Kylille uutiskirje 01122023


Tulevaisuuden kylä 2.0 alkaa

Älykkäät kylät – älykäs maaseutu -yhteistyöhanke

Älykkäät kylät ovat maaseutuyhteisöjä, jotka yhteistyössä eri toimijoiden kanssa käyttävät omia vahvuuksiaan etsiessään ratkaisuja maaseudun haasteisiin. Ne hyödyntävät uusia toimintatapoja, kokeiluja ja digitaalisia työkaluja parantaakseen alueensa taloutta, sosiaalista hyvinvointia ja ympäristön tilaa osallistavasti ja innovatiivisesti.

TULEVAISUUDEN KYLÄ 2.0 ALKAA

Meillä Etelä-Pohjanmaan Leader -ryhmillä on alkamassa uusi Älykäs kylä -teemaan liittyvä hanke, jossa on kolme eri teemaa. Meillä on tarjota kylille näiden kolmen teeman puitteissa maksutta asiantuntija-apua, jolla kylien toimintaa voidaan kehittää uudelle tasolle. Alustavasti on suunniteltu avaustilaisuus järjestettäväksi ke 14.2.2024 klo 17.30 alkaen Seinäjoella. Tiedotan tästä vielä tarkemmin ensi vuoden puolella, mutta merkkaa kalenteriin jo alustava päivämäärä. Mikäli on kiinnostusta, järjestämme myös paikallisia ”kisakatsomoja”.

Jokaiselta alueelta valitaan kyliä, kyläryhmiä tai kokonaisia kuntia mukaan eri teemoihin, ja teemat muodostavat maakunnalliset ja paikalliset työryhmät, joissa ideoidaan teeman toteutusta ja kokeiluja, joita kylissä voidaan sitten toteuttaa. Hyväksi havaituista malleista tehdään jaettavat ja monistettavat toimintatavat. Teemoissa ja työpajoissa hyödynnetään asiantuntijoita ja sparraajia. Ryhmissä voi olla mukana myös kuntien edustajia sopivista tahoista. Hanke on maakunnallinen ja kestää 31.5.2026 saakka. Hankkeessa luodaan, kokeillaan ja jaetaan uusia tapoja ja malleja seuraavista teemoista:

Low cost; energia ja kiertotalous, Digitaalisten palvelujen kylät, Imagokylät

Kylät voivat hakea yllä oleviin teemoihin liittyen investointi-, kehittämis- tai pienhankkeita yhteistyöhankkeessa nousseihin ideoihin jo hankkeen aikana sekä sen jälkeen.

Energiakylät (energia ja kiertotalous):
Kylissä pyritään omavaraisuuteen, kestävyyteen ja yhteisöllisyyteen. Kokeiltavat mallit voivat liittyä:

 • Energiakartoituksiin ja uusiutuvan energian edistämiseen.
 • Jätteen vähentämiseen, kiertotalouteen ja kierrätykseen.
 • Paikallisen tuotannon suosimiseen ja jakamistalouteen.
 • Energiateknologioiden testaukseen.
 • Kestävän kulutuksen koulutuksiin ja yhteisöprojekteihin.
 • Yhteistyöhön muiden kylien kanssa.

Digitaalisten palvelujen kylät:
Kylässä keskitytään digitaalisten palvelujen kehittämiseen parantamaan tiedonsaantia, viestintää, yhteisöllisyyttä ja palveluiden saatavuutta. Esimerkkejä kokeiltavista malleista:

 • Paikallisten digitaalisten palvelujen kehittäminen.
 • Digitaalisten terveyspalvelujen tarjoaminen.
 • Yhteisölliset digitaaliset alustat ja foorumit.
 • Digitaalisten taitojen koulutus.

Imagokylät:
Kylissä rakennetaan selkeä ja houkutteleva imago ja brändi, joka korostaa niiden ainutlaatuista identiteettiä ja vahvuuksia. Esimerkkejä kokeiltavista malleista:

 • Visuaalisen identiteetin luominen ja vahvistaminen.
 • Strategisten markkinointikampanjoiden toteuttaminen korostaen kylän erityispiirteitä.
 • Yhteisöllisten tapahtumien ja festivaalien järjestäminen, jotka lisäävät kylän näkyvyyttä.
 • Digitaalisen näkyvyyden ja sisältömarkkinoinnin vahvistaminen.

TOIMINTAMALLI:
Järjestetään tiedotus- ja aktivointitilaisuus, joissa esitellään teemat asiantuntijoiden johdolla ja kylät voivat ilmoittautua heitä kiinnostaviin teemoihin. Kuhunkin teemaan otetaan mukaan enintään kuusi pilottikylää tai kyläryhmää/kuntaa.

 • Järjestetään teemoittaisia maakunnallisia ja paikallisia työpajoja, joissa luodaan uusia toimintamalleja, joita viedään eteenpäin pilottikylissä.
 • Toimintamalleista toteutetaan kokeiluja joko strategiahankkeen toimena tai erillisinä hankkeina.
 • Hankkeen tuotoksena saadaan jokaiselle pilottikylälle Älykäs kylä -suunnitelma ja kokemuksia kokeilluista toimintamalleista. Mallit voivat olla joko seudullisia tai koko maakunnan kokoisia tai kullakin kylällä voi olla oma kokeilu.

Hanke pyrkii rakentamaan suunnitelmia ja malleja, jotka tukevat kylien ja kuntien kehittymistä, edistäen yhteisöllisyyttä, energiaomavaraisuutta, digitaalisten palveluiden saatavuutta sekä kylän vahvaa ja houkuttelevaa imagoa. Jos kyläänne kiinnostaa jo nyt joku teemoista, voit ilmoittaa alustavasti kiinnostuksesi Tuijalle.

Kutsu Kyläkoutsi kylään!

Vuoden 2023 alusta on nyt tarjolla myös Kyläkoutsi-palvelutarjonta, jossa me koulutetut Kyläkoutsit® tarjoamme palveluja, koulutuksia ja tietoa monista tärkeistä aiheista. Tutustu tarjontaan ja kutsu Kyläkoutsi kylään!

Kylästä kuuluu – Kylien ja korttelien toimiva viestintä
Toimintaa taloihin! – Yhteisöllisten tilojen monipuoliset käyttömahdollisuudet
Vapaaehtoistyö kylissä ja kortteleissa – Markkinoi, rekrytoi ja motivoi
Mistä rahaa toimintaan? – Varainhankinnan kehittäminen kylissä ja kortteleissa
Digitaidot kylissä ja kortteleissa – Yhdistystoimijoiden digiosaaminen haltuun
Kyläsuunnitelma – Kylän tai korttelin yhteinen tulevaisuus
Ideasta toteutukseen – Kehittämistarpeiden hankkeistaminen
Yhdistystoiminnan ABC – Kylä- ja korttelitoiminnan perusteet
Vaikuta & verkostoidu – Osallisuuden ja yhteistyön mahdollisuudet kylä- ja korttelitoiminnassa
Tapahtumatuotanto – Järjestä onnistunut kylä- tai korttelitapahtuma

Edelleen on tarjolla opastusta ja infoa alla mainituista teemoista, esim. digikahviloita ja 72 h varautumiskoulutuksia on koko ajan meneillään, myös turvallisuus- ja varautumissuunnitelmia voimme tulla miettimään yhdessä kyläyhdistyksen tai muiden kylän toimijoiden kanssa. Kaikki palvelumme ovat maksuttomia!

Ota yhteyttä Tuijaan, tuija(at)leadersuupohja.fi, 040 7055 801 (myös WhatsApp)