Pienhankkeet

Pienhankkeen voi hakea yleishyödylliseen kehittämiseen tai investointiin. Pienhankkeen kustannusarvion tulee olla 2.000-8.000 €. Jos kustannusarvio ylittää 8.000 € hanke tulee hake yleishyödyllisenä investointihankeena tai yleishyödyllisenä kehittämishankkeena.

Tukiprosentti määräytyy hanketyypin mukaan: investointi 65 % ja kehittäminen 80 % tai 90 %. Hallitus päättää hankkeen lopullisen tukiprosentin.

Yksityinen rahoitus voi olla rahaa ja/tai vastikkeetonta työtä. Huom! Vastikkeeton työ on sekä hankkeen kustannus että osa rahoitusta. Vastikkeeton työ tulee aina laskea mukaan hankkeen kokonaiskustannuksiin tuntihintojen perusteella. Henkilötyötunnin hinta on 20 €/h ja jos työssä tarvitaan työkonetta (traktori tai siihen verrattavissa oleva), tulee tähän lisäksi 40 €/h konetyöhinta.

Pienhankkeen sisältö – mihin pienhanketta voi hakea

Investointiin liittyvällä pienhankkeella voi toteuttaa esimerkiksi pienehköjä kone-, laite- ja välinehankintoja, rakentamista tai remontteja. Kehittämiseen tarkoitetulla pienhankkeella voidaan esimerkiksi järjestää kaikille avoin tapahtuma tapahtuma. Lisäksi tukea voi käyttää erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien laatimiseen.

Pienhankkeita voivat hakea  julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt. Kunta sen sijaan voi toimia hakijana vain erityistilanteissa.

Pienhankkeiden kustannukset ja tuen hakeminen

Pienhankkeiden tuki maksetaan tuotosperustaisesti kertakorvauksena eli tositteita ei tarvitse maksatuksessa lähtökohtaisesti esittää, mutta hakijoiden kannattaa varautua siihen, että maksatuskäsittelijä voi niitä pyytää nähtäväkseen.

Tukea voi käyttää muun muassa:

 • asiantuntijoiden palkkioihin
 • palkkakustannuksiin
 • ostopalveluihin
 • tilavuokriin
 • investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
 • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin.

Pienhankkeiden haku tapahtuu muiden hankkeiden tavoin Hyrrä-asiointijärjestelmässä. Vain sähköinen haku on mahdollinen. Hyrrässä hanke esitetään osioittain (yksi tai useampia), joihin jokaisiin eritellään ko. osion toimet, kustannukset ja todentaminen. Todentaminen on pääsääntöisesti tehtävä aina valokuvin.

Muita hakuvaiheessa tarvittavia liitteitä, jotka lisätään Hyrrään, ovat muun muassa:

 • viimeisin allekirjoitettu tilinpäätös (hallituksen jäsenten allekirjoituksilla)
 • pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hanke on päätetty hakea Leader Suupohjalta
 • yhdistyksen säännöt
 • kustannusten hintatason selvitys
 • vertailevia tarjouksia (2-3kpl), niiden hankintojen osalta, jotka ylittävät 3.000 €
 • talkootyölomake (jos hankkeessa vastikkeetonta työtä)
 • eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • rakentamisinvestoinneissa luvat ja piirrokset

Lisätietoa

Leader Suupohjassa tietoa pienhankkeista antaa Mirka Puska, mirka(at)leadersuupohja.fi

Ohjelmakauden 2014-2022 teemahankkeet