Kiikarissa kansainvälisyys

Vuonna 2020 päättyneessä Kiikarissa kansainvälisyys -hankkeessa pyrittiin madaltamaan kynnystä kansainvälistymiseen ja tarjoamaan kansainvälisyyskokemuksen mahdollisimman monelle. Hankkeen pääkohderyhmiä olivat nuoret, kylätoimijat ja erilaiset yhdistykset.

Hankkeen tavoitteena oli

  • aktivoida ja rohkaista kohderyhmiä kansainvälisen toiminnan suunnitteluun ja hankkeistamiseen
  • tiedottaa kansainvälisiä mahdollisuuksia tarjoavista ohjelmista ja erilaisista rahoitusvaihtoehdoista
  • parantaa kansainvälistymisen yleisiä edellytyksiä
  • pilotoida uusia toimintamalleja
  • luoda uusia kumppanuuksia Eurooppalaisessa Leader-verkostossa

Hankkeen aikana järjestettiin erilaisia infotilaisuuksia ja tapahtumia kansainvälisyyteen liittyen sekä kaksi ulkomaan opintomatkaa.

Lisäksi hankkeessa koottiin suupohjalaisista toimijoista kansainvälisyystiimi, joka yhdessä ideoiden edisti alueen asukkaiden kansainvälistymispyrkimyksiä.