Teemahankkeet

Leader Suupohja käynnistää ajoittain strategiansa mukaisia teemahankkeita, jossa yhteisöjen kehittämistarpeita tai investointeja kootaan teemoittain yhteen hankkeeseen.

Teemahankkeet mahdollistavat yhdistyksille sellaisten pienten hankkeiden toteuttamisen, joita ei muuten voitaisi rahoittaa. Tukiprosentti päätetään (teema)hankekohtaisesti.

Myös teemahankkeissa tarvitaan yksityistä rahoitusta. 20 % yksityisestä rahoituksesta tulee olla rahaa, loppuosuuden voi tehdä talkoilla. Jos hankkeen toimenpiteet sisältävät vain koneiden tai laitteiden hankintaa, joihin ei voi tehdä talkootyötä, tulee yksityisen rahoituksen olla kokonaisuudessaan rahaa.

Teemahankkeisiin on erillishaut, joista tiedotamme erikseen. Hakuihin määritellään erilliset kriteerit. Me Leader Suupohjassa vastaamme hankkeen hallinnoinnista sen hakijana ja teemahankkeeseen osallistuvat yhteisöt vain oman osuutensa toteutuksesta.

Vuodelle 2021 on tulossa teemahanke, jossa keskitytään maaseudun asukkaiden hyvinvointiin ja nuorten aktivointiin.

Aiemmat teemahankkeet