Yritys-, Yhteisö- ja NuorisoLeader-rahat jälleen haettavissa


Vuoden 2022 pienrahoitukset yrityksille, yhteisöille ja nuorten ryhmille ovat taas haettavissa.

Leader Suupohjan Yritys-, Yhteisö- ja NuorisoLeader -rahoilla halutaan synnyttää ja tukea uutta toimintaa ja pienten projektien käynnistymistä yrityksissä, yhdistyksissä ja nuorten ryhmissä. Tavoitteena on saada erilaiset toimijat mukaan oman asuin- ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Rahaa myönnetään sekä kehittämisprojekteihin että pieniin investointeihin Leader Suupohjan omista varoista. Hakijan tulee olla Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n jäsen (nuorten projekteissa ryhmän vastuuhenkilön).

Rahoitettavien projektien sisällöt voivat liittyä esimerkiksi tapahtuman, harrastus-/kerhotoiminnan tai koulutuksen järjestämiseen tai koulutukseen osallistumiseen. Jos rahaa haetaan tapahtuman järjestämiseen, tulee sen olla kaikille avoin ja kohdistua pääasiassa lapsiin, nuoriin tai senioreihin. Investointiprojektin sisältö voi olla esimerkiksi yhteinen välinehankinta, julkaisu, rakentamis- tai kunnostusprojekti.

Sama yhdistys tai nuorten ryhmä voi saada tukea enintään kaksi kertaa vuodessa, mutta vain kerran vuodessa saman tyyppiseen toimintaan (esim. tukea myönnetään 1 tapahtumaan ja 1 hankintaan). YritysLeader-rahaa voi hakea kerran vuodessa.

YritysLeader-raha

YritysLeader-rahaa voivat hakea pienet, 1-3 hlö työllistävät ja/tai juuri toimintansa aloittaneet yritykset. Hakeminen on mahdollista myös osa-aika-, kevyt- ja 4H-yrittäjille. Tukiprosentti on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään 600 euroa.

Lue lisää YritysLeader-raha -sivulta

YhteisöLeader-raha

YhteisöLeader-rahaa voivat hakea yleishyödylliset yhteisöt.

Tukiprosentti on 65 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään 500 euroa. Yhteisöt voivat hakea projektilleen ennakkoa 50 % myönnetystä summasta. Loput 50 % maksetaan projektin loppuraportin ja maksuhakemuksen palauttamisen jälkeen.

Lue lisää YhteisöLeader-raha -sivulta

NuorisoLeader-raha

NuorisoLeader-rahaa voivat hakea vähintään kolmen 13–25 -vuotiaan henkilön nuorisoryhmät. Ryhmän vastuuhenkilön tulee olla 18-vuotias.

Projektien tukiprosentti on 65 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään 500 euroa. Myös nuorisoryhmät voivat hakea projektilleen ennakkoa 50 % myönnetystä summasta. Loput 50 % maksetaan projektin loppuraportin ja maksuhakemuksen palauttamisen jälkeen.

Lue lisää NuorisoLeader-raha -sivulta