Uuden Hyvis-teemahankkeen haku on alkanut


Hyvinvointia ja aktiivisuutta kyliin ja yhteisöihin. Hae mukaan Hyvis-hankkeeseen. Hakuaika 25.5.-30.6.2021.

Kuka voi hakea, mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon?

Hanke on tarkoitettu Leader Suupohjan toiminta-alueella eli Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka (pl. Jalasjärvi) ja Teuva toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille.  

Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joiden kustannusarviot ovat 2 000—9 000 € ja tukiprosentti on 70 %.

Hankkeen hakuaika on 30.6.2021 klo 15 saakka.

Hankkeen teemat

HYVIS – teemahankkeella tuetaan maaseudun asukkaiden ja erityisesti nuorten hyvinvointia, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä toimenpiteitä. Tavoitteena on aktivoida asukkaita, luoda uutta toimintaa, saada uusia ihmisiä mukaan toimintaan ja uusia käyttäjiä yhteisiin tiloihin. Lisäksi tavoitteena on lisätä toimintaa kyliin, lisätä yleishyödyllisten tilojen, kylätalojen, puistojen ja ulkoilualueiden monipuolisempaa käyttöä ja käyttöastetta ja lisätä asuinympäristön viihtyisyyttä, turvallisuutta ja kestävyyttä.

Esimerkkejä tuettavista toimenpiteistä:

  • investointeja, jotka edistävät olemassa olevien alueiden ja kiinteistöjen käyttömahdollisuuksia
  • pieniä investointeja, joilla rohkaistaan liikkumiseen ja hyvinvoinnin parantamiseen, esimerkiksi ulkokuntoilu- tai liikuntavälineet ja pelivälineet
  • sisäharrastustilojen kunnostus ja laitehankinnat
  • yhteisten tilojen investointeja, jotka lisäävät sosiaalista kanssakäymistä, kuten grillikatos ja huvimaja
  • luontokohteiden ja reittien kunnostus; laavut, nuotiopaikat, kalusteet, viitoitukset, opasteet, kaiteet, pitkospuut, pienet sillat, portaat
  • pienet hankinnat mm. tapahtumien järjestämiseen tai muun yhdistystoiminnan kehittämiseen; teltat, katsomot, lavarakennelmat
  • yleisötilaisuuksissa käytettävän varustuksen hankkimista, kuten videotykit, äänentoistolaitteet, valkokankaat, pöydät ja tuolit
  • kuivakäymälät, biovessat
  • esteettömyyden parantamista, esimerkiksi luiskat ja leveät kulkureitit
  • hankintoja, jotka parantavat alueen turvallisuutta, esimerkiksi kylätalon hälytysjärjestelmä, aidat tai valaistus

Lisätiedot teemahankkeen omilta sivuilta tai 040-7055801 Tuija Takamäki.