Pienhankkeet

HUOM! Pienhankkeet tulevat hakuun syksyn 2023 aikana.

Pienhankkeen voi hakea yleishyödylliseen kehittämiseen tai investointiin. Pienhankkeen kustannusarvio voi olla 2.000-8.000 € ja tukiprosentti siihen määräytyy hanketyypin (investointi 65 % / kehittäminen mukaan 80-90 %).

Investointiin tarkoitetulla pienhankkeella voi toteuttaa pieniä hankintoja, muita investointeja tai remontteja. Kehittämiseen tarkoitetulla pienhankkeella voidaan esimerkiksi työllistää nuoria kesätöihin tai järjestää tapahtuma. Lisäksi tukea voi käyttää erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien laatimiseen.

Pienhankkeita voivat hakea  julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt. Kunta sen sijaan ei voi toimia hakijana.

Pienhankkeiden tuki maksetaan tuotosperustaisesti kertakorvauksena eli tositteita ei tarvitse maksatuksessa esittää.

Tukea voi käyttää muun muassa:

  • asiantuntijoiden palkkioihin
  • palkkakustannuksiin
  • ostopalveluihin
  • tilavuokriin
  • investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
  • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin.

Pienhankkeiden hakumenettely tulee olemaan kevennetty. Haku tapahtuu muiden hankkeiden tavoin Hyrrä-asiointijärjestelmässä. Vain sähköinen haku on mahdollinen.

Lisätietoa

Ohjelmakauden 2014-2022 teemahankkeet