Yrityksen investointituki

HUOM! Seuraavan kerran voimme rahoittaa yrityshankkeita vuoden 2023 keväästä alkaen. Yritysrahoitus muuttuu uudella rahoituskaudella ja yksityiskohdat päivitetään näille sivuille, kun asetukset valmistuvat.

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin.

Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu, uudet tuotteet tai palvelut) yrityksen toiminnassa. Tukea myönnetään uusien tai käytettyjen koneiden, laitteiden, kaluston, patenttien tai valmistusoikeuksien hankkimiseen.

Myös toimitilojen hankkimista tai rakentamista tuetaan, mikäli yritys kehittää samalla toimintaansa muutenkin. Korvausinvestointeja ei voida tukea. Investointitukea voidaan myöntää myös maatilojen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

Investointitukea ei myönnetä seuraaville toimialoille:

 • tukku-ja vähittäiskauppa lukuun ottamatta kyläkauppoja
 • varastointi-ja terminaalitoiminta
 • liikenteen toimiala
 • kiinteistöala
 • koneiden ja laitteiden vuokraustoiminta
 • maa-ja vesirakentaminen
 • pääsääntöisesti rakentamisen toimiala (esim. valmistelutyöt, rakentaminen, LVIS)
 • ravitsemistoiminta
 • sosiaali-ja terveysala
 • henkilökohtaiset palvelut lukuun ottamatta lemmikkieläinten hoito-ja koulutus-
 • palveluita sekä matkailuun liittyviä oheispalveluita

Investointituen ulkopuolelle jäävät kustannukset:

 • traktorin hankinta
 • liikennealan investoinnit
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
 • korvausinvestoinnit
 • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
 • omistajanvaihdokset (myös yrityskaupat)
 • lähipiirihankinnat

Tuen taso

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 20 % hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Elintarvikkeiden jatkojalostuksen investoinneissa tuki on 35 %.

Minimi-investointi on 10 000 €. Yritysten investointitukien julkisen tuen maksimimäärä on 80.000€.