Leader Suupohjan uutiskirje 5/2021


Klikkaa itsesi uusimpaan uutiskirjeeseen.

Toimistolla ovet avoinna ja 25-vuotisjuhlakakkua tarjolla!

Avointen ovien ja 25-vuotisjuhlan kutsu.
Leader Suupohjan uusien toimistotilojen avajaisia ja samalla Suupohjan Kehittämisyhdistyksen 25-vuotisjuhlia vietetään perjantaina 26.11.2021 klo 12-18.

Kahvittelun lomassa on luvassa klo 14 ja klo 16 Panula-opiston nuoren musisointia sekä Leader-aiheinen tietokilpailu.

Tervetuloa!

KykyDesign – tee oman elämäsi kärrynpyörä, kuperkeikka, kukonkeikka!

Yrjänäisen vanhan kyläkoulun pihalla Kauhajoella on pieni punainen mökki. Eräänä päivänä paikalle saapui Kaisa, joka löysi mökistä pölyttyneen vanhan aapiskukon. Aapiskukko pyöri ulos mökistä kuin vanha kärrynpyörä ja pälyili hölmistyneenä koulun pihamaalla päätään puistellen.  Se oli päästään pyörällä, koska se oli herännyt pitkiltä unilta. Kuten kukkokin moni meistäkin pelkää uuden kokeilemista. Aapiskukko Yrkyn uskaltautuessaan kokeilemaan uutta, se sai kirjavat värinsä takaisin ja lempeän luonteensa. Kyläkoulun muistot heräsivät eloon luovalla ja värikkäällä tavalla.

Nyt Kukon ja Kaisan vieraat voivat kokea elämyksellisen kukonkeikan!

Kärrynpyörää heittävä värikän Yrkky-kukko piirroshahmona.

KykyDesign yrityksen liikeidean sydämessä ovat toiminnalliset ja luovat taidelähtöiset menetelmät sekä niiden tarjoaminen erityisesti henkilöille, jotka ovat syystä tai toisesta vaarassa syrjäytyä tai jäädä palveluiden ulkopuolelle. Juuri kykyjen löytäminen on taidetta, jonka keskiössä on ihmisten osallistaminen. Tulevaisuudessa yritys pyrkii kehittämään toiminnassaan uudenlaisia toiminnallisia menetelmiä tuottavia palveluita erityisesti sosiaalipalveluiden puolelle. Yrityksen palveluihin kuuluvat osallistavat kulttuurihyvinvointipalvelut, joissa pääpaino on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kyky ja sen yrittäjä Kaisa Isomäki pyrkivät luomaan moniaistisia kokemuksia, jotka huomioivat myös luontonäkökulman.

KykyDesign tavoittelee tuottamillaan palveluillaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sosiaalista osallisuutta lisäten. Se tavoittelee myös sellaisen arvon muodostamista, joka kiinnittää huomiota aineettoman pääoman lisäämiseen. Sen arvomaailman keskiössä ovat kaikkien osallistamisen mahdollistaminen sekä kulttuuriperinnön ylläpitäminen luonnon monimuotoisuutta arvostaen. Palveluiden laatu muodostuu ammattimaisesta ohjauksesta ja asiakaslähtöisyyden huomioimisesta. Yritys tuottaa yksilöllisiä elämyksiä kuitenkin yhdessä toimien.

KykyDesignin intohimona onkin kohdata ihmisiä tuottaen heille merkityksellisiä kokemuksia. KykyDesignin tarina kulkee ihmisten rinnalla mahdollistaen kulttuuristen oikeuksien ja arjen arvokkaiden asioiden toteutumisen kohderyhmästä riippumatta.

KykyDesignille myönnettiin Leaderin perustamistuki syksyllä 2020. Kyseisellä tuella Isomäki kouluttautuu muun muassa ensimmäiseksi sertifioiduksi itsenäiseksi Taidesukellus® -ohjaajaksi syksyllä 2021. Taidesukellus on kaikille, suuryrityksistä julkishallintoon ja kuntoutusterapiaan sopivaa työpajatoimintaa, jossa hyödynnetään kuvataiteen peruselementtejä -ja tekniikoita sekä uusia innovatiivisia tekniikoita. Elämyksellinen tuokio voidaan toteuttaa KykyDesignin toimipaikassa Yrjänäisessä, asiakkaan haluamissa tiloissa tai jopa etänä. Konsepti soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi yrityksille tyhy-toiminnaksi ja se on mahdollista toteuttaa myös etänä yhteisiä elämyksiä mahdollistaen. Sukellus on sykähdyttävä salaisuus, joka sinun täytyy itse nähdä ja kokea. Tulevaisuudessa Yrjänäisen koululla pääsetkin kutomaan kangaspuilla ja telinevoimistelemaan.

Työpöydät ikkunan edessä. Pöydillä työalustat, papereita, siveltimiä sekä värejä.
Yrityksen toimitilat sijaitsevat entisellä Yrjänäisen koululla.

Isomäki perehtyi palvelumuotoiluun ja tarinallistamiseen opiskellessaan Hämeen Ammattikorkeakoulussa sosionomiksi (YAMK)- linjalla kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä. Myönnetty perustamistuki mahdollistaa yritykselle myös brändin luomisen tarinallistamisen avulla, jota on viety yhdessä eteenpäin tarinallistaminen menetelmän kehittäjän Tarinakoneen Anne Kalliomäen kanssa. Yllä mainittu Yrkyn tarina on myös seurausta tästä Annen kanssa kuljetusta yhteisestä matkasta.

Yrittäjä työskentelee mielellään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä vanhusten kanssa. Lastensuojeluyksiköt ja hoivakodit ovatkin Isomäelle mieluisia asiakasryhmiä. Tulevaisuudessa Isomäki haaveilee KykyDesignin olevan johtavien kulttuurihyvinvointipalveluita tuottavien kulttuurihyvinvointikeskusten asemassa Suomessa. Lisää Kaisasta, Yrkystä ja KykyDesignista voit lukea heidän verkkosivuiltaan.  


Innostuva maalla-asuja ja suupohjalaistunut savolainen

Leader Suupohjan hallituksessa on Kauhajoelta neljä edustajaa. Nyt pääsemme tutustumaan heistä kahteen: Eija Venäläiseen ja Sirkku Ylikoskeen, jotka molemmat ovat hallituksessa mukana nyt toista vuotta. 32-vuotias Eija toimii aktiivisesti Suupohjan Nuorkauppakamarissa ja on hallituksessa yhteisöedustaja. Valkoisen Puun markkinointipäällikkönä toimiva Sirkku taas on mukana hallitustyössä maaseudun asukkaiden edustajana.

Eija on ammatiltaan varhaiskasvatuksen opettaja. Aiemmalta koulutukseltaan hän on bio- ja elintarviketekniikan insinööri. Valkoisen Puun markkinointipäällikkönä toimivalla Sirkulla taas on opiskellut itsensä rakennusrestauroijaksi.

Sirkku kuvailee itseään intohimoiseksi lähiretkeilijäksi, joka ”nuohoaa perämetsiä kartasta bongattujen jännien paikkojen perässä koiran kanssa”. Nuorkauppakamaritoiminnan lisäksi Eijan vapaa-aikaan kuuluu liikunta ja rivitanssi. Molemmat pitävät touhuilusta lastensa kanssa: Eijalla on yksi lapsi ja Sirkulla neljä.

Leader-toiminnasta Sirkulla on kokemusta niin henkilöstön puolelta, kuin yhdistys- ja yritysasiakkaana.

–  Toiminta on hyvin merkittävä tulonsiirtokeino EU:lta kotikonnuille ja myöskin varsin tuloksellinen sellainen: katsoo nyt vaikka yritystuen lukuja, tai sitten lähiretkipaikkojen hankerahoilla tehtyä varustelua.

Suhteellisen uutena hallitusjäsenenä Eija nostaa esiin sen, että lyhyessäkin ajassa on jo päässyt näkemään monipuolisesti hankkeiden rahoitustoimintaa sekä Leaderin toimintakauden vaihtumisen siirtymäkaudeksi. 

– Haastavaa on, jos on monia hyviä hankkeita, jotka kaipaavat rahoitusta, mutta kaikkia ei ole varaa rahoittaa. Silloin on tärkeää arvioida hankkeita monesta näkökulmasta ja huomioida tasapuolisuus päätöksiä tehtäessä. Leader-toiminnan kautta voidaan rahoittaa monipuolisesti hyvin erilaisia hankkeita, joilla ei välttämättä olisi mahdollisuutta saada rahoitusta muista lähteistä, toteaa Eija.  

Leaderin vahvuus virkamiesluovuus ja yritysten tukeminen

– Leaderissa mielestäni hienoimpia asioita on virkamiesluovuus: motivoitunut Leader-henkilöstö, joka osaa löytää ratkaisut hanketukiin -sääntöjen puitteissa toki. Käytäntö ja byrokratia yhdistyvät tässä tehokkaasti, esittää Sirkku.

Maaseudun elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin näkökulmasta naiset näkevät Leader-toiminnalla merkitystä erityisesti yritysten tukemisen ansiosta. Yritystuilla luodaan työpaikkoja ja yhdistyksiä tukemalla uutta toimintaa.

–  Senkin voi sanoa vahvuudeksi, että ihmiset oppivat byrokratiaa ja hankkeiden hakutekniikkaa ihan käytännössä. Siitä taas voi olla merkittävääkin hyötyä: joku oppii hankkeista yhdistyksen toiminnan kautta ja kynnys hakea tukea omaa yritystä perustaessa madaltuu jne., huomauttaa Sirkku.

Suupohjan hyvä meininki

Etätyömahdollisuudet ja lisääntyvän monipaikkaisuuden sekä luonnonläheisyyden ja luontomatkailun mahdollisuudet molemmat naisista näkevät Suupohjan plussina. Nuoria ammattilaisia tarvittaisiin kuitenkin alueelle taittamaan työvoimapulaa ja vastapainoksi väestön ikääntymiselle.

Suupohjassa on paljon mahdollisuuksia luontomatkailun saralla, niin kotimaan kuin kansainvälisenkin matkailun näkökulmasta. Myös etätyötrendi voisi olla Suupohjalle mahdollisuus.

– Haasteena näen väestön ikääntymisen ja tiettyjen alojen työvoimapulan, joissa molemmissa taustalla lienee nuorten ammattilaisten vähyys alueellamme, sanoo Eija. Haasteena on myös osan paikallisista oma, vähättelevä asenne. Aikas hyvä meininki Suupohjassa on! Täällähän parasta on just se, että mitään ei ole liikaa, palvelut hyvin saavutettavissa, kaikenlaista kehitystä tapahtuu yritysrintamalla, nostaa Sirkku.

Suurin haaste on osan paikallisista oma, vähättelevä asenne. Täällähän parasta on just se, että mitään ei ole liikaa, palvelut hyvin saavutettavissa, kaikenlaista kehitystä tapahtuu yritysrintamalla… Aikas hyvä meininki on! Alueen mahdollisuus on ihmisten lisääntyvä monipaikkaisuus, luonnonläheisyys ja yritystoiminta.

Eija Venäläinen
”Leader auttaa asiakkaitaan jalostamaan ideat hankkeiksi ja sitä kautta käytännön toteutukseksi”, iloitsee hallituksen suupohjalaistunut savolaisjäsen Eija.
Sirkku Ylikoski
”Olen tosi ylpeä Leader Suupohjasta. Siellä on ammattitaitoista ja asiakaspalveluhenkistä porukkaa duunissa. Näiden tyyppien päivittäisen duunin avulla ja ansiosta tänne saadaan suhteellisesti kokoon katsoen Suomen parhaita Leader-rahoituspaketteja, joilla luodaan alueelle työpaikkoja”, kiittelee Sirkku toimintaa.

Kylälle asumaan -ilta ja hyvinvointia vuoteen 2022

Kylälle asumaan -etäiltojen kiertue jatkuu!

Kuvituskuva.

Kaikki tiet vievät kylille. Tule siis sinäkin mukaan Teamsiin kuulolle, kun kyläyhdistykset astuvat esiin kertomaan, miksi juuri heidän kylällään on hyvä asua ja elää! Kutsua voi vapaasti jakaa.

Näistä kaikille avoimista illoista saat viemisiksi mukaan ideoita myös oman kylän toiminnan kehittämiseen. Tai jos oikein ihastut, niin kylille voit myös muuttaa ihan pysyvästi, monipaikkaisesti tai vaikka vapaa-ajan asukkaana! Lähimatkailijat toivotetaan niin ikään lämpimästi tervetulleiksi iltoihin.

Tutustumisiltojemme aikana 3-4 kylää/pientä paikkakuntaa esittelee yleisölle kotikyläänsä omin sanoin, kuvin ja videoin. Kylän asukkaat ja aktiivit kertovat, millainen paikka heidän kotikylänsä on asukkaan näkökulmasta sekä esittelevät kylän tunnelmaa ja syitä, jotka saavat heidät viihtymään kylällä. Idean on kehittänyt Pohjois-Savon Kylien kyläasiamies Merja Kaija.

Etelä-Pohjanmaan tutustumisilta keskiviikkona 24.11. klo 18–20

Esiintymässä nähdään:

 • Koskenkorva, Ilmajoki
 • Kesäkuurtanelaaset ry, Kuortane
 • Kärjenkoski, Isojoki
 • Päntäne, Kauhajoki
 • Luoma-aho, Alajärvi

Ilmoittaudu mukaan täältä (lomake avautuu uuteen välilehteen)

Hyvinvointi-illat keväällä 2022

Tervetuloa mukaan hyvinvointi-iltoihimme! Järjestämme kerran kuussa hyvinvointiaiheisia iltatilaisuuksia, joissa alan ammattilaiset opastavat ja antavat vinkkejä mm. terveelliseen ravintoon, liikuntaan ja henkiseen hyvinvointiin. Illoissa on myös tarjoilua ja tuote-esittelyjä.  

Illat ovat kaikille avoimia ja ilmaisia! Erilaiset mittaukset tms. voivat olla maksullisia, niistä on maininta erikseen! Illat järjestetään Leader Suupohjan uusissa toimitiloissa Kauhajoella, Puistotie 51, 2. kerros. 

Iltoihin on tilojen ja tarjoilun takia ennakkoilmoittautumiset Tuijalle tuija@leadersuupohja.fi tai 040-7055801. Tilarajoitus, maksimissaan 20 henkilöä per ilta. 

to 20.1 klo 18–20 

Terveellinen ruokavalio 

Autamme sinua löytämään lempeän tien terveellisempään elämään. Kerromme, 
konkreettisia toimia terveellisen ruokavalion suunnitteluun ja toteutukseen.  
Halukkaille InBody -kehonkoostumusmittaukset, 15 €/ hlö 

 

Anne-Maria, Anne-Mari ja Suvi 

Ilmoittaudu tähän tilaisuuteen viimeistään ma 17.1.2022 tuija@leadersuupohja.fi tai 040-7055801 


to 17.2 klo 18–20 

Virtaa arkeen 

Mikä vie energiaamme 
Henkinen hyvinvointi 
Loppurentoutus 

Fyrrypiste Birgit Nurmela 

Ilmoittaudu tähän tilaisuuteen viimeistään ma 14.2.2022 tuija@leadersuupohja.fi tai 040-7055801 


to 17.3 klo 18–20 

Virkisty ja palaudu luonnossa 

Motivointia itsehoitoon ja liikkumiseen.  

 

Anne-Maria, Anne-Mari ja Suvi 

Ilmoittaudu tähän tilaisuuteen viimeistään ma 14.3.2022 tuija@leadersuupohja.fi tai 040-7055801 


Maaseutuparlamentti onnistui virtuaalisena ja monipaikkaisena

Virtuaalisena ja monipaikkaisena tapahtumana järjestetty Maaseutuparlamentti sai aikaan innostunutta pöhinää ja valtavan kehuvyöryn. Tapahtuma striimattiin suorana maailman maaseutupääkaupungista, Etelä-Pohjanmaan Kurikasta. Vaikka yleisöä ei ollut paikan päällä, kertyi ruutujen taakse pitkin Suomea runsaslukuinen joukko osallistujia. Tapahtuma tavoitti virtuaalisella alustalla lähes tuhat osallistujaa, livestriimin kautta parhaimmillaan yli 3000 henkilöä ja somessa jopa yli puoli miljoonaa!

Tapahtuma koostui livelähetyksen lisäksi kymmenistä inspiroivista työpajoista ja tietoiskuista sekä monipaikkaisesta ohjelmasta, jota järjestettiin eri puolilla Suomea niin livenä kuin verkon välitteisesti. Virtuaalisella alustalla pystyi katsomaan myös erilaisia videotervehdyksiä ja esittelyitä. Yhteinen keskustelu soljui päälähetyksen aikana aktiivisena tapahtuma-alustalla – osallistujien välille syntyi aitoa vuorovaikutusta ja tapahtumatunnelmaa etäisyyksistä huolimatta. (teksti: Maaseutuparlamentti.fi/Susanna Korkiatupa)

Keskusteluista runsaasti kiitosta ja tanssihaasteesta iloa

Kolmen päivän aikana keskusteluja käytiin laaja-alaisesti; reilusta siirtymästä, lähikouluista, sukupolvenvaihdoksista, laajakaistasta, yhteisöllisyydestä sekä hiiliviisaasta maaseudusta. Keskustelijat olivat valtakunnallisia vaikuttajia eri toimialoilta.

Menoa ja meininkiä Maaseutuparlamenttiin saatiin myös nuorten tanssihaasteesta. Elonkerjuu -yhtyeen kesällä ilmestyneeseen Tulessa -kappaleeseen nuoret tekivät koreografian ja tanssihaastetta levitettiin ympäri Suomea organisaatioille ja toimijoille. Haasteeseen kiitettävästi vastattiinkin ja riemukkaita tanssivideoita saatiin ihastella monitulkinnallisin koreografioin.

LEADER SUUPOHJAN TANSSIVIDEO: Leader Suupohja #ruraldancechallenge – YouTube

Monipaikkaisesti live-tilaisuuksia ja esittelyvideoita

Monipaikkaista ohjelmaa oli tarjolla lukuisilla paikkakunnilla. Osa ohjelmasta oli videoituja esittelyjä, osa livenä. Paikallisina live -tapahtumina oli mm. keskusteluja matkailun mahdollisuuksista, maaseudun mahdollisuuksista nuorten näkökulmasta, kylätalojen esittelyä ja sydäniskuri -kurssi. Suupohjan Leaderin alueella oli tarjolla laajakaista infotilaisuus Päntäneellä, kylmävesiuintiin tutustumista Hiukkajärvellä, kyläkierroksia Isojoella, Alpon Savannilla työstettiin Savannin ruusua ja Kauhanevalla oli mahdollisuus osallistua oppaan johdolla teemaretkeen: Suo meissä-menneessä ja tulevassa.

Tapahtuma sai kiitettävän yleisarvosanan

Maaseutuparlamentin palautekyselyn perusteella virtuaalinen ja monipaikkainen tapahtuma onnistui hienosti. Tapahtumaa väsymättä aamusta myöhään iltapäivään juontaneet Inari Fernándes ja Christoffer Strandberg saivat arvosanan 4,6, asteikkolla 1-5, ja tapahtuma yleisesti arvion 4,2. Arviota voidaan pitää erinomaisena, kun otetaan huomioon kaikki monet koronasta johtuneet vaiheet ja muutokset tapahtuman suunnitteluvaiheessa.

Leader Suupohjasta Maaseutuparlamentin tapahtumapaikalla Kurikan Kampuksella työskentelivät hanketyöntekijä Milla Akseli ja tapahtumakoordinaattori Kirsti Vuori vastaanottaen kaikki keskusteluihin saapuvat puhujat ja vieraat.

Christoffer Strandberg, Kirsti Vuori, Milla Akseli ja Inari Fernándes
Christoffer Strandberg, Kirsti Vuori, Milla Akseli ja Inari Fernándes.

Siirtymäkauden Leader-rahoituskuulumisia

Leader Suupohja sai 1,7 miljoonan euron rahoituspotin 1.4.2021 alkaneelle siirtymäkaudelle, jota toteutetaan aina 31.12.2022 asti.  Kun summaan lisätään vielä alueen kuntien rahoitusosuus 20 %, on julkista rahoitusta haettavissa hanke- ja yritystukiin näiden kahden vuoden aikana 2,1 miljoonaa euroa. Näin mahdollistetaan maaseudun pienten yritysten ja yhteisöjen hankkeiden rahoitus ilman katkosta ennen uuden EU-ohjelmakauden alkua. Rahoitusta myönnetään vanhalta ohjelmakaudelta tutuin rahoitusmuodoin ja -säännöin. Siirtymäkauden rahoitus tulee kuitenkin uudelle ohjelmakaudelle varatuista varoista.

Raha on tehnyt hyvin kauppansa ja Leader Suupohjan hallitus on tehnyt jo parissa viime kokouksessa rahoituspäätöksiä vuoden 2022 rahoituskehyksestä. Koko kehys on tarkoitus saada sidottua alkusyksyyn mennessä, että Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ehtii sitten varmasti tehdä viranomaispäätökset hankkeille ennen siirtymäkauden päättymistä 31.12.2022.

Siirtymäkaudella rahoituspäätöksen saaneet hankkeet

Leader Suupohjan hallituksen hyväksymistä hankkeista 20 on saanut tänä vuonna myönteisen rahoituspäätöksen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

Päätöksen saaneet hanketuet:

 1. Kurikan Metsästysseura ry: 3D-jousiammuntarata, Kurikka
 2. Isojoen kunta: Lauhansarven esiintymislava, Isojoki
 3. Isojoen-Karijoen 4H-yhdistys ry: Ideaverstas, Karijoki ja Isojoki
 4. Kauhajoen Karhu ry: Suupohjan hiihto-olosuhteiden turvaaminen uudella ekologisella ja kustannustehokkaalla lumensäilöntämenetelmällä, Kauhajoki
 5. Kurikan Wanhan aseman veturimiehet ry: Vaunuinvestointi, Kurikka
 6. Kauhajoen kaupunki: Suupohjan kesätaiteilijat, Kauhajoki
 7. Perälän Kyläyhdistys ry: Kylätalo Kemulan korjaustyö, Teuva
 8. SPL Etelä-Pohjanmaa ry: Treeniplassi, Kauhajoki
 9. LC Logistics Center Oy: SOTE-alan palveluntuottajat -esiselvitys, Isojoki, Karijoki, Teuva ja Kauhajoki
 10. Helsingin Yliopisto: TEOS II, Teuva
 11. Kansakunnan muisti ja elinikäinen oppiminen ry: Videointiprojekti, Kauhajoki
 12. Suupohjan Kehittämisyhdistys ry: Valmistelutuki, Suupohja
 13. Metsäkylän Nuorisoseura ry: Kehittämis- ja investointihanke, Kurikka

Päätöksen saaneet yritystuet:

 1. Voihan Vuohi Oy: 100% vuohenmaitojäätelö, Kurikka
 2. Sinkem Oy: Konehankinnat tuotannon tehostukseen, Teuva
 3. Antun Putki Oy: Orbitaalihitsauskoneen hankinta, Kurikka
 4. Hannulan Hitsauspalvelu Oy: Uudet toimitilat, Kurikka
 5. J. Ala-Ikkelä Oy: Viennistä uusi kulmakivi, Kauhajoki
 6. Ikkeläjärven Koneurakointi Oy: Lomatalo Lakso, Kauhajoki
 7. Almafysio: Hyvinvointikeskus, Isojoki

Tervetuloa Suupohjaan!

Leader Suupohja on toteuttanut kansainvälisessä matkailuhankkeessaan SE to NW ESTFIN esittelyvideon, jossa on mukana alueen matkailualan yrittäjiä ja -toimijoita sekä hienoja luontokohteita. Tervetuloa vieraanvaraiseen Suupohjaan!

Videon on tuottanut Islandlake Films / Tomi Saarijärvi.


Uusi Uhoo.fi

Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen uusi yhteinen laskeutumissivu on uusiutunut. Osoitteiden uhoo.fi sekä pareemaaseutu.fi kautta pääsee nyt uudelle teemasivulle, joka tuo entistä paremmin esiin Maaseuturahaston mahdollisuudet ja hanke-esimerkkejä.  

Niiden lisäksi sivuilta löytyvät ajankohtaiset uutiset, tietoa vaikuttavuudesta, Kylille-hankkeen infoa sekä keskitetysti Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen henkilöstön yhteystiedot.