Pienhankkeet

Pienhankkeen voi hakea yleishyödylliseen kehittämiseen tai investointiin. Pienhankkeen kustannusarvion tulee olla 2.000-8.000 €. Tukiprosentti määräytyy hanketyypin mukaan: investointi 65 % ja kehittäminen 80 tai 90 %.

Investointiin liittyvällä pienhankkeella voi toteuttaa esimerkiksi pienehköjä kone-, laite- ja välinehankintoja, rakentamista tai remontteja. Kehittämiseen tarkoitetulla pienhankkeella voidaan esimerkiksi järjestää kaikille avoin tapahtuma tapahtuma. Lisäksi tukea voi käyttää erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien laatimiseen.

Pienhankkeita voivat hakea  julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt. Kunta sen sijaan ei voi toimia hakijana.

Pienhankkeiden tuki maksetaan tuotosperustaisesti kertakorvauksena eli tositteita ei tarvitse maksatuksessa esittää.

Tukea voi käyttää muun muassa:

 • asiantuntijoiden palkkioihin
 • palkkakustannuksiin
 • ostopalveluihin
 • tilavuokriin
 • investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
 • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin.

Pienhankkeiden haku tapahtuu muiden hankkeiden tavoin Hyrrä-asiointijärjestelmässä. Vain sähköinen haku on mahdollinen. Hyrrässä hanke esitetään osioittain (yksi tai useampia), joihin jokaisiin eritellään ko. osion toimet, kustannukset ja todentaminen.

Muita hakuvaiheessa tarvittavia liitteitä, jotka lisätään Hyrrään, ovat muun muassa:

 • viimeisin allekirjoitettu tilinpäätös (hallituksen jäsenten allekirjoituksilla)
 • pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hanke on päätetty hakea Leader Suupohjalta
 • yhdistyksen säännöt
 • hintatason selvitys ja tarjouksia (2-3kpl), niiden hankintojen osalta, jotka ylittävät 3.000 €
 • mahdollinen talkootyölomake (materiaalipankista)
 • eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • rakentamisinvestoinneissa mahdolliset luvat ja piirrokset

Lisätietoa

Leader Suupohjassa tietoa pienhankkeista antaa Mirka Puska, mirka(at)leadersuupohja.fi

Ohjelmakauden 2014-2022 teemahankkeet