Rahoituslinjaukset kaudelle 2023-2027


Leader Suupohjan hallitus teki 22.3.2023 kokouksessaan rahoituslinjauksia rahoituskaudelle 2023-2027.

👍 Yleishyödyllisten investointien ja kehittämishankkeiden maksimitukimäärä on 100.000 €.

👍 Kehittämishankkeiden tukiprosentti on 80 tai 90 %. Tukiprosentti arvioidaan hankekohtaisesti.

👍Yleishyödyllisten investointihankkeiden tukiprosentti on 65 %.

👍 Kuntien investointihankkeisiin voidaan myöntää 60 % tuki.

👍 Selvitystyyppisten hankkeiden kustannusarvio maksimissaan 15.000 € ja tukiprosentti hankkeesta riippuen 80-90 %.

👍 Pienhankkeiden budjetti on 2.000-8.000 €

Leader-rahoituksen haku on jatkuva, ja hakemuksia käsitellään kesän kokoustaukoa (heinäkuu) lukuunottamatta kuukausittain.