Yrittäjyyskokemusta Leader Suupohjan hallituksessa


Syyskuisessa vuosikokouksessa Leader Suupohjan hallitus sai uuden puheenjohtajakaksikon. Hallituksen puheenjohtajana nyt toista kautta toimiva teuvalainen 34-vuotias Aki Ollikkala sai varapuheenjohtajakseen hallitustyön Leader Suupohjassa juuri aloittaneen kurikkalaisen 50-vuotiaan Mika Ruutiaisen. Ollikkala edustaa Teuvan Yrittäjät ry:tä ja Ruutiainen Kurikan alueen matkailutoimijoita edustavaa Kurikka Travel ry:tä.

Puheenjohtajiston muodostaa nyt kaksi yrittäjää, joilla on molemmilla vahva näkemys mm. elinkeinoelämän tärkeydestä alueen elävänä pitämisessä. Ollikkala toimii yrittäjänä ilmastointiurakointialalla ja Ruutiainen matkailualalla leirintäalue- ja ravintolatoiminnoissa. Ruutiaisen yritystoimintaan kuuluu matkailun lisäksi harrastepuolen lentokoulutus maanlaajuisesti keskittyen Ultra-B ja Autogyrokoulutukseen.

Vapaa-aikanaan miehet keskittyvät urheiluun, kumpikin omalla tavallaan. Ollikkala lenkkeillen ja vesijuoksun parissa. Ruutiaisen luppoaika, jos sitä jää, taas kuluu lentämiseen ja moottoripyöräilyyn.

”Ajatellaan positiivisesti, suositaan paikallista ja tehdään yhdessä. Asenne ratkaisee”, summaa Leader Suupohjan hallituksen uusi varapuheenjohtaja Mika Ruutiainen (oik.). Näihin kehotuksiin voi yhtyä myös yhdistyksen puheenjohtaja Aki Ollikkala.

Takana olevat hallitusvuodet ovat avartaneet Ollikkalan näkemystä seudun toiminnasta monelta kantilta – yritysten mutta myös yhteisöjen toiminnan näkökulmasta.

”On ollut mukava huomata, miten hyviä hakemuksia meille tulee käsittelyyn. Rahoitettaviksi haetuista hankkeista käydään hallituksessa mielenkiintoisia keskusteluja. On tärkeää puntaroida niiden vaikutuksia alueemme edelleen kehittymiseen”, hän toteaa.

”Leader-rahoituksen merkitys on huomattava monen yrityksen ja yhdistysten investoinneissa ja kehittämisessä. Itse olen jopa pystynyt aloittamaan yritystoiminnan näiden hankkeiden kautta. Rahoituksen merkitys näkyy pitkällä aikavälillä työllisyydessä ja ihmisten hyvinvoinnissa, vara-pj Ruutiainen summaa.

Ruutiainen näkee alueen mahdollisuuksina yrittäjähenkisyyden. Haasteena taas liian itsenäisen tekemisen. ”Mielestäni yritysten ja yhdistyksien tulisi toimia enemmän yhdessä. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse vain sen minkä osaa parhaiten”, hän kiteyttää.

Leader-ryhmissä valmistellaan parhaillaan uusia paikallisia kehittämisstrategioita ja Leader-ryhmiksi hakeutumista EU-ohjelmakaudelle 2021-2027.

”Tulevaisuudessa on tärkeää viedä päätöksentekoa eteenpäin rakentavasti ja johdonmukaisesti. Siihen tähdätään nyt myös strategiatyössä”, toteaa pj-Ollikkala.

Molemmat hallituksen nokkamiehistä kokevatkin tärkeäksi vaikuttamisen mahdollisuudeksi sen, että saavat olla aitiopaikalla mukana pohtimassa, mitkä ovat tälle alueelle, sen asukkaille, yrityksille ja yhteisöille tärkeitä asioita seuraavalla ohjelmakaudella.