Yritystukien valintakriteerit

Hankkeen tulee toteuttaa vähintään yhtä paikallisen Uudet tuulet-kehittämisstrategian painopistettä:

  • Pienyrittäjyys ja työpaikkojen luominen  
  • Biotalous sekä kestävät energiaratkaisut                            
  • Digitaalinen Suupohja
  • Peruspalvelut ja kylien kehittäminen
  • Aktiivinen asukas (kulttuuri, viestintä ja kehitystyö) 

Henkilöstö arvioi yritystukien valintakriteerien (PDF) toteutumista jo valmisteluvaiheessa hallituksen käsittelyn pohjaksi. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä hallitus tekee oman arvionsa kriteerien täyttymisestä. Päätöksen perustelut kirjataan pöytäkirjaan ja hankkeesta annettavaan lausuntoon.  

Jos hanke täyttää kriteerit ja rahaa on käytettävissä, hanke hyväksytään. Jos kaikkia käsiteltäviä hankkeita ei voida rahan niukkuuden vuoksi hyväksyä, etusijalla ovat ne hankkeet, jotka saavat valintakriteereistä eniten pisteitä.

Edellä mainittujen kriteereiden lisäksi pohditaan, kuuluuko hanke neuvotellun työnjaon perusteella Leader-rahoituksen piiriin vai mahdollisesti jostakin muusta ohjelmasta rahoitettavaksi. Tavoitteena on minimoida väliinputoajien osuus. Leader-rahoituksella on varsinkin yritysrahoituksessa täydentävä luonne.

Hallitus voi ohjelmakauden aikana tehdä linjauksia, joilla jonkin aihepiirin hankkeiden rahoitus lopetetaan tai käytettävää tukitasoa pienennetään. Joillekin hanketyypeille asetetaan maksimikoko ja myöskään lain sallimaa maksimitukea yhdelle hankkeelle ei tulla käyttämään.

Yritystuen tukitasot:

  • investoinnit 20%
  • investoinnin toteutettavuusselvitys 50%
  • perustamistuki max. 35.000 €
  • yritysryhmähanke 75%