Yritystukien valintakriteerit

Hankkeen tulee toteuttaa vähintään yhtä paikallisen Virtaa viisikkoon -kehittämisstrategian painopistettä:

 • Elinvoimainen seutu  (elinkeinot, työllisyys, yrittäjyys)
 • Hyvivoiva ja taitava seutu (kylät, yhteisö, osallisuus, osaaminen, varautuminen)                         
 • Ainutlaatuinen seutu (matkailu, luonto, kulttuuri)
 • Aktiivinen seutu (nuoret, kansainvälisyys)

Henkilöstö arvioi yritystukien valintakriteerien toteutumista jo valmisteluvaiheessa hallituksen käsittelyn pohjaksi. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä hallitus tekee oman arvionsa kriteerien täyttymisestä. Päätöksen perustelut kirjataan pöytäkirjaan ja hankkeesta annettavaan lausuntoon.  

Jos hanke täyttää kriteerit ja rahaa on käytettävissä, hanke hyväksytään. Jos kaikkia käsiteltäviä hankkeita ei voida rahan niukkuuden vuoksi hyväksyä, etusijalla ovat ne hankkeet, jotka saavat valintakriteereistä eniten pisteitä.

Edellä mainittujen kriteereiden lisäksi pohditaan, kuuluuko hanke neuvotellun työnjaon perusteella Leader-rahoituksen piiriin vai mahdollisesti jostakin muusta ohjelmasta rahoitettavaksi. Tavoitteena on minimoida väliinputoajien osuus. Leader-rahoituksella on varsinkin yritysrahoituksessa täydentävä luonne.

Hallitus voi ohjelmakauden aikana tehdä linjauksia, joilla jonkin aihepiirin hankkeiden rahoitus lopetetaan tai käytettävää tukitasoa pienennetään. Joillekin hanketyypeille asetetaan maksimikoko ja myöskään lain sallimaa maksimitukea yhdelle hankkeelle ei tulla käyttämään.

Yritystuen tukitasot

 • investoinnit 20-30 %
 • energiainvestoinnit 30 %
 • yrittäjyyskokeilu 2.500 €
 • osa-aikaisen yrittäjyystoiminnan käynnistäminen 5.000 €
 • päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen 7.500 €
 • yrityksen kehittämisen suunnittelupaketti 1.000 €
 • yrityksen kehittämisen valmistelupaketti 2.000 €
 • yrityksen kehittämisen kehittämispaketti 3.000 €
 • yritystoiminnan käynnistäminen omistajanvaihdoksen avulla 5.000 €
 • maatalouden kokeilutuki 2.500-7.500 €
 • yritys- ja viljelijäryhmät 75 %