Virtaa viisikkoon -strategialla kehittämisrahaa


Maa- ja metsätalousministeriö on 26.1.2023 myöntänyt Suupohjan Kehittämisyhdistykselle 5,6 miljoonan euron julkisen rahoituksen paikalliseen ja alueelliseen kehittämistyöhön vuosille 2023–2027. Rahoitus varmistaa Leader-toiminnan jatkumisen alueella edellisohjelmakausien tapaan. Saatu rahoitus pohjautuu Virtaa Viisikkoon -kehittämisstrategiaan, joka luo raamit toiminnalle tulevina vuosina.

Valtakunnallisesti Leader-toimintaan on ohjelmakaudelle 2023–2027 varattu 230 miljoonaa euroa julkista rahoitusta (EU, valtio ja kunta). Leader-toiminnan varoja kasvatettiin uudelle ohjelmakaudelle 11 miljoonaa euroa. Kasvua perusteltiin muun muassa Leader-toiminnan hyvällä edistymisellä ja vaikuttavilla tuloksilla.

Leader-ryhmät myöntävät yritys- ja hankerahoitusta paikallisista tarpeista syntyneisiin kehittämistoimiin alueillaan. Rahoituksella tavoitellaan elinkeinojen ja elinvoimaisuuden sekä asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääntymistä.

Virtaa Viisikkoon -strategian toteutukseen saamamme rahoitus on hyvin pitkälle samaa tasoa kuin aiempina ohjelmakausina. Näin voimme jatkaa toiminta-alueemme kehittämistä entiseen malliin. Leader-ryhmien käyttöön tulee myös uusia tukimuotoja. Esimerkiksi yritystoimintaa suunnittelevat tai sivutoimiset yrittäjät tulevat tukien piiriin. Odottelemme vielä tarkempia tietoja ja ohjeita tukimuotoihin liittyen, mutta kesään mennessä haut saadaan toivottavasti jo auki, kertoo Leader Suupohjan toiminnanjohtaja Hanna-Leena Pihlajaniemi.      

Pitkä työ tuottaa tulosta

Uutta ohjelmakautta on valmisteltu pitkään yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyötahojen – ja ennen kaikkea alueen asukkaiden kanssa. Leader-ryhmä on hyvin selvillä toiminta-alueensa nykytilasta ja kehittämistarpeista. Seuraavan viiden vuoden toimintaa ohjaava strategia on tehty paikallisten toimijoiden ehdotusten, ideoiden ja visioiden pohjalta. Strategiassa on huomioitu alueen erityispiirteet, joten suunnitellut toimenpiteet vastaavat suoraan alueen tarpeisiin. Maa- ja metsätalousministeriö arvioi palautteessaan strategian kokonaisuudessaan hyväksi ja alueen näköiseksi.

Uuden CAP27-kauden rahoitusten haku käynnistyy kevään 2023 aikana. Tällä hetkellä uuden ohjelmakauden aloitusta vielä valmistellaan. Haun virallisesta aukeamisesta Leader Suupohja tiedottaa erikseen.