Tapahtumien tallenteet


Omistajanvaihdoksen aika Kauhajoella to 1.9.2022

Hankkeen aloitustapahtumassa kuultiin muun muassa Suomen Yrittäjät ry:n omistajanvaihdoshankkeen projektipäällikön Mika Haaviston puheenvuoro omistajanvaihdoksien vaikutuksista sekä käytiin paneelikeskustelua onnistuneista omistajanvaihdoksista. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:stä Jorma Ranta pohti omassa puheenvuorossa, onko omistajanvaihdos enemmän tunnetta vai tekniikkaa.

Kooste Mika Haaviston puheenvuorosta Omistajanvaihdoksilla onnea.

Kooste Jorma Rannan puheenvuorosta Omistajanvaihdos – tekniikkaa vai tunnetta?

Kooste paneelikeskustelusta Omistajanvaihdoksen aika tapahtumassa.

Näin myyt yrityksesi Kurikassa ke 21.9.2022

Omistajanvaihdoksilla kasvua ja elinvoimaa hankkeen toisessa tapahtumassa saatiin tietoa miten yritys ja yrittäjä laitetaan myyntikuntoon. Tapahtumassa oli asiantuntijoina Etelä-Pohjanmaan Yrittäjistä omistajanvaihdosasiantuntija Jorma Ranta ja auktorisoitu yritysvälittäjä (AYV) Sari Koskela, Suomen Yrityskaupat Oy:stä. Markku Haavisto, Rengasmesta Oy:n perustaja, kertoi oman tarinan yrityksen omistajanvaihdoksesta.


Kooste Sari Koskelan puheenvuorosta Yrityksen myyntikunto.

Kooste Markku Haaviston puheenvuorosta Näin myin yritykseni.

Yrityksen arvonmääritys Kauhajoella to 17.11.2022

Miten määritellään yrityksen arvo?
Mitkä seikat vaikuttavat yrityksen arvoon?
Mistä saa apua arvonmääritykseen
?

Näihin sekä moniin muihin kysymyksiin saatiin vastauksia auktorisoidun yritysvälittäjä Sari Koskelan avulla. Hän työskentelee Suomen Yrityskaupat Oyssä ja yritysten omistajanvaihdokset, arvonmääritykset, yritysjärjestelyt sekä sukupolvenvaihdokset ovat hänen vahvaa osaamisaluettansa. Rahoittajan näkökulman yrityksien arvonmääritykseen toi Suomen Osuuspankin Kauhajoen konttorin rahoituspäällikkö Mika Ollonqvist.

Kooste Suomen Osuuspankin Kauhajoen konttorin rahoituspäällikön Mika Ollonqvistin puheenvuorosta Yrityksen arvonmääritys tapahtumassa.

Kooste Suomen Yrityskaupat Oy:n auktorisoidun yritysvälittäjän puheenvuorosta Yrityksen arvonmääritys tapahtumassa.

Asiantuntijat apuna yrityskaupassa Kurikassa 19.1.2023

Lakimies, verotusasiantuntija, yritysvälittäjä, pankki, Finnvera, tilitoimisto, elinkeinoasiantuntija, omistajanvaihdosasiantuntija -heitä kaikkia saatetaan tarvita onnistuneeseen omistajanvaihdokseen.

Tilaisuudessa kuultiin, millaisia asiantuntijoita olisi hyvä käyttää, kun mielessä on yrityksen myyminen tai ostaminen!

Kooste BLF Asianajotoimisto Oy:n asianajajan Mikko Pihlajamäen puheenvuorosta – Mitä maksaa yrityskauppa?

Kooste Lekcle Oy:n veroasiantuntijan Arja Lehdon puheenvuorosta -Yrityskauppojen verotus

Kooste Kurikan Osuuspankin toimitusjohtajan Antti Savolan puheenvuorosta -Yrityskaupan rahoitus

Kooste Finnveran aluepäällikkö Kari Hytösen puheenvuorosta -Finnveran rooli omistajanvaihdosten rahoituksessa.

Kooste BLF Asianajotoimisto Oy:n asianajajan Mikko Pihlajamäen puheenvuorosta – Hyvän kauppakirjan resepti.

Kooste Kurikan kaupungin elinvoimajohtaja Juha Luukon puheenvuorosta Elinkeinohenkilön rooli omistajanvaihdoksissa.

Kooste auktorisoidun yrittysvälittäjän Juha Tallin puheenvuorosta Miksi käyttää yritysvälittäjää yrityskaupoissa.

Sukupolvenvaihdoksen aika Kauhajoella 16.3.2023

Kooste Krista Elo Pärssisen puheenvuorosta -Eväitä sukupolvenvaihdosmatkalle

Kooste Leckle Oy:n veroasiantuntija Arja Lehdon puheenvuorosta -Sukupolvenvaihdoksen verotus

Lue tapahtumasta Suupohja Seudun näköislehdestä.


Eväitä yrityksen kasvuun ja menestykseen 4.5. 2023Kauhajoella

Osaava, ammattitaitoinen hallitus auttaa yritystä kasvamaan ja kehittymään. Hallitustyöskentelyä meille avasivat Pertti Kinnunen Hallituspartnerit ry:stä ja Matti Sepponen LC Logistics Center Oy:stä.

Pääomasijoittaminen on erinomainen keino vauhdittaa yrityksen kasvua. Tilaisuudessa kuultiin minkälaista lisäarvoa esimerkiksi sijoittaja voi antaa yritykselle. Yritysten kasvusta ja kehittämisestä meille kertoi yritysagentti Jani Rusi, Suomen Osuuspankista.

Millaisia eväitä ELY-keskus tarjoaa yritysten kehittämiseen, siitä kuultiin Kari Välimäen puheenvuorossa. Sakari Varala kertoi ELY-keskuksen ja Business Finlandin yritystuista.

TE- palveluiden yritysneuvoja Annika Akseli kertoi, millaisia palveluita TE- palvelut tarjoavat yrityksille.

Lisäksi kuultiin, miten Leader voi auttaa yrityksiä kasvuun ja menestykseen. Uuden kauden Leader yritystuista kertoo Hanna-Leena Pihlajaniemi.

Pertti Kinnusen puheenvuoro ”Hallitustyöstä eväitä kasvuun ja menestykseen.”

Matti Sepposen puheenvuoro ” Miten aloittaa hallitustyöskentely – käytännön kokemuksia.”

Jani Rusin puheenvuoro ”Yritykset kasvuun”

Annika Akselin puheenvuoro ”TE-palvelut yrityksen tukena”

Sakari Varalan puheenvuoro ”ELY:n ja Business Finlandin yritystuet.”

Kari Välimäen puheenvuoro ”ELY-keskuksen yrityksien kehittämispalvelut”

Hanna-Leena Pihlajaniemen puheenvuoro ”Leader -tuet yrityksen kasvua tukemassa”

Omistajanvaihdoksilla kasvua ja elinvoimaa -hanke

Hankkeen toimenpiteet

Materiaaleja ja linkkejä

Tulevat tapahtumat

Omistajanvaihdostarinoita