Hyvis-teemahanke

Hyvinvointia ja aktiivisuutta kyliin ja yhteisöihin

Kuka voi hakea, mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon?

Hanke on tarkoitettu Leader Suupohjan toiminta-alueella eli Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka (pl. Jalasjärvi) ja Teuva toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille.  Hanke ei koske vesihuoltohankkeita eikä hankkeita, jotka vaativat rakennusluvan. Tuettavan kohteen tulee sijaita Leader Suupohjan toiminta-alueella. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke.

Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joiden kustannusarviot ovat 2 000—9 000 € ja tukiprosentti on 70 %. Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet valitaan ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa, joissa lisätään nuorten hyvinvointia, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä, luodaan uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, jotka ovat liian pieniä toteutettavaksi itsenäisinä investointihankkeina.

Hankkeen teemat

HYVIS – teemahankkeella tuetaan maaseudun asukkaiden ja erityisesti nuorten hyvinvointia, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä toimenpiteitä. Tavoitteena on aktivoida asukkaita, luoda uutta toimintaa, saada uusia ihmisiä mukaan toimintaan ja uusia käyttäjiä yhteisiin tiloihin. Lisäksi tavoitteena on lisätä toimintaa kyliin, lisätä yleishyödyllisten tilojen, kylätalojen, puistojen ja ulkoilualueiden monipuolisempaa käyttöä ja käyttöastetta ja lisätä asuinympäristön viihtyisyyttä, turvallisuutta ja kestävyyttä.

Esimerkkejä tuettavista toimenpiteistä:

  • investointeja, jotka edistävät olemassa olevien alueiden ja kiinteistöjen käyttömahdollisuuksia
  • pieniä investointeja, joilla rohkaistaan liikkumiseen ja hyvinvoinnin parantamiseen, esimerkiksi ulkokuntoilu- tai liikuntavälineet ja pelivälineet
  • sisäharrastustilojen kunnostus ja laitehankinnat
  • yhteisten tilojen investointeja, jotka lisäävät sosiaalista kanssakäymistä, kuten grillikatos ja huvimaja
  • luontokohteiden ja reittien kunnostus; laavut, nuotiopaikat, kalusteet, viitoitukset, opasteet, kaiteet, pitkospuut, pienet sillat, portaat
  • pienet hankinnat mm. tapahtumien järjestämiseen tai muun yhdistystoiminnan kehittämiseen; teltat, katsomot, lavarakennelmat
  • yleisötilaisuuksissa käytettävän varustuksen hankkimista, kuten videotykit, äänentoistolaitteet, valkokankaat, pöydät ja tuolit
  • kuivakäymälät, biovessat
  • esteettömyyden parantamista, esimerkiksi luiskat ja leveät kulkureitit
  • hankintoja, jotka parantavat alueen turvallisuutta, esimerkiksi kylätalon hälytysjärjestelmä, aidat tai valaistus

Rahoitettavien hankkeiden valinta

Hallituksemme valitsee rahoitettavat toimenpiteet ohjelman mukaisten yhteisöinvestointihankkeiden valintakriteerien perusteella. Jätettyihin hakemuksiin saatetaan pyytää täydennyksiä. Lopullisen hankepäätöksen tekee Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus.

Hankkeiden toteutusaika ja tuen maksu

Valittujen hankkeiden toteutus voi alkaa, kun Ely-keskus on tehnyt päätöksen tai hakijan omalla riskillä tuensiirtosopimusten allekirjoituspäivämäärästä ja toteutusaikaa on 31.8.2022 saakka.

Tuen maksua voi hakea, kun hanke on valmis, siihen liittyvät laskut maksettu ja kulut merkitty hakijan kirjanpitoon.

Tarkemmat tiedot hankkeen hakuohjeista.

Hakuaika

Hakuaika on päättynyt.

Lomakkeet ja ohjeet