Kylien kehittäminen

Tulevaisuuden kylä hankkeen ajankohtaiset tiedot löytyvät Kylille.net -sivuilta

Leader Suupohjan toiminta-alueella on paljon erikokoisia kyliä, joilla jokaisella on omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Yhdistystoiminta on vapaaehtoistoimintaa ja vaatii toimijoiltaan aikaa ja työpanosta.

Yhdessä tekeminen kasvattaa kylän sosiaalista pääomaa merkittävästi ja hitsaa kyläläisiä yhteen. Aktiivinen kylä on kunnalle merkittävä vetovoimatekijä ja sinne halutaan muuttaa kauempaakin.  

Me Leader Suupohjassa haluamme tukea alueemme kyliä ja paikallistoimijoita kannustamalla ja tarjoamalla tietoa erilaisista toimista, joilla kyliä voidaan elävöittää. Meillä on tarjota kylille ja yhdistyksille tukea myös suoraan rahallisesti, paikallisyhdistykset voivat hakea YhteisöLeader-rahaa ja hankerahoitusta erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin ja projekteihin.

 Ota yhteyttä, kun tarvitset…

 • apua kyläsuunnitteluun
 • neuvontaa hankkeen suunnittelussa ja rahoituksessa
 • vinkkejä nuorten saamiseksi mukaan toimintaan
 • aktivointia kansainvälistymiseen
 • apua kylätapahtuman suunnitteluun
 • neuvoja tai apua markkinointiin ja tiedotukseen
 • vinkkejä kylätalon käytön monipuolistamiseksi
 • apua palvelupäivän järjestämiseen
 • apua kyläturvallisuusillan toteuttamiseen
 • innostusta yhdessä tekemiseen

Tule mukaan…

 • toimimaan
 • osallistumaan
 • vaikuttamaan

Kehittämisasiantuntija Tuija Takamäki
Tulevaisuuden kylä 2.0
Visit Suupohja sykähdyttää
Kylät ja yhdistykset, YhteisöLeader-raha
+358 (0)40 705 5801
Sähköposti: tuija.takamaki(at)leadersuupohja.fi
Kylille.net