Muurahainen

Muurahaisen ja Vakkurinkylän alue käsittää Kauhajoen eteläisemmän kärjen, rajoittuu etelässä Honkajokeen ja lännessä Lauhanvuoren yli kulkevaan Isojoenrajaan. Idässä naapurina on Karvia ja pohjoisessa Kauhajärvi. Asukkaita alueella on noin 60, joista 2/3 on eläkeläisiä.

Alueen luonto on kaunista, on jokilaaksoa, poruja, lähteitä ja luomia, mm. Paholuoma sivuhaaroineen on yksi Perä-Hyypän hienoimmista luonnonrikkauksista ja siellä elää luonnonvarainen taimenkanta.

Lauhanvuoren kansallispuisto ja Muurahaisen luontomatkailukeskus ja ympäristö tarjoavat hienot puitteet luontomatkailuun.

Kylään on historiankirjojen mukaan tullut ensimmäistä asutusta vuonna 1686 ja kylän vanhimman paikan nimenä oli Murhunen. Nimi muuttui 1700-luvun alussa Muurahaiseksi. Alueelle on kauan sitten annettu muualta käsin nimeksi myös Perä-Hyyppä. Muurahaisen ja Vakkurin asukkaat perustivat Pienviljelijäyhdistyksen vuonna 1929. Yhdistys toimii edelleen, nyt nimellä Muurahaisen Maa- ja kotitalousseura. Kylään perustettiin kansakoulu vuonna 1909 ja koulu lakkautettiin 1988. Kauhajoen vanhin kyläkirjasto perustettiin Perä-Hyyppään vuonna 1876 ja se toimi 92 vuotta eli vuoteen 1968, jolloin kyläkirjastot lakkautettiin ja kirjastoauto aloitti toimintansa. Kylässä on historian saatossa toiminut useita myllyjä, kauppoja ja pärehöyliä, mutta toiminta on vuosien myötä loppunut.

Toimintaa ja tapahtumia kylässä

Vuotuisia tapahtumia ovat olleet mm. Kauha-hiihdot, pääsiäiskokkotapahtuma, akanvedon SM-kisat, vapputapahtumat, kesäretket ja ruskaretket. Myös myyjäisiä, joulujuhlia ja tienvarren siivouskökkiä on järjestetty joka vuosi. Kylässä ilmestyy kerran vuodessa kylälehti Joululinkki.

Muut kylässä toimivat yhdistykset

Muurahaisen kyläyhdistys sekä vanhempainyhdistys.

Päivitetty 20.12.2014