Järvenpää

Järvenpään kylät sijaitsevat kuivatetun Jurvan järven eteläpäässä Jurva-Teuva- ja Kesti-Pirttikylä- teitten varrella. Matkaa Jurvan Järvenpäästä keskustaan kertyy n. 10 km, Teuvalta n. 20 km ja Pirttikylästä n. 15 km. Alue kuului 1860-luvulle saakka Teuvaan, jolloin se liitettiin asukkaiden anomuksesta vastaperustettuun Jurvan seurakuntaan.

Järvenpään muodostaa viisi kyläkuntaa: Kentankylä, Tupenkylä, Kesti, Järvenpää ja Rannankylä. Kaavoitettuja asuntoalueita on Tupenkylässä ja Järvenpäässä. Alue on vahvaa maatalousseutua. Kylissä toimii useita auto- ja traktorikorjaamoja. Asukkaista kuitenkin suurin osa käy työssä muualla. Järvenpään kylässä on toimiva nuorisoseura.

Kunnallinen vesijohtoverkosto kattaa koko alueen. Jätevesien viemäröintisuunnitelma etenee kylien yhteishankkeena. Kyliä halkovat päätiet on valaistu asukkaitten toimesta. Tiehoitokunnat huolehtivat sivuteitten kunnosta. Valokaapeli mahdollistaa nopeat tietoyhteydet.

Kuntien yhteinen Närpiöjoki-projekti parantaa Jurvanjärvestä lähtevän Närpiönjoen veden laatua, virkistyskäyttöä ja maisemallisia arvoja. Jurvanjärvi on pari vuotta sitten toimeenpannun tilusjärjestelyn jälkeen kokonaan viljelyksessä. Samalla toteutettiin alueella säätösalaojitus samoin kuin muuallakin useimmilla peltolohkoilla. Kaskisten teollisuuslaitokset ottavat raakavetensä Närpiönjoesta.

Yhteisiä ja vuokrattavia tiloja

• Järvenpään nuorisoseura, Järvenpääntie 135, tilaa 450 henkilölle, laaja paikoitusalue.

• Tupen kylätupa Teuvantien varrella, tilaa noin 40 henkilölle, palloilukenttä vieressä.

• Metsästysseuran omistama Tapiola Kalparontien varrella, tilaa noin 60 henkilölle, sauna.

Kylältä keskustaan liikennöivät lähinnä koululaisvuorot ja vanhuksille on saatavissa kotipalveluita. Kirjastoauto kiertää viikoittain. Kylällä toimii myös kansalaisopiston eri piirejä. Lisäksi miehet pelaavat nuorisoseuralla lentopalloa ja nuoret salibandya.

Päivitetty 26.06.2011