Yrityksen investointi- ja kehittämistuet

HUOM! Sivua päivitetään parhaillaan!

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin.

Leader-ryhmät voivat myöntää investointitukia alle 5 henkilötyövuotta työllistäville yrityksille. Lähtökohtaisesti tätä isommat yritykset hakevat investointituen ELY-keskuksesta.

Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu, uudet tuotteet tai palvelut) yrityksen toiminnassa. Tukea myönnetään uusien tai käytettyjen koneiden, laitteiden, kaluston, patenttien tai valmistusoikeuksien hankkimiseen.

Myös toimi- ja tuotantotilojen hankkimista tai rakentamista tuetaan, mikäli yritys kehittää samalla toimintaansa muutenkin. Korvausinvestointeja ei voida tukea. Investointitukea voidaan myöntää myös maatilojen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

Seuraavia investointeja ei tueta (Vna maaseudun yritystuesta rahoituskaudella 2023–2027):

 • eläinten hankinta
 • traktorin tai muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta
 • liikennealan investoinnit
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
 • käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella. Huom! Tukeminen mahdollista jos yritystoiminta olennaisesti laajenee tai teknologinen taso merkittävästi paranee tai otetaan käyttöön korkeampaan ympäristönsuojelulliseen tasoon liittyviä tekniikoita
 • korvausinvestoinnit
 • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
 • toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankinta
 • investointi, jonka tarkoituksena on vain toimitilojen tarjoaminen vuokralle
 • kokonaisteholtaa yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotannolliset investoinnit
 • aurinko- ja tuulivoimalat
 • koneurakoinnin maansiirtokoneet

Investointituen taso

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 20-30 % hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.

Investoinnin kustannusarvio on 5.000-100.000 euroa. Sitä suuremmat investoinnit haetaan ELY-keskuksesta.

Energiainvestoinnit

Harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla eli koko Leader Suupohjan toiminta-alueella sijaitsevalle mikro-yritykselle voidaan myöntää energiainvestointitukea.

Sitä voi käyttää energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä.

Tuen suuruus on 30 %. Sitä voidaan myöntää vain päätoimiseen yritystoimintaan.

Kehittämistuet

Kehittämistukea voi käyttää esimerkiksi

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • kansainvälistymisselvitykseen
 • investoinnin toteutettavuustutkimukseen
 • muuhun asiantuntija-apuun.

Nämä tuet maksetaan vakioituna kertakorvauksena eli niille on määritelty valmiiksi vakioitu tuen määrä euroina.

Suunnittelupaketti 1.000 euroa (ei y-tunnusta)

Tukea voidaan myöntää asiantuntijapalveluihin, liiketoiminnan aloittamisen suunnitteluun. Tukihakemuksessa esitellään idea ja kenen kanssa sitä työstetään. Mahdollistaa n. 1-2 päivän mittaisen asiantuntijapalvelun oston.

Voidaan myöntää samalle hakijalle kerran rahoituskauden aikana.

Valmistelupaketti 2.000 euroa (edellyttää y-tunnusta)

Tukea voidaan myöntää asiantuntijapalveluiden ostoon, esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman viimeistelyyn, investointien tai muun kehittämisen suunnitteluun, laskelmien tekemiseen tai tukihakemuksen valmisteluun. Mahdollistaa n. 2-3 päivän mittaisen asiantuntijapalveluiden oston.

Voidaan myöntää samalle hakijalle kerran rahoituskauden aikana.

Kehittämispaketti (vakiintunut liiketoiminta) 3.000 euroa

Voidaan myöntää yritykselle, joka on toiminut vähintään 1-2 vuotta Tarkoitettu kehittämis- ja asiantuntijapalveluiden ostoon (mm. markkinointi, tuotekehitys, tuotannon suunnittelu) tai aineiden sekä tarvikkeiden hankintaan, matkoihin ja vuokriin. Mahdollistaa n. 2-3 päivän mittaisen asiantuntijapalveluiden oston.

Voidaan myöntää samalle hakijalle enintään kolme kertaa rahoituskauden aikana. Liiketoiminnassa on oltava näkyvissä selvää kehittymistä tuen myöntämisen jälkeen ennen seuraava tuen hakua.

Lisätietoa