Markit kuntoon -teemahanke

Tämä teemahanke on päättynyt.

Kuka voi hakea, mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon?

Hanke on tarkoitettu Leader Suupohjan toiminta-alueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva) toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille. Tuettavan kohteen tulee sijaita Leader Suupohjan toiminta-alueella. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke.

Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joiden kustannusarviot ovat 2.000-9.000 € ja tukiprosentti on 65 %. Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet valitaan ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa, joilla luodaan uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, jotka ovat liian pieniä toteutettavaksi itsenäisinä investointihankkeina.

Hankkeen teemat

Teemahankkeen toimenpiteet eli alahankkeet voivat sisältää toimenpiteitä, joilla tähdätään yhteisessä käytössä olevien ympäristöjen käyttömahdollisuuksien lisäämiseen, käytettävyyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuden parantamiseen. Hankkeessa painotetaan investointien uutuusarvoa.

Esimerkkejä tuettavista toimenpiteistä:

  • alueiden uudet rakenteet, kuten valaistuksen lisääminen, kiinteät leikki- ja urheilutelineet, opasteet, kyltit, aidat, penkit, näyttämöt ja grillikatokset
  • maan muokkaukset ja vaihdot, kuten parkkipaikan perustus, istutusalueiden perustamiset sekä alueiden käytettävyyden ja kuivatuksen parannukset maansiirroin
  • yhteisten vesistöympäristöjen kohentamiset, kuten laiturit ja veneenlaskupaikat
  • pysyvät ympäristötaideprojektien teokset, kuten uudet luonnon- ja ympäristönkäyttökokeilut, ”havaintopuisto”, kivipuisto tai paljasjalkapolku
  • ympäristösuunnitelmien toteutukset ja luontokohteiden toimintojen monipuolistaminen

Rahoitettavien hankkeiden valinta

Leader Suupohjan hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet ohjelman mukaisten yhteisöinvestointihankkeiden valintakriteerien perusteella. Jätettyihin hakemuksiin saatetaan pyytää täydennyksiä. Lopullisen päätöksen hankkeista tekee Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus.

Hankkeiden toteutusaika ja tuen maksu

Valittujen hankkeiden toteutus voi alkaa, kun Ely-keskus on tehnyt päätöksen. Tuen maksua voi hakea, kun hanke on valmis, siihen liittyvät laskut maksettu ja kulut merkitty hakijan kirjanpitoon.