Metsäkylä

Metsäkylä sijaitsee Kurikan kaupungin länsiosassa. Metsäkylään läheisesti liittyvät sen naapurikylät Harjunkylä ja Jyrynkylä. Yhteensä näissä kylissä on noin 150 taloutta. Jurvan keskustaan on Metsäkylästä matkaa 10-15 km, Vaasaan 50 km, Seinäjoelle 60 km. Maisemat ovat kylillämme metsäisiä, mutta niitä halkovat päällystetyt ja pitkästi valaistut kylätiet ja pellot. Asutus painottuu nauhamaisena kyläteiden varsille. Kesäisin ja osaksi talvisinkin loma-asunnot ja -asukkaat lisäävät elämää kylillämme. Täällä luonto on lähellä. Retkeily, metsästys, marjastus ja sienestys onnistuvat varmasti. Kirjastoauto, asiointitaksi, linja-autovuorot, kylätalkkaritoiminta, Botniaroskin keräyspiste, Jikkyn terveydenhoitajapalvelut ovat käytettävissä.

Yhteisessä käytössä olevat tilat ja harrastusmahdollisuudet

Metsäkylän Nuorisoseuran toimintaan ottavat osaa myös Harjunkylän ja Jyrynkylän asukkaat. Talon käyttö vaihtelee vuosittain, mutta talkoilla kunnostettua ja hyvin varusteltua Nuorisoseuran taloa, “Kumpulaa”, käytetään joka kesä häätalona ja ympäri vuoden perhejuhlissa ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa. Muutamana viime vuotena on nuorisoseuralla järjestetty suunnistajien toimesta tapahtuma nimeltään Kusiaaspesäs istujaaset. Tapahtumasta on tulossa perinne. Talvikautena nuorisoseuralla pidetään Kurikan Setlementtiyhdistyksen toimintana kudontapiiriä ja kuntosählyä.

Rakennuspaikkoja

Vapaita rakennustontteja kannattaa kysellä yksityisiltä maanomistajilta. Lisäksi kiinteistövälitystoimistojen nettisivut auttavat asunnontarvitsijoita.

Kylän vahvuudet

Luonto on Metsäkylässä lähellä. Se tarjoaa paitsi työtä maa- ja metsätalouden aloille, myös virkistystä esimerkiksi maatilamatkailun muodossa. Metsästys ja erityisesti hirvestys onnistuu alueellamme hyvin. Harjunkylässä on hirviporukalla ajanmukainen lahtisola. Kasvihuoneviljely ja pienyritykset tuovat toimeentuloa muutamille perheille. Seurakunnan diakoniatoiminnalla on pitkät perinteet alueellamme.

Tärkeimmät kehittämiskohteet

Kyliemme ikärakenne on eläkeläisvoittoinen. Nuoria perheitä kyllä on, mutta lisää nuoria muuttajia toivoisimme. Nuorten muuttaminen kylän vakituisiksi asukkaiksi on haasteellista. Toivomme, että työpaikan saaminen Jurvasta, Kurikasta tai hyvien yhteyksin päästä Vaasasta auttaisi tekemään päätöksen asettumisesta Metsäkylään. Tervetuloa!

Päivitetty 26.06.2011