Myrkky

Myrkky – Hevoskylä Suupohjan sydämessä. Noin 400 asukkaan Myrkky sijaitsee melko erillisenä saarekkeena Karijoen kunnan luoteisosassa. Alue on eteläistä Etelä-Pohjanmaata aivan maakuntarajalla. Kylä on monin tavoin raja-aluetta: lounaassa tulee vastaan ruotsinkielinen Etelä-Pohjanmaa. Pohjoinen Teuvan Perälän kylä on lähempänä Myrkkyä kuin Karijoen kirkonkylä. Myrkyn kylä kuuluu luonnonmaisemallisesti Suupohjan lakeusalueeseen, mutta sijaitsee aivan rannikkoalueen rajalla ja kohtalaisen lähellä Suomenselän vaihettumisvyöhykettä. Se on tyypillinen joenvarsikylä, ns. nauhakylä. Kylän kulttuurimaiseman on pääasiassa luonut maatalous sekä erilainen yritystoiminta (kasvihuoneet, puualan yrittäjyys jne.).

Ensimmäiset tiedot Myrkyn asutuksesta ovat vuodelta 1546, jolloin kylässä on ollut kolme taloa. Ruotsinkielen keskeiseen asemaan viittaa se, ettei Myrkky-nimeä löydy asiakirjoista ennen 1800- ja 1900-luvun vaihdetta. Myrkky on ollut Lapväärtin osa vuoteen 1927.

Toimintaa ja tapahtumia kylässä

Kylässä järjestetään Paul Norrback –harmonikkatapahtumia. Ratsastusseura järjestää valmennuksia ja kilpailuja. Kyläyhdistys vastaa kylän yleisestä kehittämisestä ja erilaisista hankkeista. Nuorisoseura järjestää esimerkiksi päivällisiä, myyjäisiä sekä erilaisia kursseja. Kylän yhdistykset tekevät myös paljon yhteistyötä keskenään.

Palvelut kylässä

Neuvola, huonekaluliike, linja-auto- ja taksipalvelut, ratsastusseuran maneesi Yhteiset kokoontumistilat ja harrastusmahdollisuudet Nuorisoseura on rakennettu 1910. Siellä järjestetään juhlia ja muita tapahtumia. Koulu on valmistunut 1911. Koulu on tärkeä kokoontumistila, jossa järjestetään kansalaisopiston piirejä, 4H ja urheilukerhoja sekä seurakunnan päiväkerhoa. Alakoululla on sivukirjastolla ja ryhmiksellä omat tilansa.

Kylän halki virtaava joki tarjoaa virkistäytymismahdollisuuksia uinnin, kalastuksen, ravustuksen ja esim. melonnan muodossa. Kylässä toimii aktiivinen ratsastusseura ja useita hevostalleja. Hyvät ratsastusalueet ja monipuolinen hevosurheilukeskus takaavat erinomaiset puitteet niin harrastajille kuin kilparatsastajillekin.

Muut kylässä toimivat yhdistykset

Myrkyn yksityisratsastajat ry, Myrkyn metsänkävijät, Myrkyn nuorisoseura, Myrkyn vesiosuuskunta

Kylässä toimivia yrityksiä

Taloudellisesti kylä on tyypillisesti suupohjalainen. Maatalous on ollut tärkeää, mutta pienyrittäjyys on ollut kylän kokoon nähden voimakasta ja jatkunut jo pitkään. Yrittäjiä on maatalouden, huonekaluteollisuuden, rakentamisen ja liikennöinnin parissa.

Kylän vahvuudet

Kylän vahvoina puolina pidetään voimakasta yrittäjähenkisyyttä, omatoimisuutta sekä kylän omaa henkeä.

Tärkeimmät kehittämiskohteet

Heikkoutena ovat erityisesti kehnot liikenneyhteydet sekä kylän omien palvelujen niukkuus.

Tulevaisuuden näkymät

Suurina uhkatekijöinä kylälle nähdään väen vanheneminen, koko Suupohjan aluetta koskeva muuttotappio sekä EU:n mukanaan tuomat ongelmat maataloudelle. Tulevaisuus riippuu suuresti sekä koko seutukunnan tulevasta kehityksestä että kylän omasta aktiivisuudesta.

Päivitetty 20.12.2014