Säpinä -teemahanke

Teemahanke on päättynyt.

Kuka voi hakea, mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon

Hanke on tarkoitettu Leader Suupohjan toiminta-alueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva) toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille. Tuettavan kohteen tulee sijaita Leader Suupohjan toiminta-alueella. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke.

Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä joiden kustannusarviot ovat 1.000-10.000 € ja tukiprosentti on 65 %. Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet valitaan ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa, joilla luodaan uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, jotka ovat liian pieniä toteutettavaksi itsenäisinä investointihankkeina.

Hankkeen teemat

Teemahankkeen toimenpiteet eli alahankkeet voivat sisältää energiaa, turvallisuutta ja vapaa-aikaa parantavia pieniä investointeja, kuten väline-, kone- ja laitehankintoja ja pieniä rakentamis- ja korjaustoimenpiteitä. Investointien tulee kohdistua yleishyödylliseen toimintaan.

Esimerkkejä tuettavista toimenpiteistä:

  • aggregaatin, lämpöpumpun tai aurinkokennon hankinta kylätalolle
  • turvakameran hankinta
  • pienet korjaustoimenpiteet, mm. energian säästämiseksi
  • sähköisten palvelujen käyttöönoton mahdollistavat laitteet, kuten tietokoneet ja av-laitteet
  • harrastusvälineistön hankinta

Tukikelpoisia eivät ole kuluvat tarvikehankinnat, kuten ensiapulaukut, pienet kertakäyttösammuttimet tms.

Rahoitettavien hankkeiden valinta

Leader Suupohjan hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet ohjelman mukaisten yhteisöinvestointihankkeiden valintakriteerien perusteella. Jätettyihin hakemuksiin saatetaan pyytää täydennyksiä. Lopullisen päätöksen hankkeista tekee Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus.

Hankkeiden toteutusaika ja tuen maksu

Valittujen hankkeiden toteutus voi alkaa, kun Ely-keskus on tehnyt päätöksen. Tuen maksua voi hakea, kun hanke on valmis, siihen liittyvät laskut maksettu ja kulut merkitty hakijan kirjanpitoon.

Lisätietoja: Tuija Takamäki, 040 705 5801, tuija.takamaki@leadersuupohja.fi