Lisärahaa Leaderille paikalliseen kehittämiseen


Maa- ja metsätalousministeriö myönsi Leader Suupohjalle 1,7 miljoonaa euroa lisärahaa paikalliseen kehittämiseen.

Maa- ja metsätalousministeriö myönsi 11.3.2021 Leader Suupohjalle (Suupohjan Kehittämisyhdistys ry) 1,7 miljoonaa euroa siirtymäkauden rahoitusta vuosiksi 2021-2022. Kun summaan lisätään vielä alueen kuntien rahoitusosuus 20 %, on julkista rahoitusta haettavissa hanke- ja yritystukiin kahden vuoden aikana 2,1 miljoonaa euroa.

Lisärahalla mahdollistetaan maaseudun pienten yritysten ja yhteisöjen hankkeiden rahoitus ilman katkosta ennen uuden EU-ohjelmakauden alkua. Yhteensä siirtymäkauden rahoitusta oli Suomen 54 Leader-ryhmälle jaossa 69,4 miljoonaa euroa.

– On hienoa, että siirtymäkaudella on nyt käytössä merkittävä rahoituskehys, ja hankerahoitukseen ei tule varsinaista taukoa ollenkaan. Tähän asti ohjelmakausien vaihteeseen on aina tullut jonkinlainen katkos rahoitukseen, ja Leader-ryhmän toimintaa on pitänyt ajaa alas joksikin aikaa. Nyt maaseudun kehittämistä voidaan jatkaa keskeytyksettä ja aika lailla samanlaisella rahoitusresurssilla kuin varsinaisen ohjelmakauden aikanakin, kertoo toiminnanjohtaja Hanna-Leena Pihlajaniemi.   

1.4.2021 alkavalla kaksivuotisella siirtymäkaudella kaikki Suomen 54 Leader-ryhmää jatkavat yritys- ja hanketukien myöntämistä. Uusia rahoituksia myönnetään vanhalta ohjelmakaudelta tutuin rahoitusmuodoin ja -säännöin. Siirtymäkauden rahoitus tulee kuitenkin uudelle ohjelmakaudelle varatuista varoista.

Yritys- ja hankerahoituksen lisäksi Leader Suupohja sai 237.000 euroa lisärahoitusta Suupohjan Leader-ohjelman koordinointiin, rahoitusten haun aktivointityöhön sekä Leader-toiminnasta tiedottamiseen. Mukana summassa on myös uuden paikallisen kehittämisstrategian valmisteluun varattua rahaa. Strategiatyö EU-ohjelmakaudelle 2021-2027 on yhdistyksessä jo aloitettu.