Leader Suupohjan teemahankkeet

Leader Suupohja käynnistää ajoittain strategiansa mukaisia teemahankkeita, jossa yhteisöjen toimintoja tai investointeja kootaan teemoittain yhteen hankkeeseen.

Teemahankkeet mahdollistavat yhdistyksille sellaisten pienten hankkeiden toteuttamisen, joita ei muuten voitaisi rahoittaa. Tukiprosentti päätetään (teema)hankekohtaisesti.

Hankkeen yksityinen rahoitus: Jos toimenpide sisältää vain koneiden tai laitteiden hankintaa, joihin ei voi tehdä talkootyötä, tulee yksityisen rahoituksen olla kokonaisuudessaan rahaa.

Teemahankkeisiin on erillishaut, joista tiedotetaan erikseen. Hakuihin määritellään erilliset kriteerit. Leader Suupohja vastaa hankkeen hallinnoinnista ja alahankkeen hakija vain oman osuutensa toteutuksesta.

Aiemmat teemahankkeet