Leader Suupohjan uutiskirje 5/2020


Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n vuosikokous

Yleisen kokouksen materiaalit löytyvät täältä

SYTYKE antaa yrityksille eväitä koronakriisistä toipumiseen ja tarjoaa alustoja vertaistuelle

SYTYKE-hankkeelle tuli tilaustata koronakeväänä. Alueellinen elinkeinotoimi oli purkautumassa, ja kunnissa oli tarve koronasta aiheutuvien tukitoimien hoitamiseen. Leader Suupohja alueellisena toimijana oli perusteltu taho ottamaan vastuulleen osan koronatoimien hoitamisesta. 

SYTYKE-hanketta rahoitetaan työ- ja elinkeinoministeriö maakuntien liittojen käyttöön osoittamasta kansallisesta määrärahasta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen. Rahoitusvälineestä käytetään lyhennettä AKKE ja näitä AKKE hankkeita on Etelä-Pohjanmaan alueella käynnissä kuusi kappaletta.

Hankkeen alkuvaiheen toimenpiteet painottuivat kiireelliseen tukineuvontaan yrityksille ja muihin koronakriisistä johtuviin viestintä asioihin. Muita hankesuunnitelmassa mainittuja toimenpiteitä toteutetaan vähitellen tilanteiden muutoksen ja yrityksiltä tulevien tarpeiden mukaan. Isossa roolissa hankkeen toimenpiteiden suhteen ovat kuntien elinkeinohenkilöt, jotka myös muodostavat hankkeen projektiryhmän yhdessä Leader Suupohjan kanssa.

SYTYKKEEN tavoitteena on yritysten tiedonsaannin edistäminen, vertaistuen ja hyvien esimerkkien välittäminen. Yritysten tiedonsaannin edistämiseksi tehdään yrityskohtaista palveluun ohjausta. Työnjaosta sovitaan kuntien elinkeinotoimien kanssa. Myöhemmässä vaiheessa järjestetään yrityksille tietoiskuja ja sparrauksia. Lisäksi koordinoidaan ja kehitetään viestintää, jotta varmistetaan tiedonkulkua alueella Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän purkauduttua. Tavoitteena on luoda alueen elinkeinotoimien käyttöön uutiskirjepohja. Lisäksi hankkeessa tullaan koordinoimaan vertaistukitoimintaa ja tuodaan esille menestystarinoita erilaisista kriiseistä selviytyneistä yrityksistä kaikkien tietoon.

Hankkeen toteutusaika on 23.4.2020 – 30.4.2021 ja sen kohdealueena ovat Kauhajoki, Teuva, Karijoki ja Isojoki.

Webinaari yrityksille 9.9

Hankkeen ensimmäinen toimenpide on yrityksille järjestettävä webinaari 9.9.2020 klo 14-16. Webinaarin aiheina on mm. muutoksen sietäminen, itsensä johtaminen, työn ja vapaa-ajan erottaminen. Webinaarin toteuttaa TimeOut Muutosvalmennus Oy. Webinaarin tarkempi sisältö ja ilmoittautumistiedot löytyvät Leader Suupohjan nettisivuilta ja Facebookista.

Vuoren varmasti

Vuonna 2000 Turusta Kauhajoelle muuttanut Kirsti on meille tuttu jo monista erilaisista yhteistyökuvioista vuosien saatossa. Leaderin palkkalistoilla Kirsti Vuori aloitti vuonna 2017 Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark alueen matkailun kehittämishankkeessa.

Valtakunnalliseen maaseudun kehittäjien suurtapahtumaan Maaseutuparlamenttiin Kurikassa 1.-3.10.2020 tarvittiin paikallinen koordinaattori ja Kirsti pyydettiinkin hoitamaan tehtävää viime syksynä. Tunnettujen seikkojen vuoksi Maaseutuparlamentti kuitenkin siirtyi muiden tapahtumien tavoin vuoteen 2021.

Parhaillaan Kirsti toimii projektikoordinaattorina Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittamassa SYTYKE -hankkeessa, jossa käsitellään kolmen kunnan yksinyrittäjien koronatukihakemuksia sekä järjestetään eri aiheisia tilaisuuksia yrittäjille koronan vaurioita paikkamaan yhteistyössä Kauhajoen, Teuvan, Isojoen ja Karijoen elinkeinohenkilöiden kanssa.

Leader-toimistolla Kirsti edustaa varttuneempaa väkeä, tai kuten hän itse sanoo, sodanjälkeistä sukupolvea. Värikkäällä työurallaan hän on ehtinyt tehdä monenlaista.

”Työssäni kohtaan runsaasti erilaisia ihmisiä ja tilanteita, joissa pitkästä ja monipuolisesta työkokemuksesta on hyötyä”, hän toteaa.
Vapaa-aikanaan Kirsti nauttii erilaisista kulttuuritapahtumista, kuljeskelee luonnosta tai matkustelee. Aikuisen poikansa Aleksin elämä on Turussa, joten ympyrä on sulkeutunut.

Pohjimmiltaan kaupunkilainen suhtautuu maaseudun tulevaisuuteen toiveikkaasti.

”Koronankin myötä on tullut konkreettinen muistutus ihmisille siitä, että elämää voilla muuallakin kuin isoissa kasvukeskuksissa. Digitaalisuuden hyödyntäminen ja väljyyden mukanaan tuoma mukava ja turvallinen elämä mahdollistavat maaseudun pysymisen tulevaisuudessa yhä varmemmin.”

Leader-kuulumisia

Taas toimistolla!

Kesän jälkeen olemme siirtyneet pääsääntöisesti työskentelemään toimistolle. Seuraamme kuitenkin yleistä tilannetta tarkasti, ja tarpeen vaatiessa siirrymme takaisin etätyökäytänteisiin. Suosittelemme yhteydenottoa ennakkoon sähköpostitse tai puhelimitse. Mikäli asiakas haluaa, tapaamiset voidaan nytkin järjestää esim. Teams-palavereina. 

Toimistojemme ovet Kauhajoella ja Kurikassa ovat auki seuraavasti:

Logistia, Kauhajoki

maanantai, keskiviikko ja torstai klo 10.00-16.00

Yrityspalvelupiste Formu, Kurikka

tiistai klo 9-11 ja 12-15 

Tarvittaessa tapaamisen Logistialle tai Formuun voi sopia myös muille arkipäiville.

Rahoitusrintamalta

Tällä hetkellä rahoitusrintamalla eletään tilanteessa, jossa tämän vuoden varat ovat sidottuina hankkeisiin. Odottelemme tietoa palautuvista varoista sekä ohjelmakausien väliin ajoittuvan siirtymäkauden rahoituksesta. Rahoitushakemuksia hyviin hankkeisiin yritys- ja yhteisöhankkeiden puolella voi yhä jättää. Ajankohtaista asiaa rahoitustilanteesta kannattaa seurata verkkosivuiltamme sekä Facebookista

Uusi ohjelmakausi ja strategia häämöttävät

Tämä EU:n ohjelmakausi on päättyy kuluvana vuonna, ja suuntaamme siirtymäkauden kautta katseita uuteen ohjelmakauteen 2021-2027. Uuden strategian valmisteluun tarvitsemme alueen asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen panosta ja siksi avaammekin ideahaun verkkosivuillemme syyskuun aikana. Pidäthän silmät auki ja käyt jakamassa meille ajatuksesi, kun ideahaku käynnistyy.

Kasvua elintarviketeollisuuden investoinneista

Alueidenvälisessä yritysryhmän kehittämishankkeessa Kasvua elintarviketeollisuuden investoinneista on mukana kolme elintarviketeollisuuden yritystä: Leader Suupojan alueelta KA Control Oy, KR-Tech Oy ja Leader Liiverin alueelta AuKon Service Oy. Hanketta hallinnoi kauhajokinen LC Logistics Center Oy, jonka tehtävänä on kehittää ja valmentaa alueen pk-yrityksiä. Ryhmän kaikki kolme yritystä ovat pieniä kasvuhaluisia yrityksiä, jotka hakevat hankkeesta kasvua erityisesti elintarviketeollisuuden investoinneille.

KA Control Oy Kauhajoelta, KR-Tech Oy Teuvalta ja AuKon Service Oy Kurikan Jalasjärveltä palvelevat asiakkaitaan rehellisellä pohjalaisella ”Tehdään mitä luvataan” -asenteella. Kolmen yrityksen yhteistyön tuloksena asiakkaat saavat käyttöönsä yritysten laajan osaamisen säilyttäen pienten yritysten ketteryyden ja joustavuuden. KA Control Oy tarjoaa teollisuusautomaation ja robotiikan palveluita, KR-Tech Oy on erikoistunut teollisuuden asennuspalveluihin ja AuKon Service Oy on teollisuusautomaation ammattilainen.

Hankkeen puitteessa on jo toteutettu yhteistä markkinointimateriaalia.

Ryhmän yrityksillä oli kahdenvälisiä yhteistyösuhteita entuudestaan ja yhteisellä ryhmähankkeella he haluavat tiivistää yhteistyötä ja tehostaa markkinointia. Yhteistyöllä haetaan mm. tunnettuutta, uskottavuuden lisääntymistä ja tehokkuushyötyjä sekä luodaan pohjaa yritysten kasvulle.

–Pk- yritysten kehittämisen suurimpana haasteena on markkinointi, kun yrityksistä ei välttämättä löydy osaamista tai aikaa markkinointiin ja ei ole resursseja palkata markkinoinnin ammattilaista. Tämä sai minut miettimään yritysryhmän kehittämishanketta, kertoo ryhmähankkeen idean isä seniorikonsultti Matti Sepponen LC Logistics Center Oy:stä.

Yritysryhmän kehittämishankkeen Leader-tuen osuus on 75 %. Tämä tieto sekä alustava ryhmähankeidea mukana Sepponen lähestyi yllä mainittuja yrityksiä ja innosti heidät osallistumaan hankkeeseen. Hankkeella on ollut myös työllistävä vaikutus, kun projektipäälliköksi palkattiin Jarmo Rajamäki. Rajamäen tehtävänään on mm. kontaktoida elintarvikealan yrityksiä ja löytää yrityksille sopivia yhteistyökumppaneita.

– Hanke on koronakeväästä huolimatta päässyt hyvin vauhtiin, yli sataan yritykseen on otettu yhteyttä ja alustavia työtarjouksia on jo tehty, kertoo Sepponen.

Liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisena Matti Sepponen suosittelee etenkin pienille yrityksille yritysryhmähanketta monista syistä mm. ryhmän yhtenäinen strategia ja markkinointi luo uskottavuutta yritysmaailmassa, ja hankkeesta syntyvät kulut jäävät pieniksi.

Kysyimme kahdelta osallistuvalta yritykseltä kokemuksia käynnissä olevasta yritysryhmähankkeesta.

Mistä idea yritysryhmähankkeeseen tuli?

toimitusjohtaja Kristian Aho KA Control Oy: 

-Yritysryhmähanke pohjautuu yritysten aikaisempien yhteistyössä tehtyjen projektien muodostamasta ryhmästä eli olemme osallistuneet useisiin projekteihin joko toimittajana tai alihankkijana.

toimitusjohtaja Hermanni Takala AuKon Service Oy:

– Muutaman yhteistyöyrityksen kanssa mietittiin, että pitäisi jotenkin saada tätä hommaa eteenpäin ja yrittää etsiä uusia asiakkaita elintarvikepuolelta, missä olemme vielä suht tuntemattomia.

Miksi lähditte mukaan yritysryhmähankkeeseen?

Aho: -Yritysryhmän tavoitteena on ollut löytää uusia asiakkuuksia ja suurempia projekteja, joihin ryhmään kuuluvien yksittäisten yritysten rahkeet eivät riitä.

Takala: – Mahdollisuus uusiin kontakteihin ja yrityksen kasvun mahdollisuus.

Millainen vaikutus yritysryhmähankkeella on ollut teidän yrityksenne toiminnalle?

Aho: – Uskoisin että yrityksen tunnettavuus on kasvanut jo nyt mahdollisten uusien asiakkaiden suhteen, mutta tosiaan koronan vaikutuksen takia ei ole päästy tutustumaan asiakkaisiin henkilökohtaisesti. Siitä huolimatta tarjouksia on päästy tekemään.

Takala: – Uusia kontakteja on tullut ja olemme päässeet tarjoamaan projekteja uusille asiakkaille ja muutamille vanhoillekin, joihin ei olla oltu viime aikoina yhteydessä.

Onko hanke tuonut konkreettisia tuloksia yritykselle?

Aho: – Muutamia uusia kontakteja on tullut ja joitain tarjouksiakin on saanut jättää.

Takala: – Jonkin verran on laskettu uusia tarjouksia ja muutamia asiakaskäyntejä on jo ollut. Nyt odotamme, että pääsemme käymään asiakkaiden luona, kun korona tilanne helpottuu. Useammassa paikassa on kyllä ollut kiinnostusta.

Suosittelisitko yritysryhmähanketta toisille yrittäjille?

Aho: – Yritysryhmä on nähdäkseni todella hyvä vaihtoehto haettaessa kasvua, kunhan jäsenillä on yhteiset arvot, selkeät tavoitteet, työnjaot ja toiminta on läpinäkyvää sekä jäsenten välillä vallitsee ehdoton luottamus.

Takala: – Kyllä siinä on paljon mahdollisuuksia, kun on oikeat yritykset samassa hankkeessa.

Kristian Aho
Hermanni Takala

Mikä on yritysryhmähanke?

Yhteistyöhankkeessa 3–10 yrityksen ryhmä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Yritysryhmähanke on yhdistelmä hanketukea ja yritystukea. Tuen hakijaksi eli hankkeen hallinnoijaksi sopii jokin kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Yritykset maksavat 25 % kokonaiskustannuksista yksityisenä rahoitusosuutena hankkeen hallinnoijalle. Hankkeen hallinnoija sopii jokaisen yrityksen kanssa, miten yksittäistä yritystä hankkeessa kehitetään, josta laaditaan yrityskohtainen suunnitelma ja kustannusarvio. Yhden yrityksen osuus kustannuksista muodostuu yhteisen osion yritykselle jyvitetystä osuudesta ja yrityskohtaisten kehittämispalveluiden kustannuksista.

Hankkeella voidaan esimerkiksi:

 • Kehittää uusia tuotteita ja menetelmiä.
 • Kehittää elintarvikkeiden lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita.
 • Kehittää hajautettua energiantuotantoa, resurssitehokkuutta sekä uusia menetelmiä ja teknologioita ilmastonmuutoksen lieventämiseksi.
 • Kehittää elintarvikkeissa, energiantuotannossa ja teollisissa prosesseissa käytettävän biomassan tarjontaa, toimitusketjuja ja logistiikkaa.
 • Edistää maatiloilla tuotettavien, hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalvelujen kehittämistä, tuotteistamista ja markkinointia.
 • Rakentaa mikroyritysten tuotannollista yhteistyötä.
 • Matkailua harjoittavien mikroyritysten matkailupalveluiden kehittämistä, markkinointia ja myyntiä.

You Are Star- Everyone is a star and deserves to twinkle!

You Are Star -hanke on Kauhajoen 4H-yhdistys ry:n nuorten työllistymiseen ja yrittämiseen keskittynyt hanke, jonka alkuperäinen toteutusaika oli 01.02.2019 – 31.07.2020. Hankkeelle haettiin kuitenkin jatkoaikaa 31.07.2021 asti koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan ja siihen liittyneiden sosiaalisten kokoontumisten sekä vapaa-ajan toiminnan rajoitusten vuoksi.

You Are Star -hankkeen tarkoituksena on tarjota nuorille tukea työllistymiseen ja yrittäjyyteen, sekä tuoda Suupohjaan nuorten kansainvälistä toimintaa. Hankkeen konkreettisina tavoitteina on lisätä nuorten kiinnostusta ja valmiuksia 4H-yrittäjyyttä sekä kansainvälistä toimintaa kohtaan ja ennen kaikkea tukea ja ohjeistaa jo työelämässä olevia tai pian työelämään pyrkiviä nuoria. Hankkeen kohderyhmänä ovat kauhajokiset sekä teuvalaiset 14-18-vuotiaat nuoret. You Are Star -hankkeen toiminta on painottunut käytännön vuorovaikutukseen sekä nuorten omaan osallisuuteen ja mielenkiintoon. Hankkeen aikana nuorille on järjestetty yhteensä yksitoista koulutusta ja tilaisuutta, joiden tarkoituksena on ollut parantaa nuorten osaamista ja valmiuksia työelämää, kuten kesätöitä, silmällä pitäen sekä lisätä kiinnostusta oman 4H-yrityksen perustamiseen. Nuorille on toteutettu muun muassa yritysvalmennuksia sekä perinteisesti että verkossa, digimarkkinointikoulutusta, pihatyökurssi, hygieniapassikurssi sekä perehdytystä työelämätaitoihin. Tämän lisäksi hanke on ollut mukana muiden järjestämissä tilaisuuksissa ja vieraillut kouluissa.

Hankkeen konkreettisina tuloksina voidaan nähdä hankkeen aikana perustetut kymmenen uutta 4H-yritystä sekä yhdistyksen Duuniringissä keikkatöiden muodossa työllistyneet nuoret. Duuniringissä keikkatöitä on kokeillut yksitoista nuorta, joista vielä yhdeksän tekee säännöllisesti keikkatöitä. Duuniringin eri asiakaskohteissa nuoret ovat saaneet soveltaa pihatyökurssilla oppimiaan taitoja käytäntöön.

Hankkeen aikana toteutettiin viikon mittainen yrittäjyysteemainen nuorisovaihto Espanjaan helmikuulla 2020, Miranda de Ebroon. Leader Suupohjalta saatu hanketuki mahdollisti hanketyöntekijän, Ronja Kuokkasen, työpanoksen nuorisovaihdon yhteydessä. Kuokkanen osallistui yhdessä matkalle lähtevien nuorten kanssa nuorisovaihdon suunnitteluun sekä valmisteluun. Nuorisovaihtoon haettiin erikseen myös Opetushallituksen myöntämää Erasmus+ Youth in Action -rahoitusta. Kauhajoen 4H-yhdistyksen espanjalaisena kumppanina nuorisovaihdossa toimi Brisa Intercultural -järjestö.

Nuorisovaihto sisälsi Espanjaan ja sen kulttuuriin tutustumisen lisäksi työpajoja liittyen yrittäjyyteen. Työpajoissa nuoret joutuivat muun muassa keksimään erilaisia tuotteita ja yrityksiä, joilla he voisivat esimerkiksi helpottaa ihmisten arkea ja työllistää nuoria.

Kuva: Brisa Intercultural

”Työpajat olivat yrittäjyyshenkisiä, ja käsittelimme muun muassa yrityksen eettisyyttä ja yrittäjyyteen vaadittavia taitoja.” -Laura Laakso

Kuten suomalaisten, myös espanjalaisten vaihtotiimi koostui kahdeksasta nuoresta ja kahdesta ohjaajasta. Espanjalaisten nuorten vaihtoviikkoa Suomeen oltiin kaavailtu alun perin heinäkuulle 2020, mutta koronatilanteen vuoksi vaihtoviikko viivästyy heidän osaltaan hieman. Nykyteknologia on kuitenkin mahdollistanut nuorten välisen kommunikaation virtuaalimaailman kautta. Suomessa tapahtuvalla vaihtoviikolla on muun muassa tarkoitus ideoida ja toteuttaa ulkomaalaisten nuorten kanssa pop up -yrityksiä.

Kuva: Brisa Intercultural

”Opimme matkan aikana paljon uutta yrittäjyydestä ja sen avaamista mahdollisuuksista. Ennen hankematkaa saimme muun muassa osallistua 4H-yrityskurssille. Myös uusia ideoita on virinnyt matkalla opittujen asioiden puitteissa, ja toivomme pääsevämme pian esittelemään kaunista kotimaatamme espanjalaisille ystävillemme.” -Laura Laakso

You Are Star -hankkeen esittelytekstiä varten on kerätty tietoa hankkeen hanketyöntekijältä, Ronja Kuokkaselta, sekä yhdeltä nuorisovaihtoon osallistuneelta nuorelta, Laura Laaksolta.

4H Yrittäjien esittelyt

Kerro hieman itsestäsi…

Kuka olet?
-Olen Minja Pääkkönen, 16 vuotta. Aloitan lähihoitajaopinnot elokuussa Seinäjoella, tällä hetkellä asustelen Päntäneellä.

Millainen 4H-yritys sinulla on ja kauanko olet toiminut 4H-yrittäjänä?
-Olen toiminut 4H-yrittäjänä vuodesta 2017 lähtien. 4H-yritykseni, Minja auttaa ja hoivaa, on toiminut hyvin laajalla skaalalla. Perustaessani 4H-yritystä ajattelin tekeväni lähinnä lastenhoitokeikkoja, mutta kokemuksia on tullut myös kahvituksista ja puutarhanhoidosta.

Kuvat: Henri Korpi, Ikuinen hetki

Mitä olet oppinut 4H-yrittäjänä ja mistä kiinnostus yrittämistä kohtaan heräsi?
-Koen että olen ihmisenä avoin sekä nopea oppimaan. Pidän erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä ja juuri siksi 4H-yrittäjyys on sopinut minulle todella hyvin. 4H-yrittäjänä olen oppinut arvostamaan sitä vastuuta, joka minulle suodaan, kun omat lapset ja koti jätetään nuoren hoiviin. Olen oppinut luottamaan myös itseeni enemmän. Kiinnostukseni 4H-yrittämistä kohtaan heräsi Facebookissa nähdystä 4H:n mainoksesta.

Minkälainen yhteys sinulla on You Are Star -hankkeeseen?
– Suoritin hygieniapassin YAS-hankkeen puitteissa. Hygieniapassikurssilla opin
paljon uutta siitä, miten keittiössä tulee toimia ja mitä tulee ottaa huomioon. Kesäkioskia ajatellen hygieniapassin hankkiminen oli välttämätöntä. Hygieniapassin lisäksi olen saanut tukea ja vastauksia kysymyksiini liittyen 4H-yrittäjyyteen YAS-hanketyöntekijältä.

Kerro hieman itsestäsi…

Kuka olet?
– Olen Henri Korpi, 20-vuotias, koulutukseltani media-assistentti ja nykyään myös taistelukamerakuvaaja.

Millainen 4H-yritys sinulla on ja kauanko olet toiminut 4H-yrittäjänä?
– Minulla on pienestä pitäen ollut pieni kiinnostus yrittämistä kohtaan. Reilu kaksi vuotta sitten 4H:n toiminnanjohtaja sai minut tekemään lopullisen päätöksen ryhtyä 4H-yrittäjäksi -siitä lähtien olenkin toiminut 4H-yrittäjänä ja päivääkään en ole katunut! Ikuinen Hetki, 4H-yritykseni, tarjoaa valo- ja videokuvauspalveluita, kuten muoto- ja tapahtumakuvausta. Yhdistyksille ja yritykselle toteutan erilaisia mainos- ja tuotekuvauksia. Näiden töiden ohella olen tehnyt myös graafista suunnittelua.

Kuvat: Henri Korpi, Ikuinen hetki

Mitä olet oppinut 4H-yrittäjänä ja mistä kiinnostus yrittämistä kohtaan heräsi?

-4H-yrittäjänä olen oppinut tietysti pyörittämään omaa yritystä ja oppinut, miten rakennetaan tyhjästä juuri oman näköinen yritys. Markkinointi ja asiakaspalvelu ovat tulleet tietysti tutuiksi: koko se ostostapahtuma siitä lähtien kun asiakas ottaa ensimmäisen kerran yhteyttä ja lopuksi saa kuvat itselleen. Yrittäjyys on tuntunut minulle aina omalta jutulta ja siksi 4H-yrittäjyys tuntuikin hyvältä idealta, sillä tiesin että se on turvallinen ja hyvä tapa koittaa miten yrittäjyys sopii itselle ilman sen suurempia riskejä ja paperisotkuja. Jos toteaa, ettei tämä olekaan oma juttu, on helppo lopettaa.

Minkälainen yhteys sinulla on You Are Star -hankkeeseen?
– Aivan aluksi olen toteuttanut You Are Star -hankkeelle heidän toiveidensa mukaisen logon. Logon teon lisäksi olen myöhemmin ottanut kuvia muista 4H-yrittäjistä muun muassa Kauhajoen 4H-yhdistyksen nettisivuja varten.

Kuvat 4H-yrittäjistä: Henri Korpi, Ikuinen Hetki
Tekstit: Janita Mäkelä (Leader Suupohjan kesätyöntekijä 2020)

FINEST Media -kansainvälisen nuorisohanke on alkanut!

Koronakevään aikana Leader Suupohjan on verkkaisissa merkein käynnistänyt uuden peli- ja mediakasvatusta, nuorisotoimintaa sekä kansainvälisyyttä yhdistävän FINEST Media -hankkeen. Hankkeessa työskentelevät hankesuunnittelija Janne Taipaleenmäki sekä hanketyöntekijä Aili Raudla-Majakangas.

Kevään ja syyskesän aikana hankkeessa on järjestetty mm. pelitapahtumia verkon yli sekä käynnistelty nuoriso-Leader -toimintaa. Yhdessä hankkeen kansainvälisten kumppaneiden kanssa on suunniteltu kansainvälisiä kesäleirejä sekä niihin liittyvää nuorten mediatoimintaa.

Leader Suupohjan Janne (vas.) ja Aili (ylh. oik.) tapasivat Viron hankekumppanit Helsingissä elokuun alussa. Tapaamisessa lyötiin lukkoon aikataulut ja teemat tulevien kesäleirien mediatehtäviin. Kuvassa myös Valgamaan nuorisokeskus Tanklan johtaja Marek Mekk (tak. vas.), Valgamaa Partnerluskogun toiminnanjohtaja Tiina Ivask (alh. kesk.) sekä kouluttajat Paul Poderat (oik.) ja Egle Kõvask (tak. kesk.).

Nuoria mediantekijöiksi?

FINEST Media etsii video- ja valokuvauksesta, podcastien nauhoittamisesta ja muusta mediaan liittyvästä kiinnostuneita 14-20 -vuotiaita nuoria. Teemme porukalla mm. teemoihin liittyviä videopätkiä ja podcasteja, joiden jälkeen järjestetään kesäleirit Virossa sekä Suomessa. Osallistujilla on mahdollisuus tutustua laitteisiin, kuten droneihin ja paikallisradion kalustoon. Nappaa kaverisi mukaan ja ilmoittaudu Jannelle!

Hyväntekeväisyyspelitapahtumilla rahaa mielenterveystyöhön

Hanke järjesti 14.-16.8. yhdessä Suomen Speedrun-yhdistys FinnRuns ry:n kanssa hyväntekeväisyyspainotteisen pikapelimaratonin. Tapahtumassa pelaajat ympäri Suomea pääsivät näyttämään taitojaan eri peleissä. Maratonissa nähtiin uusia henkilökohtaisia ennätyksiä, joista mm. Timon (https://www.twitch.tv/timopy) Siralim-pelin läpipeluu (=runi) oli uusi maailmanennätys 12 sekunnin erolla edelliseen.

Tapahtuman studio sijaitsi Leader Suupohjan toimistolla ja studiolla tapahtumaa pyörittämässä oli Jannen lisäksi FinnRuns ry:n Juuso Hämäläinen.

Katsojat pystyivät vaikuttamaan maratonin sisältöön lahjoittamalla hyväntekeväisyyskassaan tapahtuman aikana. Keräsimmekin viikonlopun aikana huimat 5005 euroa Suomen Mielenterveys MIELI ry:lle, iso kiitos kaikille lahjoittaneille, katsojille, pelaajille ja järjestäjille! Tämä oli vuoden toinen verkon yli lähetetty pikapelimaraton ja vuoden hyväntekeväisyyssaldoksi saimme 6916 euroa.

FINEST Media jatkaa syksyn tapahtumien suunnittelua ja tapahtumia järjestetään sitä mukaa, miten vallitseva tilanne sen sallii. Kehitteillä ovat mm. pelimusiikkikonsertti ja kiertävät peli-illat.

Nuoriso-Leader -toiminta alkaa

Käynnistelemme nuoriso-Leader toimintaa. Toiminta voi olla esimerkiksi nuorten järjestämiä tapahtumia ja tempauksia. Jos olet 14−30 -vuotias, kiinnostunut nuorille suunnatusta toiminnasta, alueen kehittämisestä tai vaikuttamisesta niin ota yhteyttä!

Jos sinulla on ideoita toimintaan tai haluat olla mukana järjestämässä peli- ja media-aiheisia tapahtumia tai osallistua nuoriso-Leader -toimintaan, ota yhteyttä janne.taipaleenmaki[at]leadersuupohja.fi / 040 171 5600.

Korona-avustus seurantaloja ylläpitäville yhteisöille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut haun avustukseen, joka on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien yhteisöjen ja säätiöiden tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Avustus on haettavissa 18.9.2020 asti. Avustusta voidaan käyttää rakennusten ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin, joita ovat mm. sähkö-, lämmitys- ja vesimaksut, tietoliikennemaksut, vakuutukset, kiinteistöverot, kiinteistöhuollon maksut ja palkkamenot, välttämättömät huoltokorjaukset sekä mahdolliset muut rakennuksen käyttökunnossa pitämiseen liittyvät menot.

Lisätietoja löytyy esimerkiksi Suomen Kylät ry:n sivulta

Vuoden kylä 2020

Vuoden eteläpohjalainen kylä 2020 on parhaillaan etsinnässä. Onko se teidän kylänne? Täytä hakemus syyskuun loppuun mennessä ja perustele, miksi teidän kylänne on maakunnan paras kylä. Kaikenlaiset kylät voivat olla parhaita kyliä, kerro missä asiassa teidän kylänne on hyvä.

Viime vuonna palkittiin Ilvesjoki Jalasjärveltä. Lisätietoja ja hakukaavakkeen löydät Eteläpohjalaiset kylät ry:n sivulta

Suomen luonnon päivä ja #nukuyöulkona 29.8.2020 Levanevalla

Suomen Latu haastoi viidennen kerran koko Suomen nukkumaan yönsä ulkona 29.8.2020. Suupohjassa teemapäivää vietettiin Levanevan luonnonsuojelualueella 15 hengen ja neljän koiran kokoonpanolla.

Sää suosi ja pääsimme nauttimaan luonnonsuojelualueen upeista suomaisemista ja pitkospuista Taikapolun Ismon opastuksella. Ritan joogaamosta Rita piti meille patikoinnin päätteeksi rentouttavan ja venyttävän metsäjoogan, joka oli mahtava kokemus ja kaikille meille uusi tuttavuus.

Mukavan illanvieton päätteeksi väki kömpi telttoihinsa, ja aamulla pienen kierroksen jälkeen lähdimme kotia kohti yhtä kokemusta rikkaampina ja luonnon terveysvaikutuksista virkistyneinä.

Kurkkaus syksyn tapahtumiin

8.9. Ruohonjuuritason kestävyysratkaisut -seminaari ja työpaja

Tervetuloa pohtimaan, kuinka edistämme kestävää arkea, asumista ja hyvinvointia maaseutu- alueilla! Maaseutupolitikan neuvoston Kansalaistoiminta ja hyvinvointi –verkoston (KAHVEE) koordinoima ”Arki, asuminen ja hyvinvointi”- työryhmä järjestää

Ruohonjuuritason kestävyysratkaisut –seminaarin tiistaina 08.09.2020 klo 10.00-12.00, Teams- etäyhteydellä

Kuulemme muutoskestävyydestä ja ruohonjuuritason ratkaisuista. Työpajaosiossa pureksimme päivän antia, ja mietimme yhdessä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia: mitä politiikka- ja kehittämistoimia tarvitaan. Työpaja on jatkoa marraskuussa järjestetylle kestävän hyvinvoinnin työpajalle, ja se on osa Maaseutupolitiikan neuvoston käynnistämää kestävän kehityksen maaseutupoliittista tarkastelua.

Lisätietoa webinaarin ohjelmasta löydät täältä: https://suomenkylat.fi/kutsu-ruohonjuuritason-kestavyysratkaisut-seminaariin-ja-tyopajaan/

Ilmoittautuminen 07.09. mennessä heli.walls(at)suomenkylat.fi, p. 045 327 1117

Teams- linkki lähetetään etukäteen ilmoittautuneille. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki maaseudun kestävyyskysymyksistä kiinnostuneet!

Selkeämpää hankeviestintää webinaari 9.9.2020, klo 9-12

Webinaari sisältää konkreettisia kirjoitusohjeita ja -vinkkejä siitä, miten tekstistä saadaan selkeä ja ymmärrettävä. Tekstiesimerkit tulevat hankkeista, joten koulutus tarjoaa kohdennetut työkalut juuri omanlaisten tekstien kirjoittamiseen.Jaossa myös perustietoa saavutettavuudesta.

Kouluttajana toimii selkeän kielen kouluttaja Sanna-Leena Knuuttila.

Webinaari on jatkoa toukokuun Kevätpäivä verkossa-tapaamiselle toivotulle hanketoimijoiden verkostotapaamisille.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään pe 4.9.2020, alla olevan webropol-linkin kautta

https://link.webropolsurveys.com/S/646D14CD06515EB5

Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki webinaariin

Ohjelma

klo 9.00 Virittäytyminen aiheeseen
klo 9.30 Selkeneekö tekstillä? Sanna-Leena Knuuttila, selkeän kielen kouluttaja

Aihealueita tarkastellaan ja pohditaan yhdessä hanketeksteistä poimittujen esimerkkien avulla.

 • Miksi selkeä ja ymmärrettävä teksti on tärkeää?
 • Lyhyt katsaus digipalvelulakiin ja saavutettavuuteen
 • Millaista on selkeä ja ymmärrettävä teksti? Millaista on vaikea teksti?
 • Selkeän ja ymmärrettävän tekstin rakenne, sanasto ja kielen rakenteet?

klo 11.45 Loppukeskustelu ja evästykset jatkoon
klo 12.00 Tilaisuus päättyy

Pidetään tauko sopivassa kohdassa.

Tervetuloa!

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön hanketiimi

Lisätiedot:
Tuija Nikkari ja Soile Kauttio
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

11.9. EU Etelä-Pohjanmaalla & Digitalisaatio -webinaari

Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus järjestää perjantaina 11.9.2020 klo 9-11 webinaarin aiheesta EU ja digitalisaatio. Webinaarissa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja siitä, miten EU tukee alueiden ja eri toimijoiden digitaalista kehitystä ja miten digiasioita on kuluneella EU:n ohjelmakaudella edistetty Etelä-Pohjanmaalla.

Mukana keskusteluissa muun muasssa europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta (Etelä-Pohjanmaan liitto) sekä tutkimus- ja kehittämispäällikkö Ari Sivula (SeAMK Tekniikka).

Ajankohta: perjantai 11.9.2020 klo 9-11
Paikka: Zoom-webinaari

Ilmoittaudu webinaariin 9.9.2020 mennessä osoitteesta: https://bit.ly/2D6Y6e5.

Lisätietoa webinaarista: https://www.epliitto.fi/tapahtumat

16.9 Tulevaisuuden kylä – monipaikkainen Suomi -webinaari

Eduskunnan kylätoimintaverkoston ”Tulevaisuuden kylä – monipaikkainen Suomi” – webinaari järjestetään 16.9.2020 klo 16.00 – 18.00 Teamsissa.

Webinaarin ohjelma:

 • klo 16.00 Avaus – kansanedustaja Katja Hänninen, eduskunnan kylätoimintaverkoston puheenjohtaja
 • klo 16.10 Valtakunnallisesti paikallisen puolesta – puheenjohtaja Petri Rinne, Suomen Kylät ry
 • klo 16.20 Monipaikkaisuus ja kylien tulevaisuus – tutkimusprofessori Hilkka Vihinen, Luonnonvarakeskus
 • klo 17.00 Citymaalaiset – yhteiskuntatieteilijä Pauliina Seppälä, Suomen Kylät korttelijaosto ja Citymaalaiset-ryhmä
 • klo 17.15 Kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutus – Kestävä monipaikkaisuus – erityisasiantuntija Mika Ristimäki, ympäristöministeriö
 • klo 17.30 Eduskuntaryhmien kommenttipuheenvuorot ja yleisökeskustelu
 • kl0 17.45 Päätössanat

Tilaisuuteen ennakkoilmoittautumiset ilmoittautumiset. Mukaan mahtuu 250 henkilöä. Tässä ilmoittautumislomake.

Linkki Teams-kokoustapahtumaan jaetaan ilmoittautuneille s-postilla päivää ennen tilaisuutta.

24.9 Älykkäät maaseudut -webinaari

Millainen on eteläpohjalainen maaseutu vuonna 2027? Tervetuloa suunnittelemaan oman alueesi tulevaisuutta!

Ohjelma (päivittyy myöhemmin)
Päivän puheenjohtaja Ritva Rintapukka

 • 8.30 Päivän tekninen kulku & webinaarietiketti/ Juha-Matti Markkola maaseutuverkostoyksikkö
 • 8.35 Tilaisuuden avaus ylijohtaja Mika Soininen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
 • 8:40 Miten teemme Älykästä maaseutua yhdessä? MMM/Ruokaviraston puheenvuorot CAP 27 ohjelman valmistelun eteneminen
  • kehittämishankkeet
  • yritystuet
  • maatalouden investointituet
  • Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma
 • 9:50 Tauko
 • 10:00 ”Hyvin mulla menöö ja menis paremminkin jos tohtiis päästää”
 • Tulevaisuuskuvia eteläpohjalaisesta maaseudusta, pohjalaistutkija Teppo Ylitalo
 • 10:50 Etelä-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelu,
 • Hanna Mäkimantila Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Leader-ryhmien yhteinen puheenvuoro paikallisten kehittämisstrategioiden valmistelun tilanteesta, Sinikka Koivumäki Liiveri
 • 11:20 ”Loppupeli” ja päätössanat Ritva Rintapukka

Tilaisuus päättyy klo 11:45 mennessä.

Ilmoittautumiset: 18.9.2020 mennessä Eventos-linkin kautta (e.eventos.fi)

Seuraa Leader Suupohjaa seuraavista kanavista:

www.leadersuupohja.fi
www.facebook.com/suupohjankehittamisyhdistys
twitter.com/sky_ry
www.instagram.com/leadersuupohja
www.facebook.com/groups/seikkailesuupohjassa
Youtube: Leader Suupohja