Tuen hakeminen

HUOM! Seuraavan kerran voimme rahoittaa hankkeita vuoden 2023 keväästä alkaen. Uudella rahoituskaudella yleishyödyllisten hankkeiden rahoitukseen tulee jonkin verran muutoksia ja yksityiskohdat päivitetään näille sivuille, kun asetukset valmistuvat.

Hankkeen eteneminen: 

 1. Hakijalla on idea, jonka kanssa hän ottaa yhteyttä Leader-toimistoon
 2. Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan ja hakijaa neuvotaan hakemuksen laatimisessa
 3. Hakija jättää sähköisesti hakemuksen HYRRÄ-hakujärjestelmään
 4. Leader-toimiston henkilöstö ottaa hankkeen vireille
 5. Hakija saa vireilletuloilmoituksen
 6. Hanketta voi alkaa toteuttaa hakijan omalla riskillä
 7. Tarvittaessa hakemusta täydennetään
 8. Leader-hallitus käsittelee hakemuksen, tekee päätöksen ja antaa lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
 9. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee laillisuustarkastuksen ja lähettää virallisen rahoituspäätöksen hakijalle
 10. Hanketta toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti
 11. Hankkeeseen haetaan maksatusta: hakijaa kehotetaan olemaan yhteydessä Leader-ryhmään ennen maksuhakemuksen jättämistä HYRRÄän (maksatuksia voi hakea myös hankkeen aikana)
 12. Hankkeeseen tehdään maksupäätös
 13. Rahat maksetaan hakijan tilille

Nämä tarvitset yhteisöjen investointi- tai kehittämishankkeen hakemuksen liitteeksi 

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä, jota varten tarvitsee Suomi.fi-tunnukset ja -valtuudet. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hanketyypistä riippuen:

 • Hankkeen eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, josta selviää myös, haetaanko hankkeelle muuta julkista tukea. Kustannukset tulee yksilöidä ja hankkeen rahoitussuunnitelmasta tulee selvitä Leader-tuen sekä yksityisen rahoituksen osuus. Yksityinen rahoitus jaetaan rahalla maksettavaan osuuteen ja vastikkeettomaan työhön, mikäli molempia rahoituksessa on.
 • Investointihankkeeseen investointisuunnitelma.
 • Rakennusinvestointiin lisäksi pääpiirustukset, mahdolliset erikoissuunnitelmat ja viranomaisluvat sekä rakennusselostus ja siihen perustuva kustannuslaskelma
 • Yhdistysrekisteri ote ja yhteisön säännöt
 • Kuntien hankkeissa hallintosääntöote
 • Pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hankkeen hakemisesta on päätetty
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (viimeisimmät, allekirjoitetut tilinpäätösasiakirjat)
 • Hankintojen hintatason selvitys tai kilpailutusasiakirjat
 • Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä, lomake 3306F (avautuu uuteen välilehteen.)
 • Hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta riippuen selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä hankkeessa eli verottajalta saatava ALV-ohjaus