Leader-tilannekatsaus – Siirtymäkausi alkamassa


Ohjelmakausi 2014-2020 on päättymässä ja ELY-keskuksen tulee tehdä tämä ohjelmakautta koskevat rahoituspäätökset 31.3.2021 mennessä. Leader Suupohjan osalta odotamme vielä päätöksiä muutamien hankkeiden osalta.

Vuosi 2020 oli vilkas hankerahoituksen osalta poikkeusoloista huolimatta. Positiivinen rahoituspäätös saatiin 38 hankkeelle, joista 15 oli suoria yritystukia ja 23 hanketukia. Hanketukipäätösten joukossa oli myös Leader Suupohjan oma Energia ja turva -teemahanke, jonka kautta rahoitettiin 10 pienempää toimenpidettä. Ihan uusia hankehakijoita saimme aktivoitua viime vuoden aikana 27.

Seuraavat hankkeet ovat saaneet rahoituspäätöksen jo tänä vuonna:

Hanketuet:

  1. Kurikan kaupunki: Kurikan luontoreittien kehittäminen, Kurikka
  2. Kuntosotka ry: Sotkanrinteiden kuntoportaat, Kauhajoki
  3. Karijoen Metsästysseura ry: Hirviradan kehittämishanke, Karijoki

Yritystuet:

  1. KH Teräs: Hitsausrobottiaseman hankinta, Isojoki
  2. KykyDesign: Löydä sisäinen kykysi -yrityksen käynnistäminen, Kauhajoki

Siirtymäkausi

1.4.2021 alkaa kaksivuotinen siirtymäkausi. Rahoitushakemuksia siirtymäkaudelle voi jättää niin yritys- kuin hankepuolellekin sisään Hyrrä-järjestelmään. Siirtymäkaudella on käytössä samat tukimuodot kuin nykyisellä ohjelmakaudellakin mutta otamme käyttöön uudelle ohjelmakaudelle varattuja rahoja.

Leader Suupohjan hallitus käsittelee hankehakemuksia kokouksissaan jo kevään aikana mutta lopullisia rahoituspäätöksiä voi ELY-keskuksen toimesta tulla vasta, kun siirtymäkauden varat on saatu käyttöön. Hakija voi kuitenkin aloittaa hankkeen omalla riskillä, kunhan hanke on otettu Leader-ryhmässä vireille.

Leader-hallituksen kevään kokousaikataulu

Leader Suupohjan hallituksen kokoukset ovat kevään osalta 13.3., 15.4., 20.5. ja 17.6. Hankehakemukset tulee olla vähintään kahta viikkoa ennen kokousta joko Hyrrässä tai paperisena Leader Suupohjan toimistolla.

Uuden kehittämisstrategian valmistelu 

Uuden strategian valmistelu on myös jo käynnissä. Tarvitsemme strategiaa varten alueen asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen ideoita ja ajatuksia siitä, miten toiminta-aluettamme tulee kehittää tulevina vuosina. Tällä hetkellä ideoita voi jättää meille esimerkiksi verkkosivuiltamme löytyvän ideahaun kautta tai lähettää niitä meille suoraan sähköpostilla.

Uusi ohjelmakausi on tämänhetkisten tietojen mukaan alkamassa 1.1.2023. Haku paikalliseksi Leader-ryhmäksi on kaksivaiheinen ja ensimmäisen vaiheen haku päättyy 31.5.2021. Haun ensimmäisessä vaiheessa mm. muodostetaan Leader-ryhmien toiminta-alueet ja tehdään alueelle tarve- ja voimavara-analyysi.

Hankerekisteristä ideoita

Ruokavirasto pitää yllä valtakunnallista hankerekisteriä, josta voi selailla tietoja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 rahoitetuista kehittämishankkeista sekä yritystuista. Tiedot hankerekisteriin tulevat Ruokaviraston hallinnoimasta tietojärjestelmästä ja päivittyvät kerran vuorokaudessa.