MAAELU ARENDAMISE EESTVEDAJA

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry (edaspidi lühend SKY) on mittetulunduslik ühing (organisatsioon), mille eesmärgiks on kohaliku elu arendamine. SKY on üks Soome 56-st tegevusgrupist. SKY on loodud aastal 1996 Suupohja kohalike elanike poolt, et rahuldada piirkonna elanike vajadusi ja soove. Suupohjan Kehittämisyhdistys ry tegutseb Lääne-Soomes Suupohja piirkonnas ja selle tegevuspiirkonda kuuluvad Isojoki, Jurva (Kurikka), Karijoki ja Teuva vallad ning Kauhajoki linn. Meie eesmärgiks on kannustada piirkonna elanikke oma kodukohta arendama, looma uusi töökohti ja ettevõtteid.