Teemahankkeet

HUOM! Seuraavan kerran voimme rahoittaa hankkeita vuoden 2023 keväästä alkaen. Uudella rahoituskaudella teemahankkeet muuttuvat pienhankkeiksi. Yksityiskohdat päivitetään näille sivuille, kun asetukset valmistuvat.

Leader Suupohja käynnistää ajoittain strategiansa mukaisia teemahankkeita, jossa yhteisöjen kehittämistarpeita tai investointeja kootaan teemoittain yhteen hankkeeseen.

Teemahankkeet mahdollistavat yhdistyksille sellaisten pienten hankkeiden toteuttamisen, joita ei muuten voitaisi rahoittaa. Tukiprosentti päätetään (teema)hankekohtaisesti.

Myös teemahankkeissa tarvitaan yksityistä rahoitusta joka voi olla rahaa tai talkootyötä. Jos hankkeen toimenpiteet sisältävät vain koneiden tai laitteiden hankintaa, joihin ei voi tehdä talkootyötä, tulee yksityisen rahoituksen olla kokonaisuudessaan rahaa.

Teemahankkeisiin on erillishaut, joista tiedotamme erikseen. Hakuihin määritellään erilliset kriteerit. Me Leader Suupohjassa vastaamme hankkeen hallinnoinnista sen hakijana ja teemahankkeeseen osallistuvat yhteisöt vain oman osuutensa toteutuksesta.

Hyvinvointia ja aktiivisuutta kyliin Hyvis-teemahankkeesta

Uuden Hyvis-teemahankkeemme haku on alkanut! Hae mukaan 30.6.2021 mennessä. Lisätietoja Hyviksestä teemahankkeen omilta sivuilta.

Aiemmat teemahankkeet