Kylille

Kylille-hanke kannustaa kyliä kehittymään

Kylille-hankkeen ajankohtaiset tiedot löytyvät hankkeen omilta Kylille.net -sivuilta

”Aina oppii uutta, kun lähtee kylille.”

Leader Suupohja on toteuttanut aikaisemmilla ohjelmakausilla kylien kehittämishankkeita. Kylille, Kylille II ja vuonna 2020 startannut Kylille III. Sitä toteutetaan, kuten edellisiäkin, myös muissa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmissä. Hanke jatkuu vielä kesään 2023 saakka.

Kylille I 2015 – 2017, hankkeen teemoina oli yhteisöllisyys, palvelut ja viestintä.
Kylille II 2018 – 2020, hankkeessa otettiin kansalaistaidot haltuun muuttuvassa maakunnassa, digitaalisuus palveluissa ja viestinnässä, edistettiin kylien turvallisuutta ja tuotiin esiin luonnon ja kulttuurin parhaat palat.
Kylille III 2020 – 2022, hankkeen teemoina: Osaava ja osallistava kylä – osaaminen hyötykäyttöön ja kumppanuuksia yli kylärajojen, Kiertotaloutta kylille – kokeiluja kestävän elämäntavan edistämiseksi, Hyvinvoivat kylät – eläviä kyliä ja onnellisia ihmisiä: yksilön hyvinvoinnista kasvaa yhteisön hyvinvointi, Arjen turvaa kylille – kokonaisturvallisuus on arjen pieniä tekoja ja omatoimista varautumista.

Hankkeen sisällöstä tarkemmin tästä Kylille-hankkeen esitteestä (pdf) sekä Kylille hankkeen omalta verkkosivulta (avautuu uuteen välilehteen). 

Kylille I ja II hankkeiden parhaista paloista löytyy videokoosteet Kylille-hankkeen Youtube-kanavalta (avautuu uuteen välilehteen).

Kylille III -hankkeen materiaaleja

Kylille-hankkeen ajankohtaiset tiedot löytyvät hankkeen omilta Kylille.net -sivuilta

Kumppanuuspöydät 2021

Hankkeen vanhemmat aineistot löytyvät Tapahtuma-arkistosta.