SYTYKE

Hankkeen työntekijäksi 1. kesäkuuta alkaen on siirtynyt Aili Raudla-Majakangas.

1. Yritysten tietämyksen parantaminen
SYTYKE-hankkeen tarkoitus on auttaa yrityksiä ja yrittäjiä mm. tiedostamaan heille mahdollisesti myönnettävistä rahoituksista ja palveluista. Pandemia on aiheuttanut toimintaympäristöön muutoksia ja digitalisaatio ottaa valtaa entistä voimakkaammin yritysmaailmassakin. Nopea digimaailman haltuun ottaminen koronatilanteen alkaessa onkin ollut pelastus ja elinehto monelle yritykselle. Paluuta täysin entiseen tuskin koskaan tulee, vaan kaikki tämä opittu jää käyttöön. Hankkeen tavoitteena on myös siis auttaa yrityksiä hyppäämään digitalisaation kelkkaan esimerkiksi työpaja- ja sparraustilaisuuksilla, joiden aiheita voisi olla mm. LinkedInin hyödyntäminen.

2. Yrittäjien verkostoitumisen ja hyvinvoinnin edistäminen
Koronan aiheuttamat rajut muutokset koskevat koko maailmaa ja ovat taloudellisen iskun lisäksi
kova henkinen shokki yrityksille ja yrittäjille erityisesti nyt, kun pandemia on pitkittynyt. On erittäin
tärkeää, että yrittäjä ei jää tässä vaikeassa tilanteessa yksin. Hankkeella edistetään yrittäjien
verkostoitumista ja nostetaan esille positiivisia esimerkkejä yritystoiminnan kehittämisestä sekä
erilaisten palveluiden hyödyntämisestä.
Yrittäjien hyvinvointiin on nyt myös tärkeää kiinnittää huomiota. Jaksaminen on lujilla uusien ja
isojen haasteiden edessä. Voimaa jaksamiseen voidaan hakea itsenäisesti luonnosta, liikunnasta tai
vertaistukea hyödyntämällä tai osallistumalla erilaisiin järjestettyihin tilaisuuksiin.
SYTYKE-hanke järjestää Yrittäjätulet-nimisiä tapaamisia alueen yrittäjille luontoretken, keskusteluiden ja iltapalan merkeissä. Ensimmäiset Yrittäjätulet järjestetään Kauhanevalla 16.6 klo 18.00-21.00.

3. Suupohjan Rekrymessujen järjestäminen
Hankkeen tavoitteena on kokeilla Rekrymessujen järjestämistä. Messut järjestetään
virtuaalisena hankkeen Suupohjan alueella. Tarkoitus on saada
työnhakijoille ja yrittäjille turvallinen kohtaamispaikka ja mahdollisuus uusien työsuhteiden
solmimiseen. Työvoiman saatavuus on monella yrityksellä jo kasvun este ja siksi työllistymistä on
hyvä hankkeen toimin edistää.