Yrityksen investointi- ja kehittämistuet

HUOM! Sivua päivitetään parhaillaan!

Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin.

Leader-ryhmät voivat myöntää investointitukia alle 5 henkilötyövuotta työllistäville yrityksille. Lähtökohtaisesti tätä isommat yritykset hakevat investointituen ELY-keskuksesta.

Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu, uudet tuotteet tai palvelut) yrityksen toiminnassa. Tukea myönnetään uusien tai käytettyjen koneiden, laitteiden, kaluston, patenttien tai valmistusoikeuksien hankkimiseen.

Myös toimi- ja tuotantotilojen hankkimista tai rakentamista tuetaan, mikäli yritys kehittää samalla toimintaansa muutenkin. Korvausinvestointeja ei voida tukea. Investointitukea voidaan myöntää myös maatilojen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

Investointitukea ei myönnetä seuraaville toimialoille: PÄIVITTYY

Investointituen ulkopuolelle jäävät kustannukset:

 • eläinten hankinta
 • traktorin tai muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta
 • liikennealan investoinnit
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta
 • korvausinvestoinnit
 • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit
 • toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankinta
 • investointi, jonka tarkoituksena on vain toimitilojen tarjoaminen vuokralle
 • kokonaisteholtaa yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotannolliset investoinnit
 • aurinko- ja tuulivoimalat
 • koneurakoinnin maansiirtokoneet

Investointituen taso

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 20-30 % hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.

Investoinnin kustannusarvio on 5.000-100.000 euroa. Sitä suuremmat investoinnit haetaan ELY-keskuksesta.

Energiainvestoinnit

Harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla eli koko Leader Suupohjan toiminta-alueella sijaitsevalle mikro-yritykselle voidaan myöntää energiainvestointitukea.

Sitä voi käyttää energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen yrityksessä.

Tuen suuruus on 30 %. Sitä voidaan myöntää vain päätoimiseen yritystoimintaan.

Kehittämistuet

PÄIVITTYY

Suunnittelupaketti 1.000 euroa (ei vaadi hakijalta y-tunnusta).

Valmistelupaketti 2.000 euroa

Kehittämispaketti (vakiintunut liiketoiminta) 3.000 euroa. Voidaan myöntää samalle hakijalle enintään kolme kertaa.

Lisätietoa