Satumainen Suupohja

Hankkeen tarve ja tausta
Hankkeessa tavoitteena on Visit Suupohja -sivuston sekä alueen matkailullisten palvelujen kehittyminen ja uudenlainen näkyvyys. Hankkeen kehittämistoimenpiteillä tuodaan aluetta esiin XR-teknologialla tuotettujen 360⁰ videoiden, kuvien ja 3D mallinnusten avulla. Hankkeessa kerätään alueelta matkailussa hyödynnettäviä tarinoita, joita sitten hyödynnetään sivustolla ja muussa materiaalissa monipuolisesti. Testaamme myös bussikuljetusta alueen kansallispuistoihin lähialueen rautatieasemilta pienimuotoisesti.


Hankkeen tavoitteena on muun muassa:

  • XR-teknologialla tuotettujen materiaalin avulla tavoitellaan sitä, että sivusto vastaa yhä paremmin alueen asukkaiden, yrityksien, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeita ulkomaiset matkailijat huomioiden.
  • Tarinoiden esiin tuomisella halutaan tuoda esiin monimuotoista ja samaistuttavaa materiaalia alueesta.
  • Tiedottaa alueen yhdistyksiä ja yrityksiä Welcome Cyclist ja STF-tunnuksista.

Hankevastaava
Riikka Timonen

riikka.timonen(at)leadersuupohja.fi
+358 (0)50 371 6737