Uutiskirje 1/2024


Tervetuloa lukemaan vuoden ensimmäisestä uutiskirjeestä hankkeiden ja rahoituksen ajankohtaisista!

Tulevaisuuden kylä 2.0

Tulevaisuuden kylä 2.0-hankkeen kaikille avoin aloitustilaisuus pidettiin ystävänpäivänä Seinäjoella. Avaustilaisuudessa oli paikalla yli 70 osallistujaa ja edustettuna oli yli 30 eteläpohjalaista kylää.

Hankkeen teemoihin syvennyttiin asiantuntijoiden alustuksilla:

Energiakylien asiantuntija Maarit Kari kertoi, että innovaatio ei välttämättä ole mitään kovin ihmeellistä. Se voi olla esim. energiakartoituksia, kierrättämiseen tai jakamiseen liittyvää ja niistä syntyneitä investointitarpeita.

Digitaalisten palvelujen asiantuntija Annika Eklöf esitteli digitaalisuuden mahdollisuuksia. Ideat voivat liittyä esim. tiedon saantiin ja jakamiseen, etätyöhön, virtuaalisiin tapahtumiin ja tarinoihin, verkkoyhteyksiin, osaamiseen tai palveluihin.

Imagokylien asiantuntija Hanna Kallioniemi toi esiin visuaalisuuden merkitystä houkuttelevan imagon luomisessa. Suomalainen maaseutu on luksusta, kun se tuodaan oikein esiin; tarinat, perinteet, mielikuvat, vahvuudet ja brändäys tuovat paljon mahdollisuuksia.

Alustukset saivat hyvää keskustelua ja ajatustenvaihtoa aikaan. Ongelmana oli valita mihin teemaan lähteä mukaan, koska niin moni asia kiinnosti!

Hankkeeseen on vielä maaliskuun ajan mahdollisuus päästä mukaan. Teemakohtaiset työpajat käynnistyvät huhtikuussa. Ota yhteyttä Tuijaan! Lue lisää sivulta kylille.net

Teemat ja joitain esimerkkejä kehitettävistä toimenpiteistä

Imagokylät:

 • kylän identiteetin tunnistaminen ja vahvistaminen (vetovoimatekijät, perinne, luonto ym.)
 • logo, kylän brändi ja graafinen ilme
 • kylän markkinointikampanjat
 • löydettävyys (kotisivut, sometilit, mediayhteydet ym.)
 • visuaalisuus (kuvitetaan kylän parhaat kohteet ja kyläfiilis)
 • festivaalit ja tapahtumat
 • yhteistyö muiden kylien kanssa, opintomatkat, ystävyyskylät (tiedonvaihto, verkostoituminen)
 • yhdessä tekeminen, kyläläisten kohtaaminen ja osallistaminen
 • sisältömarkkinointi (tarinat ja interaktiivinen sisältö)
 • kylän viihtyisyyden parantaminen (pihat, polut ja käyntikohteet)

Digikylät:

 • 360-kuvaus ja kylän esittelyvideot
 • kylätalon sähköinen varauskirja ja kaluston vuokrauspalvelu
 • kylätalon sähkölukot ja tilan valvonta
 • varaviestiverkot
 • kyläläisten asiointipalvelupiste kylätalolle
 • kylän digitaaliset palvelut (esim. kylän kotisivut ym. räätälöidyt alustat, verkkokaupat, harrastuksiin liittyvät palvelut ja sovellukset, digitaaliset terveyspalvelut ym. etäpalvelut)
 • kylätalon digi- ja av-välineistö (tietokoneet, videotykit, esitysnäytöt, äänentoisto, kamerat yms.)
 • digisyrjäytymisen ehkäisy (digikoulutusta kyläläisille)
 • etätyömahdollisuuksien kehittäminen
 • virtuaalitodellisuus, tekoälyn hyödyntäminen

Energiakylät:

 • aurinkopaneelit ja muu uusiutuvan energian edistäminen
 • aggregaatit ja akut ym. energian varausjärjestelmät
 • kylätalon energiakartoitus
 • energiakulutuksen vähentäminen (lämmitys, valaistus ym.)
 • jätteen vähentäminen ja kierrätysmahdollisuudet
 • yhteisöllinen komposti, yhteisölliset viljelypalstat ja vaihtotorit
 • paikallisten tuotteiden suosiminen, kylän omavaraisuus
 • kylän oma markkinapaikka
 • jakamistalous (työkalujen ja ajoneuvojen yhteiskäyttö ym.)
 • kestävän kulutuksen koulutukset ja kiertotalouden yhteisöprojektit

– Teemaryhmissä kokeillaan rohkeasti uusia toimintamalleja, joista parhaat levitetään laajemmin inspiraatioksi ja hyödyksi muille, sanoo kehittämissuunnittelija Tuija Takamäki hanketta hallinnoivasta Leader Suupohjasta.

Huhtikuussa käynnistyvissä työpajoissa mietitään yhdessä malleja ja toimenpiteitä, joita kylät lähtevät kehittämään. Jokaiselle kylälle valmistuu myös oma Älykäs kylä -suunnitelmansa.

Hanke kestää vuoden 2025 loppuun saakka ja yhteisiä maakunnallisia tapaamisia tulee olemaan noin neljä. Kyliltä edellytetään sitoutumista koko hankkeen ajalle. Maakunnallisten työpajojen lisäksi voidaan pitää tarpeen mukaan myös paikallisia työpajoja, mikäli johonkin teemaan sitoutuvat kylät sijaitsevat sopivasti lähekkäin. Työpajoja voidaan pitää myös verkossa.

Kehittämistoimenpiteet toteutetaan osittain hankkeen puitteissa ja asiantuntijapalvelu on kylille maksutonta. Kyläkohtaisiin hankintoihin ja kehittämistoimiin kylät saavat korotettua hanketukea Leader-ryhmien linjausten mukaisesti, investointihankkeissa tukiprosentti on 80 % ja kehittämishankkeissa 90 %.

Jos haluat hankkeeseen mukaan, ota yhteyttä Tuijaan ja täytä Tulevaisuuden kylä -hankkeen kehittämisteeman valintakysely

Pyydämme vastauksia kyselyyn 15.3. mennessä.

–  Meillä on tavoitteena luoda monta mallikylää, joissa älykkäät ratkaisut, yhteisöllisyys ja vahva identiteetti ovat osa kylien elämää!

Tuija Takamäki
tuija@leadersuupohja.fi
www.kylille.net
+358 (0)40 705 5801

Kuvassa hankevetäjät ja asiantuntijat vasemmalta: Tuija Takamäki, Hanna Kallioniemi, Päivi Kultalahti, Anne Palohuhta, Jaana Sippola ja edessä Annika Eklöf sekä Maarit Kari.

Vastinpareja Valgamaalta, sõpru Suupõhjast 

Miltä kuulostaisi ystävyyskylä tai -yhteisö, jonka kanssa voisitte tutustua toistenne kulttuureihin, tapoihin sekä perinteisiin ja parhaimmillaan pääsisitte luomaan yhdessä jotain uutta? 

Tätä testaan nyt Leader Suupohjan tammikuussa alkaneessa Kylään Külla! -hankkeessa

Kylään Külla! on kansainvälinen yhteistyöhanke virolaisen hankekumppanin Valgamaa Partnerluskogun kanssa. Hankkeessa mallinnetaan ystävyyskylä- ja -yhteisötoimintaa, jota kokeillaan käytännössä kahdeksan pilottiryhmän voimin: Suupohjasta on mukana neljä ryhmää ja vastinpareina Valgamaalta saman verran. Toistemme kulttuuriin tutustumisen ohella vaihdetaan hyviä toimintatapoja ja tutustutaan yhteisöjä yhdistävään toimintaan.

Hankkeen ensimmäinen tutustumisreissu on parhaillaan käynnissä, sillä yhteistyökumppanimme ja heidän pilottiyhteisöiksi valitsemat tahot saapuivat vierailulle hiihtolomaviikon alussa. Mukana on kylä-, nuoriso- ja yhdistystoimijoita, joilla on jokin yhdistävä tekijä tai ominaispiirre alueeltamme mukana oleviin ryhmiin.

Opinto- ja tutustumismatkan aikana pidetään myös hankkeen aloitusseminaari, jossa toisiinsa tutustumisen ohella pohditaan kansainvälistymisen merkitystä yhteisöille sekä suunnitellaan tulevan yhteistyön tavoitteita. Vierailunsa aikana virolaiset yhteistyökumppanit pääsevät tutustumaan myös alueemme Leader-rahoitteisiin kohteisiin. Retki Suupohjaan päätetään lempeisiin savusaunan löylyihin.

Tiina Ivask Valgamaa Partnerluskogusta ja Aili Raudla-Majakangas Leader Suupohjasta lausuivat tapaamisen avaussanat.
Virolainen ja suomalainen nuorten ryhmä suunnittelemassa tulevaa yhteistyötä. Takana yhteistyökuvioita hiovat Teuvan sauna-ajojen ja virolaisen Saunaministeeriumin edustajat.

Loppuvuodesta hankekumppanit tapaavat vuorostaan Virossa, kun Suupohjan toimijat lähtevät yhteiselle opintomatkalle Valgamaalle. Hankkeessa mukana olevat tahot tapaavat toiseensa siinä välissä kaksi kertaa, kun pienet ydinryhmät vierailevat vuoroin toistensa luona. 

Yhteistyön tavoitteena synnyttää uusia kumppanuuksia ja yhteistyön tapoja, jotka parhaimmillaan tulevaisuudessa jatkuisivat ja muodostaisivat uusia perinteitä eri sukupolvet yhdistäen sekä madaltaisivat kynnystä kansainvälistymiseen.


NuorisoLeader-rahalla fiilistä Ystävänpäivän discoon

Tiistaina 13.2.2024 Teuvan nuorisopalvelut ja klubin talotoimikunta järjestivät esikoulu – 3-luokkalaisille ystävänpäivä discon Syreenin salissa.

“Discon idea on tullut ihan nuorilta itseltään”, kertoo Teuvan nuorisopalveluiden Annika Rantala.

Idean tultua joulukuussa ajankohdaksi valikoitui ystävänpäivä, jonka ajateltiin sopivan eskari-alakouluikäisille hyvin. Vaikka osallistujien ikä oli rajattu pieniin osallistujiin, tapahtuma on loistavaa nivelvaiheen työtä nuorisopalveluillekin.

Leader Suupohjan nuorisojaoston myöntämää NuorisoLeader-rahaa käytettiin tässä tapahtumassa muun muassa polaroid-kameran ostamiseen ja discovaloihin. Lisäksi sillä oli hankittu kuvapohjia polaroid-kameraan ja ilmapalloja. 

Valot toivat Ystävänpäivädiscoon tunnelmaa.

Discossa oli monenlaisia ohjelmapisteitä, joista suosituimpia olivat polaroid-kuva seinä, kasvomaalaus ja kioski. Teuvalaiset pojat Atte, Leo ja Samuel kertoivat tulleensa discoon ihan vain huvin vuoksi, näkemään kavereita ja kuuntelemaan musiikkia. Leo mainitsi myös erityisesti, että valot olivat lisäsyy miksi hän halusi tulla discoon. Samuel odotti erityisesti, että kappale nimeltä “Taulut” soisi illan aikana discossa. Vieno, Vilma ja Elli lähtivät discoon näkemään kavereita, leikkimään ja pitämään kivaa. 

Kävijöitä discossa oli heti alkamisajasta oikein hyvin. Tapahtuma oli saanut teuvalaiset vanhemmat aktivoitumaan ja lapset ja nuoret liikkeelle. Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli oikein onnistunut.’

Polaroid-kuvien napsiminen kuvausseinälle oli suosittu aktiviteetti.

Teksti ja kuvat: Onerva Niemi, Leader Suupohjan nuorisojaosto

Mikä NuorisoLeader-raha?

Leader Suupohja myöntää NuorisoLeader-rahaa omista varoistaan nuorten ryhmien toteuttamiin projekteihin. Ryhmässä tulee olla vähintään kolme 13-25-vuotiasta nuorta ja 18 vuotta täyttänyt vastuuhenkilö.

NuorisoLeader-rahalla voi esimerkiksi järjestää maksuttomia tapahtumia, hankkia vapaa-ajan viettoon tarvittavia harrastusvälineitä tai remontoida/sisustaa yhteistä tilaa viihtyisämmäksi.

Rahoitusta voi saada 65 % projektin hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 500 €. 70 % myönnetystä rahasta voi saada ennakkoon ja loppu 30 % maksetaan projektin toteuttamisen jälkeen.

NuorisoLeader-hakemukset käsittelee ja päätöksen rahoituksesta tekee Leader Suupohjan nuorisojaosto.

Lue lisää NuorisoLeader-rahan hakemisesta ja yksityiskohdista täältä.


Save the date – konsertti Kauhajoen Kasinolla!


Omistajanvaihdoksien vauhdittaminen hankkeella päätökseen

”Omistajanvaihdoksilla kasvua ja elinvoimaa!”

Viime joulukuussa tuli päätökseen Leader Suupohjan toteuttama ensimmäinen omistajanvaihdoksiin suuntautunut Leader-hanke Suomessa. Hankeaikana tuotiin kattavasti esiin omistajan- ja sukupolvenvaihdoksiin liittyviä aiheita ja asiantuntijoita.

Omistajanvaihdostilaisuuksiin osallistuneet osaavat nyt paremmin hahmottaa yrityskauppoihin liittyvät prosessit ja heillä on käytössään kattava verkosto asiantuntijoita, joiden puoleen voi yrityskauppojen merkeissä kääntyä. Hankkeen myötä myös alueemme omistajanvaihdoksien kanssa työskentelevien elinkeinohenkilöiden osaaminen ja ammattitaito parani. 

Hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin osallistui yli 300 omistajanvaihdosaiheesta kiinnostunutta henkilöä, joista noin sata oli joko yrittäjiä tai yrittäjäksi aikovia. Esimerkit toteutuneista yrityskaupoista värittivät tilaisuuksien asiantuntijapuheenvuoroja, jotka nekin koettiin mielenkiintoisina, informatiivisina, selkeinä ja ajankohtaisina.  

Tilaisuuksiin osallistuneilta saatiin positiivista palautetta, ja anti koettiin tarpeellisena ja mielenkiintoisena, vaikka yrityksen omistajanvaihdos ei olisikaan vielä ollut ajankohtainen. Lisäksi useampi osallistuja totesi palautekyselyissä hankkeen olleen tarpeellinen Suupohjan alueella.

Aivan hankkeen loppumetreillä jalkauduttiin alueemme ammattikouluihin, Vuoksiin ja Seduun, joissa yhteistyössä yrittäjyyttä edistävien eri tahojen kanssa kannustettiin nuoria yrittäjyyteen. Tilaisuuksissa kuultiin myös nuorten yrittäjien puheenvuorot.

Työministeri Arto Satonen, joka itsekin on yrittäjäperheen vesa ja kokenut myös henkilökohtaisesti sukupolvenvaihdoksen, totesi hankkeen loppuseminaarissa, että omistajanvaihdokset ovat erittäin tärkeitä alueen elinvoimaisuuden kannalta. Työministerin mielestä olisi hyvin keskeistä löytää elinkelpoisiin yrityksiin jatkajat, omistajanvaihdos kuitenkin tuo kasvua yritykseen ja elinvoimaa paikkakunnalle, koska usein hänellä, joka ottaa yrityksen haltuun, on idea, miten ostettavaa yritystä lähdetään kehittämään. 

Asiantuntijapuheenvuorot ja videoita katsottavissa

Hankeen tilaisuuksissa kuultiin usein myös mielenkiintoisia ja keskustelua herättäviä paneelikeskusteluja, varsinkin loppuseminaarin paneeli sai erityisen paljon kiitoksia paneelin osallistujista ja heidän mielenpainuvista ja rohkeista avauksista. 

Kaikkien tilaisuuksien asiantuntijapuheenvuorot tallennettiin ja editoitiin. Lisäksi toteutettiin esimerkkivideot kolmen yrityksen omistajanvaihdoksista. Nämä sekä paljon muuta omistajanvaihdoksiin liittyvä tietoutta löytyy Leader Suupohjan verkkosivuilta.

Hanketta koordinoinut projektiryhmä totesi loppulausunnossaan, että Omistajanvaihdoksilla Kasvua ja elinvoimaa -hanke on pitänyt hyvin esillä omistajanvaihdosasioita alueellamme ja nostanut tietoisuuteen valtavaa asiantuntijoiden määrää, jotka ovat käytettävissä yrityskauppojen eteenpäin viemisessä. Hankkeen kohderyhmän tavoittaminen oli varsin hankalaa, mutta vahvalla sinnikkyydellä kuitenkin tässäkin onnistuttiin. Projektiryhmä totesi myös, että omistajanvaihdoksia on aktivoitava ja pidettävä keskustelua aiheesta yllä jatkossakin. 

Omistajanvaihdoksien tukeminen uudella ohjelmakaudella

Alkaneella ohjelmakaudella Leader-ryhmät voivat myöntää rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen omistajanvaihdoksen avulla. Tukea voidaan hakea joko 2500 tai 5000 euroa omistajanvaihdokseen käytettävien asiantuntijapalveluiden hankintaan. Tukea myönnetään yritystä ostavalle ja haku tapahtuu sen alueen Leader-ryhmän kautta, jonka alueella ostettava yritys sijaitsee. 


Katsaus rahoitustilanteeseen

Leader-rahoitushaut ovat avautuneet vaiheittain kesästä 2023 alkaen. Viimeisimpänä ennen joulua saatiin haettavaksi alueiden väliset kehittämishankkeet. Seuraavana vuorossa on odotettujen pienhankkeiden (2.000-8.000 € kustannusarvio ja kevennetty prosessi) haun avautuminen kevättalven aikana.

Vuoden 2023 aikana Leader Suupohjan hallitus käsitteli kokouksissaan yli 60 rahoitushakemusta. Hallituksen puoltamista yritystuista on jo saatu virallisia rahoituspäätöksiä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Ensimmäisiä yleishyödyllisten investointien ja kehittämishankkeiden päätöksiä odotellaan tulevaksi kevään 2024 aikana – maaliskuun loppupuolelta lähtien.

Hankkeiden maksatusten haun avautumisesta Hyrrässä ei vielä ole tarkempaa tietoa.

Leader Suupohjalla on käytettävissä vuoden 2024 aikana hieman edellisvuotta suurempi rahoituskehys – tosin osa sitä sidottiin hallituksen päätöksin jo syksyllä. Rahoitusta hyviin hankkeisiin, niin yrityksille kuin yhdistyksillekin, on kuitenkin myönnettävissä, ja hallitus kokoontuu käsittelemään hakemuksia kuukausittain.

Kevätkauden 2024 hakemuste jättö- ja käsittelyaikataulu on:

 • 29.2. hankkeiden jättö 21.3. hallitukseen
 • 27.3. hankkeiden jättö 17.4. hallitukseen
 • 2.5. hankkeiden jättö 23.5. hallitukseen
 • 29.5. hankkeiden jättö 19.6. hallitukseen

Hankkeiden tulee olla siis käsittelykuntoisina ja jätettyinä Hyrrässä kolme viikkoa ennen hallituksen kokousajankohtaa.

Rahoituksen hakua suunnittelevien kannattaa aina ensin olla yhteydessä Leader Suupohjan henkilökuntaan. Yritystukien käsittelystä vastaa toiminnanjohtaja Hanna-Leena Pihlajaniemi ja hanketukien käsittelystä kehittämisasiantuntija Mirka Puska. Yhteystiedot löytyvät täältä.