Tuen hakeminen

 1. IDEA: Hakijalla on idea, jonka kanssa hän ottaa yhteyttä Leader-toimistoon
 2. KESKUSTELU: Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan ja hakijaa neuvotaan hakemuksen laatimisessa
 3. HAKEMUKSEN JÄTTÖ: Hakija jättää sähköisesti hakemuksen HYRRÄ-hakujärjestelmään
 4. Hanketta voi lähetyksen jälkeen alkaa toteuttaa hakijan omalla riskillä
 5. TÄYDENNYKSET: Tarvittaessa hakemusta täydennetään
 6. HALLITUKSEN KÄSITTELY: Leader-hallitus käsittelee hakemuksen, tekee päätöksen ja antaa lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
 7. ELYn KÄSITTELY: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee laillisuustarkastuksen ja lähettää virallisen rahoituspäätöksen hakijalle
 8. TOTEUTUS: Hanketta toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti
 9. MAKSATUS: Hankkeeseen haetaan maksatusta: hakijaa kehotetaan olemaan yhteydessä Leader-ryhmään ennen maksuhakemuksen jättämistä HYRRÄän (maksatuksia voi hakea myös hankkeen aikana)
 10. Hankkeeseen tehdään maksupäätös
 11. Rahat maksetaan hakijan tilille

Nämä tarvitset yhteisöjen investointi- tai kehittämishankkeen hakemuksen liitteeksi 

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä, jota varten tarvitsee Suomi.fi-tunnukset ja -valtuudet. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hanketyypistä riippuen:

 • Hankkeen eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Kustannukset tulee yksilöidä ja hankkeen rahoitussuunnitelmasta tulee selvitä Leader-tuen sekä yksityisen rahoituksen osuus. Yksityinen rahoitus jaetaan rahalla maksettavaan osuuteen ja/tai vastikkeettomaan työhön.
 • Investointihankkeeseen investointisuunnitelma.
 • Rakennusinvestointiin lisäksi pääpiirustukset, mahdolliset erikoissuunnitelmat ja viranomaisluvat sekä rakennusselostus ja siihen perustuva kustannuslaskelma
 • Yhdistysrekisteri ote ja yhteisön säännöt
 • Kuntien hankkeissa hallintosääntöote
 • Pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa hankkeen hakemisesta on päätetty
 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (viimeisimmät, allekirjoitetut tilinpäätösasiakirjat)
 • Hankintojen hintatason selvitys tai kilpailutusasiakirjat
 • Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä, lomake 2023AVT (avautuu uuteen välilehteen.)
 • Hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta riippuen selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä hankkeessa eli verottajalta saatava ALV-ohjaus