituksen ja muiden luottamushenkilöiden sitoutuneisuus tekemäänsä työhön. Yhdistys tunnetaan seutukunnalla aktiivisena toimijana ja aktivoijana. Yhdistys on vahvasti sitoutunut edistämään seutukunnan hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Suupohjan Kehittämisyhdistyksellä on ollut syksystä 2012 lähtien käytössään laatukäsikirja. Se on päivitetty vuoden 2019 aikana. Laatukäsikirjan on laatinut Jaana Peltoniemi opinnäytetyönään yhteystyössä toimiston väen kanssa. Laatukäsikirja on Suupohjan Kehittämisyhdistyksen hallituksen hyväksymä. Kirjan julkinen versio täydellisine sisällysluetteloineen on luettavissa alla olevasta linkistä.

Laatukäsikirjan julkinen osuus (pdf)