Visit Suupohja sykähdyttää -hanke

Hankkeen tarve ja tausta
Suupohjan helmet -hankkeessa luotu brändi Visit Suupohja ja sivusto visitsuupohja.fi ovat saaneet hyvän vastaanoton. Koronan tuoman kotimaanmatkailun innostuksen myötä on noussut esiin tarpeita Visit Suupohja -konseptin edelleen kehittämiseksi. Matkailijat haluavat saada sivustolta yhä enemmän ja tarkempaa tietoa, mutta myös elämyksellistä sisältöä. Ideoita Visit Suupohja -sivuston kehittämiseen on haettu muun muassa palautekyselyn kautta sekä keskusteluissa alueen asukkaiden ja matkailijoiden kanssa. Kehittämisideoita on tullut käytännön ylläpitotyön kautta työntekijöiltä.


Suupohja on urbaania maaseutualuetta, josta löytyy paljon erilaisia, joskus piilossakin olevia matkailun helmiä sekä runsaasti upeita luontokohteita. Näihin koetaan kiinnostusta, mutta tunnettavuus on vielä vajavaista. On noussut myös esille, että matkailun helpottamiseksi kaivataan ns. kokemusasiantuntijoiden kommentteja, tarinoita ja kuvia alueen eri kohteista. Ne tuovat kohteet lähemmäksi retkeilijää ja matkailijaa ja madaltavat kynnystä lähteä vierailemaan kohteissa.


Hankkeen tavoitteena on muun muassa:

  • Lisätä Visit Suupohja -sivuston näkyvyyttä ja tunnettuutta.
  • Lisätä sivustolle matkailukohteita sekä kehittää kohteiden kategorisointia.
  • Kehittää sivuston monimediaista ja -kanavaista viestintää.

Kehittämisasiantuntija
Tuija Takamäki

tuija.takamaki(at)leadersuupohja.fi
+358 (0)40 705 5801